Projektowanie urbanistyczne na kierunku Gospodarka Przestrzenna

 • 39,00 zł 29,00 zł

ISBN 978-83-7814-584-4

Oprawa: miękka, Format: 21x27 cm, Stron: 90, 2016 r.

 

W monografii przedstawiono tematy związane z procesem nauczania projektowania urbanistycznego na kierunku Gospodarka Przestrzenna na różnych uczelniach. W publikacji zostały zawarte między innymi zagadnienia z zakresu inwentaryzacji urbanistycznej, elementów kompozycji urbanistycznej, roli rysunku technicznego w gospodarce przestrzennej oraz analizy oddziaływania przedsięwzięć urbanistycznych na środowisko przyrodnicze. Opracowanie stanowi przyczynek do badań w obszarze gospodarki przestrzennej i równocześnie utwierdza znaczenie w nich nauk technicznych, w tym Geodezji i Kartografii. 

 

Spis treści:

Wstęp

Projektowanie urbanistyczne – od inwentaryzacji do realizacji (Wojciech Bartoszczuk) 

 1. Wstęp

 2. Inwentaryzacja i analiza urbanistyczna 

 3. Projekt urbanistyczny zespołu mieszkaniowego

 4. Planowanie przestrzenne w praktyce 

 5. Realizacja projektów urbanistycznych i planistycznych 

 6. Podsumowanie 

Bibliografia 

Od sztuki do planowania. Program i metodyka kształcenia architektoniczno- -urbanistycznego na kierunku Gospodarka przestrzenna SGGW w Warszawie (Anna Długozima, Ewa Kosiacka-Beck, Dorota Krug, Kinga Rybak-Niedziółka, Maja Skibińska) 

 1. Wstęp

 2. Rysunek, jako podstawowe narzędzie warsztatu projektowego. Wstęp do edukacji architektoniczno-urbanistycznej. Zasady projektowania

 3. Rozwijanie podstawowych umiejętności projektowych w skali urbanistycznej, czyli Projektowanie urbanistyczne

 4. Od skali miejsca do skali miasta, czyli planowanie rozwoju miast 

 5. Podsumowanie

Bibliografia 

Proces projektowy w opracowaniu prac dyplomowych na kierunku Gospodarka przestrzenna, UAM. Refleksje i przemyślenia (Bogusz Modrzewski)

 1. Wstęp 

 2. Pytania natury teoretycznej

 3. Dwa aspekty procesu projektowania 

 4. Konsultacje i jednoosobudowy zespół projektowy

 5. Komponent (auto)prezentacji pracy – komunikacja rozwiązań projektowych 

 6. Podsumowanie 

Bibliografia 

Zastosowanie technik informacyjnych w kształceniu na GP – budowa modeli przestrzennych 3D ze szczególnym uwzględnieniem analizy oddziaływania przedsięwzięć na środowisko przyrodnicze (Jolanta Kwiatkowska-Malina, Andrzej Szymon Borkowski)

 1. Wstęp 

 2. Kształcenie w zakresie budowy modeli 3D i przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią w tym oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko 

 3. Podsumowanie 

Bibliografia

Zieleń, jako element kompozycji urbanistycznej w pracach dyplomowych stentów Gospodarki przestrzennej (Anna Majewska, Małgorzata Denis) 

 1. Wstęp 

 2. Struktura przyrodnicza obszarów zurbanizowanych 

 3. Projekt urbanistyczny, jako ogniwo w systemie ekologicznym regionu –

  stium przypadku – Kozienice i Poddębice
  3.1. Kozienice
  3.2. Poddębice

 4. Projekt urbanistyczny, jako ogniwo w strukturze przyrodniczej miasta – stium przypadku Puławy

 5. Przyroda, jako element kompozycji urbanistycznej centrum miasta 

 6. Wartości ekologiczne, jako element kompozycji urbanistycznej zespołu zabudowy- projekt osiedla w Powsinie 

 7. Posumowanie 

Bibliografia 

Transekt urbanistyczny w dydaktyce gospodarki przestrzennej (Wiktor Wróblewski)

 1. Wstęp

 2. Transekt urbanistyczny, jako podstawowe narzędzie Nowego Urbanizmu

 3. Transekt urbanistyczny a inne narzędzia Nowego Urbanizmu 

 4. Łódź, jako przedmiot badań i tło dydaktyczne 

 5. Kształcenie urbanistyczne stentów Gospodarki przestrzennej 

 6. Narzędzia Nowego urbanizmu w dydaktyce. Metody i przebieg pracy 

 7. Podsumowanie

Bibliografia 

Rola rysunku technicznego w gospodarce przestrzennej (Anna Tofiluk)
1. Wstęp

2.Rodzaje rysunków planistycznych sporządzanych obligatoryjnie –zastosowanie, przepisy, reguły i wytyczne

 1. Nieformalne rysunki planistyczne, pokusa ładnego rysunku i mapy mentalne

 2. Nauczanie rysunku technicznego na kierunku stiów Gospodarka przestrzenna

 3. Podsumowanie 

Bibliografia

Działki ewidencyjne a działki budowlane – korekty istniejących podziałów własnościowych w stenckich projektach planistycznych (Wojciech Bartoszczuk) 

 1. Wstęp 

 2. Obszar wymagający podziału działek ewidencyjnych na działki budowlane 

 1. Obszar wymagający scalenia działek ewidencyjnych i wtórnego podziału na działki budowlane 

 2. Podsumowanie

Bibliografia