Studia nad architekturą Gdańska i Pomorza

Okładka: twarda, Format: B5, Stron: 226, 2004 r., ilustracje czarno-białe: 132

Tom stiów poświęconych historyzmowi w architekturze omawianych terenów zajmuje się także niepopularnym tematem dziedzictwa niemieckiego w sztuce. Autorzy zajęli się różnymi aspektami budownictwa: kamienicami patrycjuszowskimi i kościołami neogotyckimi w Gdańsku, mostami kolejowymi w Tczewie i Malborku, założeniami pałacu i kościoła w Jabłonowie Pomorskim oraz wpływem manieryzmu gdańskiego na architektów galicyjskich.

Spis treści:
Andrzej Grzybkowski - Od redaktora
Ewa Korpysz - Gotycki kościół w Dzierzgoniu
Die gotische Kirche in Christburg

Piotr Korduba - Patrycjuszowski dom gdański
Das Danziger Patrizierhaus

Dagmara Wołodźko - Neogotycka architektura mostów kolejowych w Tczewie i Malborku
Die neugotische Architektur der Eisenbahnbriicken von Dirschau und Marienburg

Antoni Romuald Chodyński - Neogotycka rezydencja i kościół w Jabłonowie Pomorskim
Die neugotische Residenz und die Kirche in Jablonowo Pomorskie

Anna Groth-Kubicka - Neogotyckie wielonawowe kościoły Gdańska
Die neugotischen mehrschiffigen Kirchen in Danzig

Jakub Lewicki - Recepcja architektury gdańskiej w środowisku lwowskim na przełomie XIX i XX wieku
Die Rezeption der Danziger Architektur zur Jahrhundertwende vom zum Jahrhundert in Lemberg