Studia z architektury nowoczesnej Tom 4

  • 42,00 zł 32,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 15,8x22,8 cm, Stron: 210,  2011 r.

 

Czwarty tom „Stiów z architektury nowoczesnej" w całości poświęcony jest zagadnieniom architektury współczesnej i po raz pierwszy przygotowany jest w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) oraz nowej formule graficznej.

 

The fourth volume of Sties on Modern Architecture is entirely devoted to the issues related with contemporary architectural design, and for the first time it has been issued as a bilingual (Polish and English) publication and has a new graphic format.

 

Spis treści:

Przedmowa (Joanna Kucharzewska) 
Selfridges w Birmingham. Najbrzydszy bynek świata? (Lidia Gerc) 

Wstrętne ciała. O kategorii abiektu w architekturze Grega Lynna i Zbigniewa Oksiuty (Lidia Klein) 

TRWA-NIE Wezwanie do zaakceptowania niepewności (Jarosław Trybuś) 

Koronkowa robota. Kilka uwag o współczesnej ornamentyce w architekturze (Joanna Kucharzewska) 

Fenomen japońskiej architektury prowizorycznej (Jakub Petri) 

Obraz najnowszej architektury japońskiej na wybranych przykładach (Marianna Kupść) 

Nowa architektura japońska (Ewa Maria Kido) 

 

Foreword (Joanna Kucharzewska) 

Selfridges in Birmingham. The Ugliest Building in the World? (Lidia Gerc) 

Repulsive bodies. On the notion of abjection in Greg Lynn and Zbigniew Oksiuta works (Lidia Klein) 

(N)everlasting. An Appeal to Accept Uncertainty (Jarosław Trybuś) 

Fine work. Several remarks on contemporary ornamentation in architecture (Joanna Kucharzewska) 

The phenomenon of temporary architecture (Jakub Petri) 

A view of latest Japanese architecture based on the example (Marianna Kupść) 

The new Japanese architecture (Ewa Maria Kido)  

 

Wszystkie część Stia z architektury nowoczesnej