Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Presscom
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 137,00 zł

ISBN 978-83-65611-58-1

Okładka: twarda, Format: cm, Stron: 458, 2018 r. 

Co zrobić, żeby remont zabytku nie był droga przez mękę? Odpowiadając na to pytanie, autorka przeprowadza czytelnika przez labirynt formalnych i prawnych uwarunkowań związanych z podejmowaniem działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. 

W książce wyjaśniono między innymi, kiedy można zastosować odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych lub wykreślić zabytki z rejestru. Autorka podpowiada, jakie prawa maja właściciele zabytków. Opisuje przebieg kontroli i konsekwencje wykonywania prac bez pozwolenia. Wyjaśnia także problematyczne kwestie dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenów zabytkowych oraz prowadzenia badan archeologicznych. Całość opatrzona jest praktycznymi wskazówkami na temat ogólnych zasad stosowania technologii i materiałów przy konserwacji zabytków nieruchomych.

Dodatkowym atutem przewodnika jest jego przystępność i lekka forma. Autorka nie koncentruje się na wyliczaniu paragrafów i artykułów, ale na rzeczywistych problemach i najprostszych sposobach ich rozwiązania.

Małgorzata Gmiter – zastępca dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Od 28 lat pracuje w organach ochrony zabytków, w tym w latach 1991–2001 w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków. W latach 2008–2010 współpracowała z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, opiniując postępowania odwoławcze dotyczące ochrony zabytków. Obecnie jest członkiem zespołu doradców Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw kształcenia zawodowego. Bierze czynny ział w konferencjach naukowych i szkoleniach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Spis treści
Wykaz skrótów
Od Autorki

1. Ach, ci prawnicy!, czyli rzecz o stosowaniu prawa

1.1.    Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
1.2.    Rozporządzenia wykonawcze
1.3.    Międzynarodowe dokumenty w dziedzinie ochrony zabytków
1.4.    Prawo budowlane w zabytkach
1.5.    Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2. Znani i lubiani, czyli organy i jednostki ochrony zabytków

2.1.    Struktura organów ochrony zabytków
2.2.    Nowe uprawnienia organów konserwatorskich
2.3.    Gminni, miejscy lub powiatowi konserwatorzy zabytków
2.4.    Wojewoda powierza, a muzeum przyjmuje – powierzanie zadań innym jednostkom
2.5.    Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków

3. I jak się w tym połapać, czyli formy ochrony prawnej zabytków

3.1.    Rejestr zabytków
3.2.    „Lista prezydencka”, czyli uznanie za pomnik historii
3.3.    Utworzenie parku kulturowego
3.4.    Ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
3.5.    Ustalenia w decyzjach dotyczących: inwestycji celu publicznego, warunków zabudowy, inwestycji drogowej, lokalizacji linii kolejowej oraz lotniska użytku publicznego
3.6.    Klasy zabytków

4. No, nareszcie coś pozytywnego, czyli prawa właścicieli zabytków

4.1.    Nabycie zabytku po obniżonej cenie
4.2.    Pomoc finansowa z budżetu państwa
4.3.    Zwolnienia z podatków
4.4.    Zalecenia konserwatorskie

5. Wiedziałem, że tak będzie, czyli obowiązki właścicieli i użytkowników zabytków

5.1.    Warunki nabywania zabytku
5.2.    Przygotowanie wstępnej dokumentacji konserwatorskiej
5.3.    Inne obowiązki

6. Dla chcącego nic trnego, czyli pozwolenia na prace przy zabytkach

6.1.    Składanie wniosku
6.2.    Jak się wydaje pozwolenia
6.3.    Kwalifikacje osób podejmujących działania przy zabytkach
6.4.    Termin ważności pozwolenia
6.5.    Legalizacja samowolnych robót
6.6.    Wznawianie postępowania w sprawie pozwolenia
6.7.    Uzupełnianie dokumentacji
6.8.    Wprowadzanie zmian w programach i projektach
6.9.    Drobne uwagi dotyczące pozwoleń

7. Jak nie utonąć w papierach, czyli dokumentacja konserwatorska

7.1.    Inwentaryzacja
7.2.    Ekspertyza
7.3.    Ocena techniczna
7.4.    Inwentaryzacja dendrologiczna
7.5.    Inne rodzaje dokumentacji dla zabytkowych zespołów zieleni
7.6.    Nazewnictwo w projektach budowlanych i warunki techniczno-budowlane

8. Podaj cegłę, czyli zasady używania materiałów budowlanych przy remontach zabytków

9. Im bliżej źródła, tym woda jaśniejsza, czyli rozpoznanie zabytku


9.1.    Karta adresowa

10. Pamiętajcie o ogrodach, czyli usuwanie drzew i krzewów

10.1.    Wydawanie zezwoleń
10.2.    Opłaty
10.3.    Kary za niszczenie drzew i krzewów

11. Strzeżonego Pan Bóg strzeże, czyli kontrole zabytków

12. Przyszła kryska na Matyska, czyli wstrzymywanie prac przy zabytku

13. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli prace przy zabytku wykonywane bez pozwolenia

14. Ni prośbą, ni groźbą, czyli nakaz wykonania prac konserwatorskich lub robót budowlanych

15. Wyjście ostateczne, czyli wywłaszczanie nieruchomości


15.1.    Czasowe zajęcie
15.2.    Wywłaszczenie

16. Nie ma dymu bez ognia, czyli przepisy karne

16.1.    Rodzaje czynów karalnych
16.2.    Rodzaje kar

17. Co się odwlecze, to nie uciecze, czyli egzekucja administracyjna

17.1.    Kto i co może egzekwować
17.2.    Grzywna w celu przymuszenia

18. Od przybytku głowa nie boli, czyli pozostałe kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków

18.1.    Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
18.2.    Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Zamiast zakończenia 

Aneks I.Wspominki historyczne 

Aneks II.Dokumentacje prac konserwatorskich i badań archeologicznych oraz projekt budowlany 

Aneks IIII.Decyzja Ministra Obrony Narodowej 

Aneks IV.Wzory kart ewidencyjnych 

Aneks V.Fotografie 

Bibliografia 

Akty prawne 

Orzecznictwo