Rozproszenie zabudowy na obszarach Małopolski a kryzys kratywności opracowań planistyczno-przestrzennych

  • 35,00 zł

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 188, 2014 r.

Podręcznik wydawnictwa Politechniki Krakowskiej. Wielofunkcyjność wsi i wielozadaniowośc mieszkańców postawiły wyraźny ślad w strukturze przestrzennej wsi małopolskiej i jest nim przelnienie wsi i większe niż w innych regionach kraju rozproszenie zabudowy deformujące sposób zagospodarowania obszarów wiejskich.

Spis treści skrócony:
1. Wielofunkcyjnośc a przelnienie wsi
2. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w ramach wiejsko-miejskiego continuum
3. Miejsce dla lności nierolniczej na obszarach wiejskich
4. Źródła inspiracji dla koncepcji planistyczno-przestrzennego zagospodarowania wsi małopolskich
5. postylaty dla gmin w opracowaniach planistycznych wyższego rzędu
6. Sposoby realizacji postulatów planistycznych w opracowaniach dla małopolskich gmin wiejskich
7. Anachroniczny system osadniczy nadal w użyciu
8. Wnioski, postulaty naprawcze
9. Propozycje stialno-projektowe
10. Aneks I: Postulaty i opinie z planów krajowych i ekspertyz do planów krajowych dotyczących obszarów wiejskich
11. Aneks II: Postulaty z Planu Zagospodarowania Woj. Małopolskiego dotyczace obszarów wiejskich
12. Aneks III: główne problemy planistyczno-przestrzenne na obszarach wiejskich w oczach opini publicznej
Bibliografia