Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Regionalizm w kształtowaniu formy architektury współczesnej na obszarze Sudetów

Autor: Jacek Suchodolski
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 17,5x25 cm, Stron: 207, 1998 r., rysunki, fotografie czarno-białe, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

W ciągu stuleci wykształciły się w seckiej architekturze regionalne wzorce, odróżniające powstałe tu bynki w formie i detalu od obiektów w innych częściach kraju. Druga wojna światowa przerwała gwałtownie ten proces. Powojenna architektura odbiegała przez długi czas swym kształtem od zastanej tu rodzimej zabowy. Dopiero ostatnie lata zaczęły przynosić w tej dziedzinie niewielką poprawę. Rozprzestrzenianie się idei regionalizmu w Setach wraz z nawrotem ku bownictwu z materiałów rodzimych może wpłynąć na widoczną zmianę formy nowo wznoszonych tu bynków. Książka jest próbą rozwiązania problemu kształtowania form współczesnej i przyszłej architektury seckiej oraz przybliżenia tego zagadnienia architektom, społeczeństwu i środowiskom twórczym.

Spis treści:
Wprowadzenie

2. Rys geograficzno-historyczny
2.1. Położenie, rzeźba terenu, klimat
2.2. Rys historyczny

3. Odmiany architektury regionalnej występujące w Setach na przestrzeni wieków
3.1. Podstawowe systemy konstrukcyjne i materiałowe
3.1.1. Ściany
3.1.1.1. System wieńcowy
3.1.1.2. Konstrukcja ryglowa
3.1.1.3. Przysłup
3.1. 1. 4. Ściany o konstrukcji mieszanej
3.1.2. Stropy
3.1.3. Dachy
3.1.3.1. Więźby dachowe
3.1.3.2. Pokrycia dachowe
3.1.3.2.1. Strzecha
3.1.3.2.2. Gont
3.1.3.2.3. Lupek
3.2. Wpływy obce
3.3. Reprezentatywne przykłady architektury regionalnej zachowane do dziś

4. Regionalna architektura w Setach - stan dzisiejszy
4.1. Architektura rodzima jako czynnik współczesnej inspiracji twórczej
4.2. Najbardziej reprezentatywne obiekty
4.2.1. Domy wielorodzinne
4.2.2. Domy jednorodzinne
4.2.3. Bynki sanatoryjno-wypoczynkowe
4.2.4. Schroniska
4.2.5. Obiekty użyteczności publicznej
4.2.5.1. Zajazdy-motele, hipodromy
4.2.5.2. Obiekty usługowe
4.2.5.3. Kościoły
4.3. Podsumowanie- główne identyfikatory współczesnej regionalnej architektury seckiej
4.3.1. Forma i konstrukcja
4.3.1.1. Forma
4.3.1.2. Konstrukcja
4.3.1.3. Detal bowlany

5. Zakończenie
5.1. Wnioski końcowe

6. Przypisy

7. Literatura
Streszczenie w języku niemieckim
Streszczenie w języku angielskim
Źródła rysunków
Spis rysunków w języku niemieckim
Panorama: Sety , mapa