Rozgraniczanie nieruchomości. Teoria i praktyka z orzecznictwem sądowo-administracyjnym

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Gall
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: B5, Stron: 330, 2008 rok, stan prawny: październik 2008

Rozgraniczanie nieruchomości to problem, który ciągle ma istotne znaczenie w dziedzinie geodezji i kartografii. I chociaż temat ten jest przedmiotem rozważań wielu autorów, wyrażonych głównie w niewielkich publikacjach, to jednak widoczny był wyraźnie w literaturze przedmiotu brak większego opracowania traktującego problemy rozgraniczenia nieruchomości w sposób kompleksowy, głównie od strony prawnej oraz częściowo geodezyjnej.

Autor znany jest od lat w środowisku geodezyjnym ze swoich publikacji związanych z rozgra- niczaniem nieruchomości, a jego obecną publikację należy ocenić jako dzieło o wysokiej jakości, znamionujące bardzo dobrą, wnikliwą i gruntowną znajomość przedmiotowego zagadnienia.

Książka zawiera obszerny komentarz wzbogacony o wybrane orzecznictwo w sprawach o rozgraniczenie, przykłady wadliwie prowadzonych postępowań rozgraniczeniowych, a także wybrane akty prawne. Warto zauważyć na marginesie jak ułomne jest nasze prawo, również w zakresie rozgraniczania nieruchomości, skoro autor dostrzegł tak wiele istotnych problemów wymagających bardzo precyzyjnego postępowania, logiki i pogłębionej refleksji.