Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych

Wydawnictwo: PWN
Autor: Roman Lewandowski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
53,90 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24cm, Stron: 388, 2014 r.

W książce zostały przedstawione następujące zagadnienia:

- metody analizy dynamicznej konstrukcji budowlanych z wbudowanymi układami redukcji drgań,
- modele obliczeniowe pasywnych tłumików drgań, w tym klasyczne modele reologiczne
i modele nieklasyczne, opisywane za pomocą tzw. pochodnych ułamkowych, i metody identyfikacji parametrów tych modeli,
- metody analizy dynamicznej konstrukcji z wbudowanymi wiskotycznymi i lepkosprężystymi tłumikami drgań w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz niestandardowe metody rozwiązania zagadnień własnych,
- metody badania wrażliwości konstrukcji z pasywnymi tłumikami drgań na zmianę parametrów projektowych tłumików oraz metody optymalnego doboru parametrów tłumików drgań i optymalnego rozmieszczania tych tłumików na konstrukcji,
- podstawy teoretyczne analizy dynamicznych tłumików drgań jedno- i wielomasowych,
- wprowadzenie do metod aktywnej i półaktywnej redukcji drgań konstrukcji budowlanych.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się dynamiką konstrukcji, a w szczególności problemami redukcji drgań oraz dla projektantów obiektów narażonych na działanie sił dynamicznych, zainteresowanych nowoczesnymi sposobami redukcji drgań tych obiektów. Może też zainteresować stentów i doktorantów wydziałów budowlanych i mechanicznych politechnik.

Spis treści:
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Przedmowa
Wstęp
1.1. Tłumienie drgań konstrukcji
1.2. Systemy redukcji drgań
1.3. Przykładowe konstrukcje tłumików drgań
1.4. Układ ksiązki
1.5. Podtsawowe pojęcia i koncepcje

2. Modele wiskotycznych i lepkospręzystych tłumików drgań
2.1. Uwagi ogólne o modelach tłumików drgań
2.2.Model tłumika wiskotycznego
2.3. Model Kelvina
2.4. Model Maxwella
2.5. Uogólniony model Kelvina
2.6. Uogólniony model Maxwelle
2.7. Model LTU
2.8. Ułmkowy model Kelvina
2.9. Ułamkowy model Maxwella
2.10. Ułamkowe modele czteroparametrowe
Literatura

3. Równania ruchu konstrukcji z tłumikami drgań
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Równania ruchu konstrukcji bez tłumików drgań
3.3. Równania ruchu konstrukcji z w budowanymi tłumikami wiskotycznymi
3.4. Równania ruchu konstrukcji z w budowanymi tłumikami lepkospręzystymi
3.4.1. Zastosowanie metody elementu skończonego
3.4.2. Równania ruchu ramy z nieodkształconymi ryglami i tłumikami lepkosprężystymi
3.4.3. Rózniczkowo-całkowa postać równań konstrukcji z tłumikami lepkospręzystymi
3.5. Bilans energii konstrukcji z tłumikami drgań
Literatura

4. Charakterystyki dynamiczne z konstrukcji z tłumikami drgań
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Wpływ tłumienia wiskotycznego na charakterystyki dynamiczne wybranych układów o jednym stopniu swobody
4.3. Rozwiązanie równań ruchu zapisanych we współrzędnych fizycznych w przypadku drgań swodobnych
4.4. Rozwiązanie równań ruchu zapisanych za pomocą zmiennych stanu
4.5. Charakterystyki dynamiczne konstrukcji z tłumikami drgań opisywanych za pomocą modelu sztywności zespolonej
4.6. Wyznaczanie bezwymiarowych współczynników tłumienia metodą modalnej energii spręzystej
4.7. Uwagi końcowe
Literatura

5. Wybrane metody rozwiązywania zagadnień własnych
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Zastosowanie ilorazu Rayleigha i metody wektorów iterowanych do rozwiązania kwadratowego zagadnienia własnego
5.3. Uogólniona metoda Jacobiego
5.4. Metoda kontynuacji
Literatura

6. Drgania wymuszone konstrukcji z tłumikami drgań 
6.1. Wprowadzenie
6.2. Metoda bezpośrednia analizy drgań ustalonych
6.3. Transformacja własna równań stanu
6.4. Numeryczne całkowanie równań ruchu
6.5. Wyznaczanie funkcji odpowiedzi częstotliwościowej metodą Adhikariego
Literatura

7. Wrażliwość konstrukcji z tłumikami drgań na zmianę paarmetrów projektowych
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Pojęcie wrażliwości konstrukcji na zmianę parametrów projektowych
7.3. Wrażliwość częstości własnych i postaci drgań kontrukcji na zmianę parametru projektowego - drgania nietłumione
7.4. Analiza wrażliwości wartości i wektorów własnych konstrukcji z tłumikami drgań
7.5. Wrazliwość amplitut drgań ustalonych konstrukcji z tłumikami drgań na zmianę parametru projektowego
7.6. Wrazliwość funkcji odpowiedzi częstotliwościoej na zmiane parametru projektowego
7.7. Uwagi o obliczaniu wrażliowści macierzy definiujących konstrukcję na zmianę parametru tłumików
Literatura

Roman Lewandowski


Doktor habilitowany inżynier, profesor nadzwyczajny Instytutu Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej.