Słownik psychologii architektury, wyd. 4

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 129, 2005 r., rysunki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Słownik psychologii architektury to podręcznik dla stentów architektury. Przedmiot "Psychologia percepcji" znalazł się wśród minimalnych wymagan stawianych przez Ministerstwo Edukacji propgramom nauczania na kierunku architektura i urbanistyka. Pierwsze wydanie opublikowano w 1997 r. W okresie jaki upłynął od jego ukazania się, znacznie wzrosła na świecie i w naszym kraju świadomość tego, że wiedza z zakresu psychologii środowiskowej jest potrzebna architektom i projektantom dla lepszego działania profesjonalnego. Praca projektanta zaczyna przypominać działania naukowe: obejmuje stawianie hipotez, badania analityczne i oceny. Psychologia przychodzi architekturze z pomocą w zrozumieniu podmiotu projektowania, jakim jest człowiek i jego zachowanie.

Słownik podaje hasła w porządku alfabetycznym, często poparte przykładami charakterystycznych architektonicznych odniesień. Oprócz polskich haseł w nawiasach podane są ich odpowiedniki w językach obcych. Wznowienie wprowadza wiele uzupełnień, zarówno w postaci nowych haseł jak i ilustracji.