"Sen architekta" czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku

ISBN 9788372428103

Okładka: miękka, Format: 20,5x27 cm, Stron: 480, fotografie czarno-białe, 2015 r.

Ze wstępu: "Wprowadzona do tytułu symboliczna alegoria - "Sen architekta" oraz koniunkcja historii i historyzmu mają swe metodologiczne, a także merytoryczne uzasadnienie. Ów ujęty w czyslów "The Architect's Dream" to nic innego niż tytuł znanego płótna pędzla Thomasa ,Cole'a namalowanego przezeń w 1840 roku, a przechowywanego obecnie w Museum of Art Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Obraz ten, jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku uznawany był za znamienity przykład eklektyzmu i XIX-wiecznego kiczu, ale traktowany był "jednocześnie jako zabytek i świadek epoki. Gdy ocena sztuki i architektury XIX wieku zaczęła się zmieniać, od skrajnych ocen negatywnych i artystycznego potępienia do ocen bardziej obiektywnych, a nawet entuzjastycznych, zmieniała się rola obrazu Cole'a. Tak na dobrą sprawę nie była to zmiana roli, ale, w kontekście obecnych poglądów na historyzm i eklektyzm, powrót do pierwotnej funkcji i zamierzeń twórcy dzieła - ukazanie metafory architektury ówczesnej. "Sen architekta" bowiem tak wówczas jak i dziś, doskonale personifikuje marzenia twórców o tym jak doścignąć, a nawet prześcignąć dawnych mistrzów i osiągnąć ich artystyczną doskonałość i warsztatową perfekcję. ... . Innymi słowy, architektura zawsze była, jest i będzie historycznym odbiciem swoich czasów."

Spis treści:
Zamiast wstępu o tytule słów kilka
Rozdział I: Historia - tradycja - architektura
Rozdział II: Historyzm - kontynualizm - wernakularyzm
Rozdział III: Historyzm - neotradycjonalizm - postradycjonalizmSummary
Summary
Bibliografia
Żródła ilustracji
Indeks nazwisk