Projektowanie wnętrz

  • 99,00 zł
  • Niedostępny
Oprawa: miękka, Format: 21x25,5 cm, Stron: 192, 2008 r., bardzo liczne fotografie i rysunki barwne

Książka jest swoistym przewodnikiem dla amatorów-entuzjastów dekoracji wnętrz oraz dla osób planujących rozwój i karierę w projektowaniu wnętrz. Zawarte w książce informacje dotyczą głównie metodologii projektowania, opisano szczegółowo cały proces tworzenia – od inspiracji do realizacji. Jest też w książce nieco historycznego kontekstu projektowania – pokazuje zmiany, jakie nastąpiły w podejściu do zagadnienia architektury wnętrz od XVII wieku do dzisiaj.

Autorka opisuje krok po kroku na czym polega techniczne opracowanie projektu: rzuty, przekroje, analiza światła, umeblowanie oraz jak wygląda współpraca z klientem. Wspomina też o możliwościach, jakie dają profesjonalne programy komputerowe. Przedstawia metody prezentacji projektu, plansz koncepcyjnych i wizualizacji.

W książce znajdziemy też praktyczne rady dotyczące współpracy z innymi specjalistami oraz charakterystykę stiów na tym kierunku, możliwość rozwoju, a także przegląd umiejętności, jakimi powinien wykazać się przyszły projektant.

Książka odsłania funkcjonowanie i wszelkie aspekty branży projektowania wnętrz. Koncentruje się nie tylko na zagadnieniu tworzenia projektu i procesie jego realizacji od początku do końca, ale także na relacjach z klientem i dopasowaniu wnętrz do jego oczekiwań.

Na początku ukazano historyczny aspekt projektowania wnętrz i zmiany stylistyczne, jakie zaszły na przestrzeni wieków. Omówiono etapy powstania i rozwoju projektu, a także metodologię zbierania informacji o kliencie. Dalej zaprezentowano wpływ badań na powstanie nowych pomysłów i sposobów przekształcania idei w nowatorskie rozwiązania. Opisano sposoby poszukiwania materiałów, elementów wykończenia mebli i aspektów, zilustrowano teoretyczne i psychologiczne aspekty koloru oraz sposobów, w jaki projekt przygotowuje tablicę koncepcyjną, aby zapoznać klienta z zarysem projektu. W dwóch ostatnich rozdziałach omówiono cechy i postawy wymagane od projektanta, umiejętości i wiedzę, jaką zdobywa w procesie kształcenia oraz możliwości specjalizacji.

Książka dedykowana jest osobą aspirującym do roli profesjonalnych projektantów wnętrz: absolwentom szkół, słuchaczom kursów projektowania i osobom pragnących rozpocząć nowe ścieżki kariery. Stanowi też praktyczne źródło odniesienia dla praktyków zawodu, poszukujących nowych możliwości i metod poszerzania działalności.

Spis treści:
Wstęp
Dla kogo jest ta książka
Rola projektanta wnętrz
Inni profesjonaliści w branży
Jak korzystać z tej książki

I. Kontekst
Wartość stiów historycznych
Profesja na przestrzeni wieków
Branża w dwziestym pierwszym wieku
Segmentacja i specjalizacja rynku
Globalizacja
Rola mass mediów
Język projektowania wnętrz

II. Przed projektem wnętrz
Relacje klient – projektant
Gromadzeni informacji o kliencie
Inwentaryzacja
Badania wstępne
Tworzenie pomysłu
W kierunku rozwiązania projektowego

III. Planowanie i projekt
Zasady projektu
Planowanie w praktyce
Planowanie instalacji
Rysowanie projektu
Ilustracja projektu

IV. Dobór i dopasowanie elementów
Kolor
Tworzenie schematu dekoracyjnego
Dostawcy i konta rabatowe
Faktura
Wzór
Materiały i wykończenia
Wybór mebli
Detale i akcesoria
Tablice z próbkami
Przygotowanie do prezentacji

V. Koordynacja i zarządzanie projektem
Etap projektu
Etap pierwszy
Etap drugi
Etap trzeci
Etap czwarty

VI. Projekt więcej niż wykształcenie
Czy masz to „coś“?
Wybór kierunku stiów
Warunki przyjęcia
Program nauczania
Wystawa prac absolwentów
Ocena
Przyszłość kształcenia projektów wnętrz
Znaczenie kwalifikacji
Poszukiwanie pracy

VII. Ścieżki kariery
Projekty domów mieszkalnych
Projekty komercyjne
Przyszłość branży
Słownik pojęć
Warto przeczytać
Przydatne adresy
Indeks
Ilustracje
Podziękowania