Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Rysunek techniczny budowlany

Wydawnictwo: Arkady
Autor: Elżbieta Miśniakiewicz, Wojciech Skowroński
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
39,00 zł

ISBN 83-213-4137-3

Oprawa: miękka, Format: 30x21 cm, Stron: 112, Rok wydania 2013 - wznowienie cyfrowe 2020 r.


W książce zawarto wiedzę niezbędną do nauki rysunku na potrzeby budownictwa. Przedstawiono zarówno ogólne zasady wykonywania rysunków technicznych, jak i wiadomości specjalistyczne w zakresie rysunku urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego, konstrukcyjnego oraz instalacyjnego. Książka jest podręcznikiem dla studentów politechnik oraz dla kadry inżynierskiej.

Rysunek techniczny jest jednym z przedmiotów nauczania w toku studiów politechnicznych - stanowi specjalny rodzaj rysunku i należy go wykonywać według ustalonych zasad. Spełnia on bowiem rolę ważnego środka przekazu informacji; jest językiem porozumienia między projektantem a realizatorem myśli technicznej.

Książka omawia :sposób wykonywania rysunków technicznych metodą ujętą aktualnymi normami i normatywami- zawiera słownik, który objaśnia podstawowe terminy budowlane.

Spis treści:
WSTĘP        

STANOWISKO KREŚLARSKIE, PRZYBORY I MATERIAŁY KREŚLARSKIE 
Stanowisko kreślarskie 
Przybory kreślarskie 
Materiały kreślarskie 

OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA RYSUNKÓW TECHNICZNYCH 
Normalizacja rysunku technicznego 
Forma rysunków technicznych 
Formaty arkuszy rysunkowych 
Forma graficzna arkusza 
Składanie rysunków 
Podziałki       
Opisywanie rysunków 
Linie rysunkowe 
Rodzaje linii rysunkowych 
Podział linii rysunkowych ze względu na grubości 
Zasady wykonywania linii
Rzutowanie i przekroje rysunkowe   
Rzutowanie elementów i obiektów budowlanych   
Wykonywanie i oznaczanie przekrojów  
Urywanie i przerywanie" elementów lub obiektów budowlanych   
Rysowanie powtarzających się elementów przedmiotu i przedstawianie symetrii przedmiotów      
Kłady przekrojów 
Oznaczanie szczegółów i detali 
Oznaczanie pól przekrojów 
Wymiarowanie elementów i obiektów budowlanych na rysunkach technicznych
Podstawy prawidłowego wymiarowania 
Linie wymiarowe 
Znaki ograniczenia 
Linie odniesienia 
Liczby wymiarowe 
Wykonywanie rysunków w technice barwnej 

RYSUNEK URBANISTYCZNY 
Projekt zagospodarowania działki lub terenu budowlanego 
Oznaczenia graficzne w rysunku urbanistycznym 

RYSUNEK ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY   
Projekt techniczny architektoniczno-budowlany   
Stopnie dokladności na rysunkach architektoniczno-budowlanych   
Numeracja kondygnacji budynku   
Oznaczenia na rysunkach architektoniczno-budowlanych 
Podstawowe zasady 
Wzniesienia  
Spadki odwadniające 
Nachylenia skarp, wykopów i nasypów
Fundamenty   
Mury i ściany 
Konstrukcje przekryć 
Podciągi, żebra, nadproża 
Otwory w ścianach, drzwi oraz wybrane elementy instalacji i mebli   
Wymiarowanie na rysunkach architektoniczno-budowlanych 
Rozmieszczenie linii wymiarowych na rysunku  
Wymiarowanie otworów okiennych i drzwiowych  
Wymiarowanie kanałów w murach
Wymiarowanie klatki schodowej i biegów schodowych
Przykładowe rysunki projektowanych budynków
Rysunki inwentaryzacyjne 

RYSUNEK KONSTRUKCJI ŹELBETOWYCH I SPRĘŹONYCH
Rodzaje rysunków
Rysunki robocze konstrukcji żelbetowych
Rysunki przedstawiające kształt konstrukcji
Rysunki zbrojenia     
Rysunki szczegółów   
Rysunki robocze konstrukcji sprężonych
Rysunki przedstawiające kształt konstrukcji
Rysunki zbrojenia konstrukcji

RYSUNEK KONSTRUKCJI METALOWYCH
Wiadomości ogólne
Rysunki schematyczne
Rysunki zestawieniowe i montażowe
Rysunki robocze
Znakowanie elementów wysyłkowych konstrukcji
Pozycjonowanie      
Wymiarowanie otworów 
Oznaczenia nitów, śrub i spoin
Ogólne zasady wykonywania rysunków roboczych
Zestawienia materiałów      

RYSUNEK KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
Wiadomości ogólne 
Rysunki schematyczne 
Rysunki zestawieniowe i montażowe 
Rysunki robocze 
Wiadomości ogólne 
Wymiarowanie elementów drewnianych
Oznaczenia graficzne łączników
Wykazy materiałów 

RYSUNEK INSTALACYJNY 
Wiadomości ogólne 
Rzuty instalacji       
Plany sytuacyjne szczegółowe 
Plany sytuacyjne sieci 
Rozwinięcia instalacji i rzuty aksonometryczne 

SŁOWNIK TERMINÓW BUDOWLANYCH
WYKAZ NORM
WYBRANE KSIĄŻKI OPISUJĄCE RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY