Społeczne i krajobrazowe walory wody w środowisku miejskim

ISBN ISBN 978-83-7775-097-2

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 190, 2011 r.

Publikacja jest trzecim tomem w cyklu „Woda w krajobrazie miasta”. Jej tematem są społeczne i krajobrazowe walory cieków i zbiorników wodnych. Książka jest podzielona na trzy części, poświęcone: (1) przykładom rewitalizacji miejskich nadbrzeży w Polsce i na świecie, (2) związanym z wodą szansom i zagrożeniom w kształtowaniu polskich miast oraz (3) kompozycyjnym i społecznym walorom elementów wodnych w miejskich przestrzeniach publicznych. Autorzy zajęli się poszukiwaniem nowego podejścia do wody w urbanistyce i w architekturze oraz w kształtowaniu krajobrazu miejskiego – podejścia opartego na poszanowaniu zasobów wodnych, które umożliwiłoby z jednej strony zmniejszenie ryzyka powodzi i poprawę stanu środowiska naturalnego w miastach, z drugiej zaś strony – poprawę jakości miejskich przestrzeni publicznych.