Stalowe hale i budynki wielokondygnacyjne

Okładka: miękka, Stron: 398, 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Zakres i sposób przedstawiania wiadomości w opiniowanym opracowaniu kwalifikuje je jako podręcznik przydatny do współczesnego kształcenia stentów, jak również do wspomagania inżynierów praktyków w ich pracy zawodowej. Informacje są podawane w sposób zwięzły. Położono nacisk przede wszystkim na rysunki jako podstawowy język inżyniera.

Spis treści:
PRZEDMOWA
1. HALE
1.1. Informacje ogólne
1.1.1. Zastosowanie hal stalowych u budownictwie przemysłowym i ogólnym
1.1.2. Ogólne zasady projektowania konstrukcji hal
1.1.2.1. Zasady modularne
1.1.2.2. Dylatacje termiczne
1.1.2.3. Obciążenia
1.1.2.4. Materiały konstrukcyjne
1.1.2.5. Wybór rozwiązań konstrukcyjnych
1.1.3. Obudowa hal
1.1.3.1. Obudowa typu ciężkiego
1.1.3.2. Obudowa typu lekkiego
1.2. Układy konstrukcyjne hal
1.2.1. Elementy ustroju nośnego
1.2.2. Układy poprzeczne płaskie
1.2.2.1. Układy ram z ryglami kratowymi i ram kratowych
1.2.2.2. Układy ram pełnościennych
1.2.3. Układy przestrzenne
1.3. Główne ustroje nośne
1.3.1. Ramy z ryglami kratowymi i ramy kratowe
1.3.1.1. Słupy
1.3.1.2. Wiązary
1.3.1.3. Podciągi
1.3.2. Ramy pełnościenne
1.3.2.1. Ramy portalowe
1.3.2.2. Ramy ze ściągiem
1.3.3. Ustroje strukturalne
1.3.4. Ustroje pilaste (szedowe)
1.4. Belki podsuwnicowe (opracował Sławomir Labocha)
1.4.1. Ogólna charakterystyka transportu suwnicowego
1.4.2. Obciążenia
1.4.2.1. Obciążenia pionowe
1.4.2.2. Obciążenia poziome prostopadłe do toru
1.4.2.3. Obciążenia poziome równoległe do toru
1.4.2.4. Zasady przyjmowania obciążeń dźwignicami
1.4.2.5. Dobór i kojarzenie obciążeń
1.4.3. Wytrzymałość zmęczeniowa
1.4.4. Ugięcia belek oraz przemieszczenia poziome podpór
1.4.5. Ogólne zasady projektowania belek podsuwnicowych
1.4.6. Kształtowanie i obliczanie belek suwnic natorowych
1.4.6.1. Szyny jezdne
1.4.6.2. Belki pełnościenne
1.4.6.3. Belki kratowe
1.4.6.4. Kozły odbojowe
1.4.7. Kształtowanie i obliczanie belek suwnic podwieszonych
1.4.8. Dojścia i przejścia do suwnic natorowych
1.5. Konstrukcje wsporcze dachów
1.5.1. Dachy bezpłatwiowe
1.5.2. Dachy płatwiowe
1.5.2.1. Płatwie z kształtowników giętych
1.5.2.2. Płatwie z kształtowników walcowanych
1.5.2.3. Płatwie kratowe
1.5.2.4. Obliczanie płatwi
1.6. Konstrukcje wsporcze ścian
1.6.1. Rygle
1.6.2. Słupki
1.6.3. Obliczanie rygli i słupków
1.7. Stężenia
1.7.1. Uwagi ogólne
1.7.2. Podparcia boczne elementów ściskanych
1.7.3. Stężenia dachowe
1.7.3.1. Stężenia połaciowe poprzeczne
1.7.3.2. Stężenia połaciowe podłużne
1.7.3.3. Stężenia podłużne w poziomie pasa dolnego wiązara
1.7.3.4. Stężenia pionowe
1.7.4. Stężenia słupów
1.8. Współpraca szkieletu hal z lekką obudową z blachy fałdowej
1.8.1. Zachowanie się blachy jako płyty
1.8.2. Zachowanie się blachy jako tarczy
1.8.3. Przepony z blach
1.9. Wybrane przykłady rozwiązań konstrukcyjnych hal o dużych rozpiętościach
1.9.1. Wprowadzenie
1.9.2. Konstrukcje łukowe
1.9.2.1. Kształtowanie łuków
1.9.2.2. Obliczanie łuków
1.9.2.3. Przykład konstrukcji
1.9.3. Konstrukcje cięgnowe
1.9.3.1. Rodzaje konstrukcji cięgnowych
1.9.3.2. Elementy i materiały przekryć liniowych
1.9.3.3. Ogólne zasady obliczania konstrukcji linowych
1.9.3.4. Przykłady konstrukcji

2. BUDYNKI WIELOKONDYGNACYJNE
2.1. Informacje ogólne
2.1.1. Zastosowanie szkieletu stalowego w budownictwie wielokondygnacyjnym
2.1.2. Ogólne zasady projektowania konstrukcji
2.1.2.1. Zasady modularne
2.1.2.2. Obciążenia
2.1.2.3. Materiały konstrukcyjne
2.1.2.4. Kształtowanie szkieletu budynku
2.1.2.5. Zakres i metoda obliczeń statycznych
2.2. Elementy ustroju nośnego budynku
2.3. Układy konstrukcyjne budynków
2.3.1. Układy ramowe samostateczne
2.3.2. Układy przegubowe z tężnikami pionowymi
2.3.3. Układy ramowe z tężnikami pionowymi
2.3.4. Układy powłokowe
2.3.5. Wybór układu konstrukcyjnego
2.3.6. Stateczność ogólna budynku
2.4. Elementy konstrukcji
2.4.1. Słupy
2.4.1.1. Rozmieszczenie słupów
2.4.1.2. Rozwiązania konstrukcyjne słupów
2.4.2. Stropy
2.4.2.1. Układy i rozwiązania konstrukcyjne stropów
2.4.2.2. Płyty stropowe
2.4.2.3. Belki i podciągi stalowe
2.4.2.4. Belki stalowe obetonowane
2.4.2.5. Belki i podciągi zespolone stalowo-betonowe
2.4.3. Stężenia
2.4.3.1. Stężenia poziome
2.4.3.2. Stężenia pionowe
2.5. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych
2.5.1. Rozwiązania zagraniczne
2.5.2. Rozwiązania krajowe

3. ZABEZPIECZANIE KONSTRUKCJI PRZED KOROZJĄ I OGNIEM
3.1. Ochrona przed korozją
3.1.1. Informacje ogólne
3.1.2. Kształtowanie elementów konstrukcji z uwzględnieniem uwarunkowań korozyjnych
3.1.3. Projektowanie zabezpieczeń antykorozyjnych
3.1.3.1. Powłoki malarskie
3.1.3.2. Powłoki metalowe
3.1.3.3. Powłoki metalowo-malarskie
3.2. Ochrona przed ogniem

WYKAZ LITERATURY I NORM