Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Przeszklone ściany osłonowe

Wydawnictwo: Archi-Plus
Autor: Andrzej Bojęś Przemysław Markiewicz
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
93,00 zł

ISBN 978-83-60884-00-3
Oprawa:
miękka, Stron: 172, Format: A-4, 2008 r., bardzo liczne rysunki barwne

Podstawowym obszarem zastosowań lekkich ścian osłonowych szklano-metalowych są budynki użyteczności publicznej, takie jak: obiekty administracyjne, hotele, banki, hale wystawowe, obiekty handlowe i sportowe. Nierzadkie są również przypadki zastosowań w budynkach istniejących, poddawanych renowacji, np. przy wykorzystaniu specjalnych rozwiązań w postaci ścian osłonowych tzw. „ciepło-zimnych“.W opracowaniu opisane zostały: lekkie ściany osłonowe o metalowej konstrukcji słupowo-ryglowej oraz modyfikacje
ściany osłonowej o konstrukcji słupowo-ryglowej.

Spis treści:
Przedmowa 


I. Lekkie ściany osłonowe o metalowej konstrukcji słupowo-ryglowej


1. Charakterystyka ogólna ściany słupowo-ryglowej
2. Zasady konstrukcyjne ściany
- Parametry ściany s-r
  - Termoizolacyjność
  - Izolacyjność akustyczna
  - Odporność ogniowa
  - Infiltracja i odporność na przenikanie wody
- Uziemienie ściany s-r
- Urządzenia do konserwacji i mycia ścian s-r
- Szkielet konstrukcyjny
- Wytyczne doboru elementów szkieletu konstrukcyjnego
- Aluminiowy szkielet ściany s-r
- Stalowy szkielet ściany s-r
- Porównanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Wzmacnianie kształtownika słupa aluminiowego
- Wewnętrzny drenaż i wentylacja w szkielecie konstrukcyjnym
- Dylatowanie szkieletu konstrukcyjnego
- Łączenie kształtowników słupa
- Rozwiązania termoizolacyjne słupów i rygli
- Przegląd termoizolacyjnych rozwiązań słupów ściany
- Połączenia ze stropami 

3. Wypełnienia pól ściany s-r
- Oszklenie ściany s-r
- Wytyczne doboru oszklenia
- Płyty warstwowe w ścianie s-r
  - Budowa płyty warstwowej pełnej
  - Budowa płyty warstwowej wentylowanej
  - Podział technologiczny płyt warstwowych
- Wytyczne doboru płyt warstwowych
4. Przegroda ogniowa w budynku ze ścianą osłonową
5. Ślusarka okienna i drzwiowa w ścianie s-r
6. Okna w ścianie s-r
7. Drzwi automatyczne w ścianie s-r
8. Drzwi przylgowe otwierane od zewnątrz ściany s-r
9. Drzwi przylgowe otwierane od wewnątrz ściany s-r
10. Projektowanie architektoniczne ściany s-r
11. Kształtowanie rzutu ściany s-r
12. Połączenia ściany s-r ze ścianami wewnętrznymi
13. Kształtowanie przekroju ściany s-r
14. Ściany wypełniające o konstrukcji s-r
15. Kształtowanie bryły budynku z zastosowaniem ściany s-r
16. Dach szklany o konstrukcji s-r
17. Dach szklany - połączenie z elewacyjną ścianą s-r
18. Dach szklany s-r o przekroju łukowym
19. Oszklenie termoizolacyjne dachów szklanych
20. Odwodnienie powierzchniowe dachu szklanego
21. Dach szklany z rynną
22. Kształtowanie detali dachu szklanego
23. Okno w dachu szklanym
24. Elementy dodatkowe dachu szklanego i ściany s-r
25. Kształtowanie elewacji ściany s-r
26. Wytyczne dla projektu technicznego ściany s-r

II. Modyfikacje ściany osłonowej o konstrukcji słupowo-ryglowej
1. Modyfikacje ściany s-r
2. Zasada konstrukcyjna ściany s-r z strukturalnej
3. Przykład rozwiązania ściany s-r strukturalnej
4. Porównanie rozwiązań słupów ściany s-r strukturalnej
5. Porównanie przykładów ściany s-r tradycyjnej i strukturalnej
6. Zasada konstrukcyjna ściany s-r półstrukturalnej
7. Okna w ścianach s-r strukturalnych i półstrukturalnych
8. Zasada konstrukcyjna ściany s-r pozornej
9. Przykład zastosowania ściany s-r jako ściany pozornej

Bibliografia