Rysunek techniczny

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 234, 2009 rok

Podręcznik jest opracowaniem pomocnym w przyswajaniu programu realizowanego w ramach zajęć dydaktycznych na kilku specjalnościach z rysunku technicznego i geometrii wykreślnej oraz z przedmiotów związanych z podstawami konstrukcji, budowy i eksploatacji maszyn Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Treść zawarta w podręczniku oparta została oparta na najnowszych i aktualnych normach polskich i europejskich. W podręczniku omówiono także Dyrektywy UE dotyczące jakości maszyn.

Spis treści:
1. Wstęp
2. Znormalizowane elementy rysunku technicznego
2.1. Rodzaje rysunków
2.2. Formaty rysunków i układów arkuszy rysunkowych
2.3. Linie rysunkowe
2.4. Pismo techniczne
2.5. Podziałki rysunkowe
2.6. Tabliczki rysunkowe
2.7. Napisy, teksty, tablice oraz linie wskazujące i odniesienia
2.8. Przybory rysunkowe
3. Rysowanie przedmiotów
3.1. Rzutowanie prostokątne
3.2. Rzutowanie aksonometryczne
3.3. Widoki, przekroje i kłady
4. Wymiarowanie
4.1. Wymiary rysunkowe
4.2. Zasady porządkowe wymiarowania
4.3. Sposoby wymiarowania
4.3.1. Wymiarowanie w układzie szeregowym
4.3.2. Wymiarowanie w układzie równoległym (od baz wymiarowych)
4.3.3. Wymiarowanie w układzie mieszanym
4.3.4. Wymiarowanie przedmiotem od baz rzeczywistych oraz przedmiotów symetrycznych
4.4. Wymiarowanie elementów geometrycznych
4.4.1. Wymiarowanie promieni łuków okręgów
4.4.2. Wymiarowanie kątów, cięciw i łuków
4.4.3. Wymiarowanie otworów (krzywizn powierzchni walcowych)
4.4.4. Wymiarowanie krzywizny powierzchni kulistych
4.4.5. Wymiarowanie od krawędzi teoretycznych
4.4.6. Wymiarowanie podstaw graniastosłupów prawidłowych
4.4.7. Wymiarowanie stożków ściętych
4.4.8. Wymiarowanie klinów
4.5. Uproszczenia wymiarowe
4.5.1. Wymiarowanie szeregu powtarzających się jednostek elementów
4.5.2. Wymiary przedmiotów symetrycznych i symetrycznie rozmieszczonych elementów przedmiotów
4.5.3. Wymiarowanie grubości lub długości przedmiotów przedstawionych w jednym rzucie
4.5.4. Wymiarowanie ścięć krawędzi
4.6. Tolerancja wykonania
4.6.1. Tolerowanie wymiarów
4.6.2. Zapis odchyłek granicznych wymiarów części kojarzonych (pasowanych)
4.6.3. Tolerowanie kształtu i położenia
4.6.4. Oznaczenie struktury geometrycznej powierzchni
5. Połączenia elementów maszynowych
5.1. Połączenia spawane
5.2. Połączenia lutowane i klejone
5.3. Połączenia gwintowe
5.4. Połączenia wielowypustowe
5.5. Wpusty
5.6. Nakiełki
6. Rysowanie wybranych elementów maszyn
6.1. Sprężyny
6.2. Wały
6.3. Łożyska toczne
6.4. Uszczelnienia ruchowe
6.5. Koła zębate
6.6. Koła łańcuchowe i pasowe
7. Rysunki złożeniowe i wykonawcze
7.1. Rysunki złożeniowe
7.2. Rysunki wykonawcze
8. Rysowanie schematów i wykresów
8.1. Schematy kinematyczne
8.2 Schematyczne rysowanie prętów
8.3. Rysowanie wykresów
9. Wspomaganie komputerowe prac projektowych
10. Wybrane konstrukcje geometryczne mające zastosowanie w rysunku technicznym
10.1. Metody kreślenia podstawowych krzywych płaskich
10.2. Odwzorowanie rysunkowe brył przenikających się
11. Dyrektywy unii europejskiej dotyczące procesu projektowania maszyn
11.1. Zakres Dyrektywy
11.2. Definicja wraz z komentarzami
11.3. Wytwórca
11.4. Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
11.5. Procedury oceny zgodności
11.6 Znakowanie CE
11.7. Wskazówki dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej
12. Zadania pomocnicze do ćwiczeń z rysunku technicznego
Bibliografia
Spis norm
Załączniki