Sieć osadnicza jako przedmiot badań

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 240,  2006 r.

Sieć osadnicza jest przedmiotem badań wielu planistów przestrzennych, zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki planistycznej i inwestycyjnej. W książce przedstawiono sieci osadnicze Wrocławia, Dolnego Śląska, Republiki Czeskiej, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii (w Europie) oraz Boliwii w Ameryce Połniowej i w Australii. Omówiono regułę Zipfa, która może mieć zastosowanie w tego rodzaju badaniach niezależnie od położenia geograficznego.

Spis treści:
Eugeniusz BAGIŃSKI, Sieć osadnicza w wielowątkowych badaniach planistów przestrzennych (wprowadzenie do problematyki)
Eugeniusz BAGIŃSKI, Suburbia jako współczesne formy osadnicze
Aldona KOŻAN, KrzysztofBALCEREK, Próba sformułowania metod badania zjawiska "urban sprawl" na przykładzie aglomeracji wrocławskiej
Magdalena MLEK, Najmniejsze miasta w perspektywie prawa Zipfa
Regina MAGA-JAGlELNICKA, Powstawanie placów miejskich jako zjawisk kulturowych w osadnictwie
Robert MASZTALSKI, Uwarunkowania rozwoju przestrzennego wybranych małych miast w strefie wpływów Wrocławia
Robert MASZTALSKI. Podatność na modernizację przestrzenną najmniejszych miast Dolnego Ślqska
Lukasz DAMURSKI, Uwarunkowania rozwoju miast na świecie i w Polsce w początkach XXI wieku
Lukasz DAMURSKI, Rozwój miast w Europie po II wojnie światowej (na przykładzie Dolnego Śląska i regionu Yorkshire and the Humber)
Wawrzyniec ZIPSER, Podział terytorialny oraz układ osadniczy Republiki Częskiej
Eleonora GONDA-SOROCZYŃSKA, Sieć osadnicza Europy na przykładzie Niemiec,Francji i Holandii
Elżbieta LITWIŃSKA, Przekształcenia sieci osadniczej Portugalii
Dorota SMOTER, Sieć osadnicza w Boliwii - wybrane zjawiska
Błażej DOBROWOLSKI, Rozwój i kształt sieci osadniczej Australii (w zarysie)