Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Struktura przestrzenna i społeczna terenów rekreacyjnych z lat 70.-80 ubiegłago stulecia

Autor: Alexandra Lis
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 272, 2011 r.

Przeprowadzone przez Autorkę badania otwartych przestrzeni rekreacyjnych wielkomiejskich zespołów mieszkaniowych lat 70. i 80. Wrocławia mogą zostać wykorzystane do modernizacji i humanizacji tego typu osiedli wielorodzinnych na terenie całej Polski.
 
"Wynikiem przeprowadzonych badań i analiz jest, opracowany na ich podstawie, model strefowy stanowiący propozycję ukształtowania przestrzeni i odbywających się w nich zachowań, tak aby [..] uwzględniał zarówno potrzeby obecnego społeczeństwa w środowisku wielkomiejskich osiedli mieszkaniowych, jak i relacje, jakie zachodzą pomiędzy tym środowiskiem a jego użytkownikami na poziomie przestrzeni społecznej [..]
 
Niniejsza praca kierowana jest przede wszystkim do środowisk projektowych związanych z architekturą, urbanistyką, architekturą krajobrazu, kształtowaniem środowiska. Opracowany model może posłużyć jako kanwa dla programowanych, w istniejących uwarunkowaniach sytuacyjnych, przestrzeni rekreacyjnych na osiedlach wielorodzinnych".
[ze Streszczenia]