Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Projektowanie zbiorników żelbetowych tom 2 Zbiorniki na ciecze

Wydawnictwo: PWN
Autor: Anna Halicka, Dominika Franczak
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
49,90 zł

ISBN 9788301172138

Oprawa: miękka, Format:  16,8x23,8 cm, Stron: 380, 2012 r.

Teoria i praktyka projektowania zbiorników żelbetowych na ciecze według Eurokodów!

Drugi tom 2-tomowego, nowoczesnego podręcznika poświęconego projektowaniu zbiorników żelbetowych na materiały sypkie i ciecze, uwzględniającego zalecenia najnowszych norm europejskich.

Autorki kompleksowo omówiły najważniejsze zasady i reguły obliczeniowe dotyczące projektowania, realizacji i napraw zbiorników przemysłowych, zbiorników w oczyszczalniach ścieków i zbiorników wodociągowych. W pierwszej części tomu 2 opisały

- oddziaływania i obciążenia wywierane na zbiorniki (Eurokod 2-3 dotyczący projektowania zbiorników żelbetowych i Eurokod 1-4 dotyczący obciążeń oddziałujących na zbiorniki i silosy);

- zasady obliczania sił wewnętrznych na ściany zbiorników o przekroju kołowym oraz na zbiorniki prostopadłościenne;

- obliczanie sił wewnętrznych metodą elementów skończonych;

- zasady wymiarowania, konstruowania i zbrojenia zbiorników;

- wykonawstwo, szczególne konstrukcje zbiorników oraz trwałość, awarie i naprawy zbiorników.

Cenną stroną książki są wyczerpujące omówienia i komentarze do wymagań normowych w zakresie projektowania zbiorników na ciecze. Niezwykle pomocne dla stentów i projektantów są także zaprezentowane przez autorki rozwiązania w zakresie inżynierskich metod projektowania posadowień żelbetowych zbiorników z uwzględnieniem modelowania współpracy konstrukcji z podłożem gruntowym. W drugiej części tomu 2 są przedstawione przykłady obliczania różnych zbiorników w sposób tradycyjny.Książka jest przeznaczona dla stentów kierunku budownictwo, a także dla projektantów konstrukcji.

Spis treści:

  Wprowadzenie IX    
  Podstawowe oznaczenia XII    
      
 CZĘŚĆ I. KSZTAŁTOWANIE, OBCIĄŻENIA I SIŁY WEWNĘTRZNE, WYMIAROWANIE, KONSTRUOWANIE I ZBROJENIE    
      
  1. Specyfika żelbetowych zbiorników na ciecze    
  1.1. Charakterystyka ogólna i klasyfikacja    
  1.2. Specyfika projektowania zbiorników żelbetowych    
  1.2.1. Szczelność zbiorników    
  1.2.2. Różnorodność oddziaływań w stadiach eksploatacyjnych i przedeksploatacyjnych    
  1.2.3. Wrażliwość modelu obliczeniowego zbiornika na przyjętą charakterystyke podłoża gruntowego    
  1.2.4. Trne warunki eksploatacyjne wpływające na trwałość zbiorników    
      
  2. Geometria i kształty zbiorników jako konsekwencja ich funkcji – wybrane przykłady     
  2.1. Zbiorniki w oczyszczalniach ścieków    
  2.1.1. Charakterystyka ogólna    
  2.1.2. Piaskowniki    
  2.1.3. Osadniki   
  2.1.4. Bioreaktory    
  2.1.5. Złoża biologiczne    
  2.1.6. Urządzenia do oczyszczania fizykochemicznego   
  2.1.7. Wydzielone komory fermentacyjne – WKF    
  2.1.8. Inne zbiorniki do przeróbki osadu    
  2.1.9. Przepompownie ścieków    
  2.2. Zbiorniki wodociągowe    
  2.2.1. Informacje ogólne    
  2.2.2. Zbiorniki ujęć wody    
  2.2.3. Zbiorniki w stacjach uzdatniania wody    
  2.2.4. Zbiorniki wody czystej    
  2.2.5. Zbiorniki wieżowe    
  2.3. Kriogeniczne zbiorniki na gaz płynny    
  2.4. Zbiorniki w biogazowniach    
  2.5. Baseny pływackie    
      
  3. Oddziaływania i obciążenia wywierane na zbiorniki    
  3.1. Rodzaje oddziaływań    
  3.2. Ciśnienie cieczy w zbiorniku    
  3.3. Obciążenie gruntem    
  3.3.1. Obciążenie przekrycia zbiorników podziemnych zasypką    
  3.3.2. Parcie gruntu na ściany zbiorników podziemnych i zagłębionych    
  3.3.3. Obciążenie powierzchni nachylonych   
  3.3.4. Tarcie gruntu o ścianę    
  3.3.5. Oddziaływanie podłoża gruntowego na zbiornik    
  3.3.6. Obliczeniowe wartości parcia gruntu    
  3.4. Obciążenie wiatrem według EC1-1-4 [N4]    
  3.4.1. Prędkość wiatru i szczytowa wartość ciśnienia prędkości    
  3.4.2. Sposoby opisu obciążenia wiatrem    
  3.4.3. Ciśnienie wiatru na konstrukcje    
  3.4.4. Wypadkowa siła wiatru    
  3.4.5. Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem    
  3.5. Obciążenie śniegiem według EC1-1-3 [N3]    
  3.5.1. Charakterystyczne obciążenie śniegiem dachu    
  3.5.2. Współczynnik kształtu dachu    
  3.5.3. Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem    
  3.6. Obciążenie termiczne    
  3.6.1. Różnica między temperaturami wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ściany według EC1-1-5 [N5]    
  3.6.2. Rocznica miedzy temperaturą pracy konstrukcji a temperaturą początkową według EC1-1-5 [N5]    
  3.6.3. Wpływ temperatury na pełzanie betonu według EC2-3 [N9]    
  3.6.4. Wpływ temperatury na właściwości betonu według EC2-3 [N9]    

3.7. Odkształcenia wymuszone  
 
3.7.1. Skurcz betonu    
3.7.2. Samoocieplenie betonu podczas hydratacji cementu  
3.7.3. Skutki skurczu i samoocieplenia betonu w zbiornikach  
3.7.4. Pełzanie betonu

      
  4. Zbiorniki o przekroju kołowym   
  4.1. Kształty zbiorników 
  4.2. Obliczanie sił wewnętrznych w sposób analityczny   
  4.2.1. Dane podstawowe    
  4.2.2. Stan błonowy powłoki    
  4.2.3. Stan momentowy powłok    
  4.2.4. Siły wewnętrzne wynikające z obciążeń termicznych    
  4.2.5. Siły wewnętrzne wynikające z odkształceń wymuszonych w stadiach przedeksploatacyjnych    
      
  5. Zbiorniki prostopadłościenne    
  5.1. Kształty zbiorników   
  5.2. Obliczanie sił wewnętrznych metodą płyt wydzielonych    
  5.2.1. Informacje wstępne   
  5.2.2. Obliczanie zbiorników zwartych w planie metodą płyt wydzielonych    
  5.2.3. Obliczanie zbiorników rozległych w planie   
  5.2.4. Obliczanie sił wewnętrznych w zbiornikach prostopadłościennych od obciążeń termicznych i odkształceń wymuszonych    
      
  6. Obliczanie sił wewnętrznych metodą elementów skończonych     
  6.1. Informacje podstawowe    
  6.2. Modelowanie konstrukcji   
  6.3. Modelowanie obciążeń    
  6.4. Modelowanie podłoża gruntowego    
  6.4.1. Modele sprężyste    
  6.4.2. Modele nieliniowe    
      
  7. Wymiarowanie zbiorników    
  7.1. Kombinacje obciążeń    
  7.1.1. Kombinacje obciążeń w stanach granicznych nośności    
  7.1.2. Kombinacje obciążeń w stanach granicznych użytkowalności  
  7.2. Obliczenia zbiornika jako konstrukcji żelbetowej    
  7.2.1. Założenie podstawowe    
  7.2.2. Stany graniczne nośności    
  7.2.3. Stany graniczne użytkowalności   
  7.3. Obliczanie zbiorników w aspekcie współpracy z podłożem gruntowym   
  7.3.1. Kategorie geotechniczne    
  7.3.2. Stany graniczne nośności   
  7.3.3. Stany graniczne użytkowalności    
      
  8. Szczegóły konstrukcyjne    
  8.1. Podstawowe elementy konstrukcyjne   
  8.1.1. Dno i fundamenty   
  8.1.2. Ściany    
  8.1.3. Przekrycie    
  8.2. Przerwy robocze i dylatacje   
  8.2.1. Przerwy robocze    
  8.2.2. Dylatacje   
      
  9. Wykonawstwo zbiorników   
  9.1. Deskowania    
  9.2. Właściwości betonu do wykonywania zbiorników    
  9.3. Uszczelnienie powierzchniowe zbiorników i ochrona przed korozją    
  9.4. Przejścia rur przez ściany i dno   
      
  10. Szczególne konstrukcje zbiorników   
  10.1. Zbiorniki prefabrykowane    
  10.2. Zbiorniki w formie stni opuszczanych    
  10.2.1. Dane ogólne   
  10.2.2. Technologia opuszczania    
  10.2.3. Szczegóły konstrukcyjne    
  10.2.4. Zasady obliczeń    
  10.3. Zbiorniki sprężone    
  10.3.1. Informacje podstawowe    
  10.3.2. Technologia sprężania zbiorników o przekroju kołowym   
  10.3.3. Projektowanie zbiorników sprężonych    
  10.3.4. Sprężanie kopuł przekrywających zbiorniki    
      
  11. Awarie i naprawy zbiorników   
  11.1. Przyczyny uszkodzeń zbiorników    
  11.2. Diagnostyka    
  11.3. Sposoby napraw i wzmacniania    
      
  CZĘŚĆ II. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE    

  P1. Naziemny zbiornik cylindryczny na ciecz    
  P2. Naziemny zbiornik cylindryczny na ciecz – analiza w stadiach przedeksploatacyjnych    
  P3. Naziemny zbiornik cylindryczny na ciecz o temperaturze 30°C    
  P4. Wymiarowanie zbrojenia ścian naziemnego cylindrycznego zbiornika na ciecz    
  P5. Naziemny cylindryczny zbiornik na ciecz przekryty kopulą kulistą    
  P6. Podziemny cylindryczny zbiornik na ciecz przekryty kopułą kulistą    
  P7. Zbiornik w formie stni opuszczanej    
  P8. Zagłębiony otwarty zbiornik prostopadłościenny    
      
  Bibliografia