Schola Architecturae. Budynki szkół architektury

  • 35,00 zł

ISBN ISBN 83-7085-857-0

Oprawa: miękka, Stron: 237, Format: 17x24 cm, 2005 r., fotografie czarno białe i rysunki, skrót każdego rozdziału w języku angielskim

Jak projektować nowe i modernizować starsze, obecnie użytkowane budynki szkół architektonicznych w Polsce i na świecie? Czy projektowany bynek powinien wyrażać metodę nauczania przyszłego architekta, czy też pozostać neutralną formą? Czy te najstarsze, współcześnie użytkowane i modernizowane obiekty odzwierciedlają obecny proces nauczania? Nie na wszystkie z tych pytań książka przynosi odpowiedzi, ale mnoży kolejne pytania.

Zamieszczone w książce artykuły dotyczą architektury gmachów szkół kształcących architektów i budowniczych: szkół rzemiosł budowlanych, akademii sztuk pięknych, uniwersytetów, szkół politechnicznych we Lwowie, w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, we Wrocławiu, w Gdańsku, Gulu, Wenecji, Cincinnati, Albuquerque, Miami, Marne-Ia-Vallee i zawierają. charakterystykę środowisk naukowych dawnych szkół Lwowa, Warszawy i Wrocławia.

Publikacja wydana z okazji stulecia istnienia gmachu Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Spis treści:
Olgierd Czerner, Słowo wstępne
Tatiana Klimeniuk, Rozwój lwowskiej szkoły architektury
Helena Stasiuk, Architectural environment forming of Lvov Polytechnic historical building 
Paweł Grankin, Lwowska Szkoła Przemysłowa: dzieje gmachów na tle historii zakładu
Ryszard Nakonieczny, Między awangardą a tradycją Estetyka gómośląskich gmachów szkół architektury i rzemiosła budowlanego ostatniego stulecia
Beate Stortkuhl, Jerzy IIkosz, Architektura na wrocławskiej Akademii Sztuki w latach 1900-1932
Agnieszka Gryglewska, Gmach dawnej Szkoły Rzemiosł Budowlanych - siedziba Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Idea projektu
Wanda Kononowicz, Kształtowanie się przestrzeni miejskiej przedmieścia Odrzańskiego i Piaskowego w sąsiedztwie gmachu Szkoły Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu
Anna Agata Wagner, Siedziba Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej - stuletnia historia gmachu
Karolina Tulkowska-Słyk, Szkoła architektury - dwie koncepcje
Zdzisława Tołłoczko, Gmach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy al. Adama Mickiewicza 30 miejscem zarania Politechniki Krakowskiej i jej Wydziału Architektury
Andrzej Kadłuczka, Wacław Seruga, Szkoła architektury w Krakowie
Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska, Ksenia Piątkowska, Renowacja zabytkowego Aytorium Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Miia Perkkio, Authenticity and change of function Two cases: Oulu University/Faculty of Architecture and IUAV of Venice
Beata Makowska, Współczesne budynki szkół architektonicznych na świecie - plastyczne oddziaływanie form
Marek Natusiewicz, Ryszard Natusiewicz, Franciszek Tołoczko, Od średniowiecznego warsztatu budowlanego "strzechy" do współczesnej szkoły architektury
Krystyna Pokrzywnicka, Od klasycznej idei do nowoczesnej szkoły architektonicznej - przemyślenia i refleksje