Śródmiejskie transurbacje technologiczne

Oprawa: miękka, Stron: 144,  Format: 17x24 cm, 2001 r.

Przestrzeń centrum miejskiego jest jedną z najważniejszych kategorii dobra publicznego. Należy do całej społeczności mieszkańców. Tereny centrum są miejscem najbardziej wyrafinowanych i szlachetnych funkcji, publiczne zaś formy życia społecznego wiążą się z wysokimi dochodami miasta, wpływając na ogólny standard życia mieszkańców. Zagospodarowanie strefy śródmiejskiej stanowi obraz kultury, gospodarności i aspiracji obywateli miasta. Jakość zagospodarowania du przestrzennego w centrum i śródmieściu wskazuje na znaczenie miasta, adczy o zasobności i wielkości całego regionu. Materialny kształt przestrzeni odzwierciedla cechy kultury danej społeczności.

Badania przedstawione w niniejszej pracy dotyczą współczesnych miast polskich, a szczególnie Poznania. W miastach tych dominuje model rozwoju "na zewnątrz".  Ekspansywna polityka transformacji urbanistycznych nie uwzględnia korzystnych aspektów powrotu do niedoinwestowanych centrów miast. W dociekach oscylujących wokół zagadnień miastotwórczych, szczególnie w zakresie wnętrz śródmiejskich kwartałów urbanistycznych, postuluje się konieczność interwencji na zasadzie technologicznej. W miejsce rozwoju miast "na zewnątrz" propaguje się powrót do starych struktur śródmiejskich i ich adaptację do nowych potrzeb i funkcji handlowo-usługowych, rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych, mieszkaniowych i administracyjno-biurowych.

Inspiracją do podjęcia tak zarysowanego tematu są prace badawcze i projektowe profesora Lecha Zimowskiego z zakresu urbanistyki ekologicznej, w szczególności dotyczące procesów transformacji urbanistycznych. Niniejsza praca stanowi kontynuację badań nad modelami transurbacji, ze szczególnym uwzględnieniem modelu wewnętrznych transurbacji technologicznych.


Spis treści:
WSTĘP        
WYŁUSZCZENIA METODOLOGICZNE  
"Transurbacje" - wyjaśnienia modelowe
Źródłowa interpretacja terminu "transurbacja"
Charakterystyka rodzajowa     
Czynniki przewodnie w metodologii urbanistyki
"Karta Ateńska 1933" - komplementarność w planowaniu miast
"Karta Machu Picchu 1977" - ewolucjonizm i monitoring
Interdyscyplinarne czynniki urbanistyki ekologicznej (LZ)
"Karta Poznańska 1977" - UNESCO MAB (Man and the biosphere)       
Inne formuly tworzone w kraju i za granicą

STRUKTURY PRZESTRZENNE I ZABUDOWA
Charakterystyka przestrzeni miejskich      
Układy dawne (do końca XVIII w)
Układy urbanistyki XIX i XX stulecia (do 1990 r)
Urbanizm na przełomie XX i XXI wieku
Ksztaltowanie i właściwości kwartałów urbanistycznych

KONSTRUKTYWNA ROLA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Klasyfikacja terenów wedlug planów zagospodarowania przestrzennego
Elementy infrastruktury technicznej     
Strefy śródmiejskie - zabudowa mieszkaniowa

STRUKTURA I CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH KWARTAŁÓW l ZABUDOWAŃ BADANIA ANALITYCZNE Z ZASTOSOWANIEM METODY INDAGANDA    
Opis zastosowanej metody badawczej
Indaganda: analizy i pomiary wybranych kwartałów urbanistycznych na przykladzie śródmieścia Poznania opracowanie tabelaryczne i graficzne
Postrzeganie - rozważania ogólne

HIPOTEZY URBANISTYCZNE - INTENCJE WDROŻENIOWE 
Rozwiązania modelowe na przykładach śródmiejskich Wschowy, Monachium, Rouerdamu, Hanoweru i in (opracowania zespołowe i autorskie)
Adaptacja modelu-idei ,"miasteczko do wynajęcia" (LZ) w skali kwartałów przyrynkowych i kompleksów specyficznych Aplikacje badawcze w kraju i za granicą (Jtirgen Weber, Rui Brochado, Carlos Santos) 
Struktury handlowe - pasaż w mieście 
Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy Politechniki Poznańskiej : (wg Mariana Fikusa)    
Koncepcja nowego śródmieścia w Poznaniu "Wolne Tory" (wg Jerzego Buszkiewicza z zespolem) 
Monorail dla Poznania (wg koncepcji LZ) 

SIEĆ EFEKTYWNEJ INFRASTRUKTURY W TRANSURBACJACH TECHNOLOGICZNYCH     

ARCHITEKTONICZNE APLIKACJE W TRANSURBACJACH TECHNOLOGICZNYCH - KONCEPCJE I ROZWIĄZANIA AUTORSKIE 
Adaptacja starej kamienicy w Rawiczu na aptekę z apartamentem mieszkaniowym            
Przebudowa kamienicy miejskiej z oficyną Rawicz ul 17 Stycznia 25
Renowacja i adaptacja na cele biurowe budynku Wielkopolskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa
Plan zagospodarowania przestrzennego działki Rawicz, ul Piotra Skargi 7 
"Dom uszkodzonych zmysłów" - koncepcja ideowo-przestrzenna pawilonu na Wystawę Światową EXPO Hanover 2000 
Uniwersytet Polski w Wilnie 

WNIOSKI        
Bibliografia