Przewodnik do ćwiczeń ze statyki budowli dla studentów kierunku architektura. Proste przypadki wytrzymałościowe

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 77, 2004 r.

Niniejszy podręcznik powstał głównie jako materiał pomocniczy do ćwiczeń prowadzoonych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej dla stentów semestrów drugiego i trzeciego, słuchaczy przedmiotu STATYKA BUDOWLI.

Podręcznik podzielony jest na rozdziały poświęcone poszczególnym przypadkom wyytrzymałościowym. Każdy rozdział składa się z:
- krótkiego wstępu teoretycznego, w którym podane są w skondensowanej formie nieezbędne wiadomości i wzory potrzebne do rozwiązania zadań,
- ze sformułowania i szczegółowego rozwiązania kilku zadań lub problemów techhnicznych,
- zadań do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami (wynikami końcowyymi).

Uwagi o jednostkach stosowanych na rysunkach: Na większości rysunków nie podano jednostek opisujących wymiary geometryczne. Generalnie wymiary gabarytowe schematu statycznego konstrukcji (np. belek, ram, itp.) wyrażone są w metrach. Wymiary przekrojów poprzecznych (również profili stalowych) są opisane w centymetrach. Tam, gdzie zastosowano inne jednostki, jest to wyraźnie zaznaczone.

Spis treści:
PRZEDMOWA
I. ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE OSIOWE
1.1. Wprowadzenie
1.2. Przykłady
1.3. Zadania do rozwiązania
2. ZGINANIE PROSTE
2.1. Wprowadzenie
2.2. Przykłady
2.3. Zadania do rozwiązania
3. ŚCINANIE PRZY ZGINANIU
3.1. Wprowadzenie
3.2. Przykłady
3.3. Zadania do rozwiązania
4. ZGINANIE UKOŚNE
4.1. Wprowadzenie
4.2. Przykłady
4.3. Zadania do rozwiązania
5. ZGINANIE ZE ŚCISKANIEM LUB ROZCIĄGANIEM. MIMOŚRODOWE ŚCISKANIE LUB ROZCIĄGANIE
5.1. Wprowadzenie
5.2. Przykłady
5.3. Zadania do rozwiązania
6. ŚCINANIE
6.1. Wprowadzenie
6.2. Przykłady
6.3. Zadania do rozwiązania
7. LINIA UGIĘCIA
7.1. Wprowadzenie
7.2. Przykłady
7.3. Zadania do rozwiązania