Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych. Wyd III zmienione

Wydawnictwo: Politechnika Łódzka
Autor: Jerzy Supeł Łukasz Gajdzicki Michał
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
88,50 zł

ISBN 78-83-7283-787-5

Oprawa: miękka, Format: 210x297 cm, Stron: 356, Rok wydania: 2016, Ilustracje: liczne przekroje

Jeden z największych bestsellerów Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej. Przedstawiamy Państwu już trzecie wydanie tej klasycznej pozycji dla stentów i inżynierów budowlanych. Zakres skryptu wynika z programu przedmiotów „Konstrukcje metalowe I” oraz „Konstrukcje metalowe II”, wykładanych w toku stiów 1-go stopnia na kierunku budownictwo na Politechnice Łódzkiej.

 

 

Spis treści 

PRZEDMOWA  7

NOŚNOŚĆ PRZEKROJÓW

PRZYKŁAD 1.1 Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą 9

w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie w węzłach końcowych

PRZYKŁAD 1.2 Obliczeniowa nośność przekroju netto obciążonego siłą rozciągającą 9

w przypadku elementów z otworami połączonych symetrycznie w węzłach

PRZYKŁAD 1.3 Obliczeniowa nośność przekroju kątownika nierównoramiennego 11

połączonego jednym ramieniem

PRZYKŁAD 1.4 Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą 12

w przypadku kształtowników połączonych niesymetrycznie w węźle dwiema śrubami

PRZYKŁAD 1.5 Obliczeniowa nośność przekrojów klas 1, 2 i 3 przy ściskaniu – 13

dwuteownik walcowany

PRZYKŁAD 1.6 Obliczeniowa nośność przekrojów klas 1, 2 i 3 przy ściskaniu – 14

kształtownik okrągły zamknięty

PRZYKŁAD 1.7 Obliczeniowa nośność przekroju klasy 4 przy ściskaniu – dwuteownik 15

walcowany

PRZYKŁAD 1.8 Obliczeniowa nośność przekroju klasy 4 przy ściskaniu – dwuteownik 17

bisymetryczny spawany

PRZYKŁAD 1.9 Obliczeniowa nośność przekroju klasy 1 przy zginaniu względem 19

głównych osi bezwładności

PRZYKŁAD 1.10 Obliczeniowa nośność przekroju klasy 3 przy zginaniu względem 21

osi y-y

PRZYKŁAD 1.11 Obliczeniowa nośność przekroju klasy 4 przy zginaniu względem 23

osi y-y

PRZYKŁAD 1.12 Obliczeniowa nośność przekroju przy zginaniu o pasach i środniku 26

klasy 4

PRZYKŁAD 1.13 Obliczeniowa nośność przekroju klasy 2 przy zginaniu ze ścinaniem 29

i siłą podłużną

PRZYKŁAD 1.14 Obliczeniowa nośność przekroju klasy 3 przy zginaniu ze ścinaniem 38

i siłą podłużną

PRZYKŁAD 1.15 Obliczeniowa nośność przekroju zetownika giętego przy zginaniu 46

i ściskaniu oraz sztywność przekroju przy zginaniu

2. ELEMENTY ŚCISKANE OSIOWO

PRZYKŁAD 2.1 Obliczeniowa nośność jednogałęziowego słupa o przekroju 59

dwuteowym bisymetrycznym ściskanego osiowo

PRZYKŁAD 2.2 Obliczeniowa nośność jednogałęziowego słupa o przekroju 61

zamkniętym okrągłym ściskanego osiowo

PRZYKŁAD 2.3 Obliczeniowa nośność jednogałęziowego słupa o przekroju 63

monosymetrycznym ściskanego osiowo

PRZYKŁAD 2.4 Obliczeniowa nośność jednogałęziowego słupa o przekroju 66

dwuteowym spawanym klasy 4 ściskanego osiowo

PRZYKŁAD 2.5 Obliczeniowa nośność dwugałęziowego słupa z przewiązkami 69

ściskanego osiowo

3. ELEMENTY ZGINANE

PRZYKŁAD 3.1 Obliczenia statyczne blachownicy z uwzględnieniem efektu 79

szerokiego pasa

PRZYKŁAD 3.2 Obliczeniowa nośność belki z dwuteownika walcowanego 83

wolnopodpartej i niestężonej bocznie

PRZYKŁAD 3.3 Obliczeniowa nośność belki o przekroju monosymetrycznym,  88

wolnopodpartej i niestężonej bocznie

PRZYKŁAD 3.4 Obliczeniowa nośność dźwigara dachowego wolnopodpartego 97

z dwuteownika walcowanego stężonego bocznie punktowo

4. NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE I OBCIĄŻENIA SKUPIONE

PRZYKŁAD 4.1 Obliczeniowa nośność przy ścinaniu belki z dwuteownika walcowanego na gorąco 104

PRZYKŁAD 4.2 Obliczeniowa nośność przy ścinaniu belki z dwuteownika o środniku  105

wrażliwym na niestateczność przy ścinaniu

PRZYKŁAD 4.3 Obliczeniowa nośność przy ścinaniu belki z dwuteownika o środniku 107

wrażliwym na niestateczność przy ścinaniu i użebrowanym poprzecznie

PRZYKŁAD 4.4 Obliczeniowa nośność podatnego żebra podporowego 109                 

PRZYKŁAD 4.5 Obliczeniowa nośność środnika pod obciążeniem skupionym 114

5. POŁĄCZENIA

PRZYKŁAD 5.1 Obliczeniowa nośność jednociętego połączenia śrubowego kategorii A 118

obciążonego osiowo

PRZYKŁAD 5.2 Obliczeniowa nośność dwuciętego połączenia śrubowego kategorii A 121

obciążonego osiowo

PRZYKŁAD 5.3 Obliczeniowa nośność jednociętego połączenia śrubowego kategorii A  128

obciążonego mimośrodowo

PRZYKŁAD 5.4 Obliczeniowa nośność jednociętego połączenia śrubowego kategorii C  134

obciążonego mimośrodowo

PRZYKŁAD 5.5 Obliczeniowa nośność połączenia śrubowego belki stropowej z żebrem podciągu 137

PRZYKŁAD 5.6 Sprawdzenie nośności przegubowego połączenia na sworzeń 141

PRZYKŁAD 5.7 Obliczeniowa nośność połączenia śrubowego doczołowego kategorii D 144

rozciąganego osiowo

PRZYKŁAD 5.8 Obliczeniowa nośność połączenia śrubowego doczołowego kategorii D w kalenicy  ramy   148

PRZYKŁAD 5.9 Obliczeniowa nośność połączenia śrubowego doczołowego kategorii D słupa  z ryglem 160

PRZYKŁAD 5.10 Obliczeniowa nośność przegubowej podstawy słupa 184                 

PRZYKŁAD 5.11 Obliczeniowa nośność utwierdzonej podstawy słupa 188                 

PRZYKŁAD 5.12 Obliczeniowa nośność spoin czołowych 197                 

PRZYKŁAD 5.13 Projektowanie połączenia spawanego zakładkowego płaskownika rozciąganego osiowo 199

PRZYKŁAD 5.14 Projektowanie spawanego połączenia zakładkowego kątownika rozciąganego osiowo 200

PRZYKŁAD 5.15 Sprawdzenie nośności spawanego połączenia zakładkowego obciążonego mimośrodowo 202

PRZYKŁAD 5.16 Sprawdzenie nośności spoiny łączącej pas ze środnikiem blachownicy 204

PRZYKŁAD 5.17 Sprawdzenie nośności połączenia spawanego blachy wspornikowej ze słupem 206

PRZYKŁAD 5.18 Sprawdzenie nośności połączenia spawanego rygla ze słupem nieużebrowanym 207

PRZYKŁAD 5.19 Sprawdzenie nośności połączenia spawanego rygla ze słupem użebrowanym 217

6. ELEMENTY I UKŁADY BUDYNKU

PRZYKŁAD 6.1 Oddziaływania klimatyczne na bynek 223

PRZYKŁAD 6.2 Obliczeniowa nośność płatwi wolnopodpartej z dwuteownika walcowanego IPE stężonej bocznie przez poszycie z blachy fałdowej 230

PRZYKŁAD 6.3 Płatew z kształtownika giętego stężona bocznie poszyciem z blachy trapezowej 237

PRZYKŁAD 6.4 Sprawdzenie nośności kratowego dźwigara dachowego 244

PRZYKŁAD 6.5 Długość wyboczeniowa słupa ciągłego w ramie wielokondygnacyjnej 262

PRZYKŁAD 6.6 Określenie mnożnika sił podłużnych odpowiadającego sprężystej utracie stateczności ramy dwukondygnacyjnej 267

PRZYKŁAD 6.7 Analiza sprężysta ramy portalowej z kształtowników walcowanych na gorąco 272

PRZYKŁAD 6.8 Analiza sprężysta ramy portalowej z dwuteowników spawanych 297

PRZYKŁAD 6.9 Obliczeniowa nośność i sztywność tężnika połaciowego poprzecznego i tężnika 323

pionowego ściennego

7. OBLICZANIE Z UWAGI NA WARUNKI POŻAROWE

PRZYKŁAD 7.1 Sprawdzenie nośności nieosłoniętego słupa stalowego na wypadek pożaru 334

PRZYKŁAD 7.2 Sprawdzenie nośności osłoniętego słupa stalowego na wypadek pożaru 340

PRZYKŁAD 7.3 Sprawdzenie nośności osłoniętej belki z dwuteownika walcowanego 344

wolnopodpartej i niestężonej bocznie na wypadek pożaru

PRZYKŁAD 7.4 Sprawdzenie nośności rozciąganego połączenia zakładkowego kategorii A 351

pasa dolnego kratownicy na wypadek pożaru

BIBLIOGRAFIA 356