Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Urządzenia i przewody

Wydawnictwo: Politechnika Śląska
Autor: Barbara Lipska
Dostępność:
Nakład wyczerpany
44,30 zł

ISBN 978-83-7880-518-2

Oprawa: miękka, Format:  B5, Stron: 280, 2018 r.

 

Książka "Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Urządzenia i przewody" autorstwa Barbary Lipskiej to idealny podręcznik dla stentów, którzy szukają porad, jak prawidłowo projektować wentylację i klimatyzację.

Podręcznik stanowi drugą część przygotowywanego, trzyczęściowego cyklu dotyczącego projektowania wentylacji i klimatyzacji. Przeznaczony jest dla stentów kierunku inżynieria środowiska oraz pokrewnych, a także inżynierów pragnących uporządkować i ugruntować wiedzę w tym zakresie. W podręczniku przedstawiono, w formie przykładów obliczeniowych lub projektowych z rozwiązaniem, poprzedzonych wprowadzeniem teoretycznym, zagadnienia związane z projektowaniem urządzeń oraz przewodów wchodzących w skład instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Pierwszy rozdział książki poświęcony jest doborowi urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jakie są rodzaje central klimatyzacyjnych oraz jakie są wymagania dotyczące maszynowni klimatyzacyjnej. 

Drugi rozdział porusza tematy związane z powietrzem w pomieszczeniu oraz doborze nawiewników i wywiewników. Rozdział trzeci to obliczanie przewodów wentylacyjnych i dobór wentylatora. Jak obliczać przewody wentylacyjne, w jaki sposób dobrać wentylator oraz przedstawione zostały przykłady projektowe.Ostatni rozdział to obliczenia akustyczne instalacji wentylacyjnych oraz dobór tłumika akustycznego.

dr hab. inż. Barbara Lipska -  profesor w Politechnice Śląskiej. Główne obszary zainteresowań badawczych autorki toprognozowanie numeryczne CFD przepływu powietrza, ciepła, wilgoci i zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniach wentylowanych i klimatyzowanych. Zajmuje się komputerowym wspomaganiem projektowania i badań wentylacji i klimatyzacji przy zastosowaniu modelowania numerycznego CFD za pomocą programów komputerowych Ansys CFX lub Fluent Airpack.

SPIS TREŚCI:
             
SPIS WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I INDEKSÓW 7
WPROWADZENIE 11

1. DOBÓR URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH 15
1.1. Charakterystyka i dobór central klimatyzacyjnych 15
1.1.1. Rodzaje i budowa central klimatyzacyjnych 15
1.1.2. Metodyka doboru centrali klimatyzacyjnej 17
1.1.3. Wymagania dotyczące maszynowni klimatyzacyjnej 18
Przykłady projektowe 19
1.2. Charakterystyka i zasady doboru urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wchodzących w skład centrali klimatyzacyjnej 25
1.2.1. Nagrzewnice powietrza 25
Przykład projektowy 30
1.2.2. Chłodnice powietrza 33
Przykład projektowy 40
1.2.3. Nawilżacze wodne 41
Przykład projektowy 45
1.2.4. Urządzenia do odzysku ciepła i obliczanie odzysku ciepła 46
Przykłady projektowe 45
1.2.5. Przepustnice powietrza 62
Przykłady projektowe 69
1.2.6. Filtry powietrza 73
1.3. Charakterystyka i zasady doboru urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych niewchodzących w skład centrali klimatyzacyjnej 81
1.3.1. Czerpnie i wyrzutnie powietrza 81
Przykład projektowy 86
1.3.2. Nawilżacze parowe 88
Przykład projektowy 93

2. ROZDZIAŁ POWIETRZA W POMIESZCZENIU ORAZ DOBÓR NAWIEWNIKÓW I WYWIEWNIKÓW 94
2.1. Sposoby rozdziału powietrza 94
2.2. Parametry charakteryzujące nawiewniki i strugę nawiewną 98
2.3. Dobór nawiewników do wentylacji mieszającej 101
2.3.1. Nawiewniki ścienne - kratki nawiewne  103
Przykład projektowy 106
2.3.2. Nawiewniki sufitowe - anemostaty 114
Przykład projektowy 117
2.4. Wywiewniki 123
2.4.1. Parametry charakteryzujące wywiewniki 124
2.4.2. Dobór wywiewników 125
Przykład projektowy 125

3. OBLICZANIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH I DÓBR WENTYLATORA 128
3.1. Obliczanie przewodów wentylacyjnych 128
3.1.1. Wymiarowanie przewodów 128
3.1.2. Straty ciśnienia w przewodach wentylacyjnych 130
3.1.3. Rozkłady ciśnień w instalacji 131
3.1.4. Charakterystyka instalacji 136
3.1.5. Wyrównywanie ciśnienia w węzłach instalacji 136
Przykład obliczeniowy 139
3.2. Dobór wentylatora 162
3.2.1. Rodzaje i budowa wentylatorów 162
3.2.2. Parametry charakteryzujące pracę wentylatora  164
3.2.3. Punkt pracy wentylatora z instalacją wentylacyjną - dobór wentylatora 167
3.2.4. Regulacja wentylatorów promieniowych 168
3.2.5. Zespołowa praca wentylatorów 170
Przykłady projektowe 172
Zadania do samodzielnego rozwiązania do rozdziału 3 187

4. OBLICZENIA AKUSTYCZNE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I DOBÓR TŁUMIKA AKUSTYCZNEGO 192
4.1. Podstawowe pojęcia z zakresu 192
4.2. Źródła hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 197
4.2.1. Wentylator jako źródło hałasu w instalacji 197
4.2.2. Przewody wentylacyjne jako źródło hałasu instalacji 198
4.2.3. Przepustnice jako źródło hałasu w instalacji 199
4.2.4. Nawiewniki i wywiewniki jako źródło hałasu w pomieszczeniu 200
4.2.5. Klimakonwektory jako źródło hałasu w pomieszczeniu 201
4.3. Tłumienie hałasu w wyniku chłonności akustycznej pomieszczeń 201
4.4. Tłumienie hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 204
4.4.1. Naturalne tłumienie dźwięku 204
4.4.2. Sztuczne tłumienie dźwięku - tłumiki 206
Przykład obliczeniowy 211
Przykład projektowy 216
Zadania do samodzielnego rozwiązania do rozdziału 4 225

ZAŁĄCZNIKI 227
BIBLIOGRAFIA 273