Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Style w architekturze

Wydawnictwo: Świat Książki
Autor: Wilfried Koch
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
59,90 zł

ISBN 978-83-8031-763-5

Okładka: miękka, Format: 19,5x24,5 cm, Stron: 528, , 2017 r., Liczne rysunki i fotofrafie cz-b i barwne

Książka jest fundamentalnym dziełem spełniającym oczekiwania wszystkich, którzy interesują się sztuką i architekturą. Przetłumaczona na wiele języków, stale wznawiana i aktualizowana jest cenną pomocą dla studentów zarówno historii sztuki, jak i architektury. Bogaty materiał usystematyzowany został w przemyślany sposób. Osobne rozdziały poświęcone są wiedzy o stylach w zakresie budownictwa: sakralnego, budowy zamków, pałaców i budownictwa komunalnego.

Książka zawiera poza tym: leksykon ilustrowany, 5-języczny słownik pojęć, liczne mapy, indeks miejscowości i nazwisk.

Spis treści:

mapa

Tabl. chronologiczna na wyklejce

Podziękowania, źródła

Przedmowa

 

ARCHITEKTURA SAKRALNA

Grecja starożytna Wprowadzenie

Formy architektoniczne

Świątynia dorycka

Świątynia jońska

Świątynia koryncka Tolos

Wielka Hellada

Grecja Właściwa i Jonia

 

Hellenizm Wprowadzenie

Typy architektoniczne, elementy budowli, kompleksy zabudowy

Miejskie założenia hellenistyczne

Teatr

Miejsca kultu, wielkie świątynie

Budowle wielokondygnacyjne

Ołtarz

Grobowiec

Budowle obrzędów misteryjnych

Hellenistyczne założenia miejskie i miasta zhellenizowane

Fragment mapy: Azja Mniejsza

 

Antyk rzymski Wprowadzenie

Formy architektoniczne

Świątynie na planie prostokąta

Świątynie okrągłe

Grobowce

Grecki i rzymski teatr, amfiteatr

 

Rzym antyczny

Wczesne chrześcijaństwo i Bizancjum

Wprowadzenie

Formy architektoniczne

Rozwój bazyliki wczesnochrześcijańskiej

Rawenna

Wielkie budowle centralne

Małe budowle centralne

Bazyliki kopułowe

Kościoły kopułowe na planie krzyża

Rozpowszechnienie bizantyjskiego kościoła kopułowego: Grecja, Syria, Afryka Północna Armenia, Gruzja Ruś

Świat wczesnochrześcijański i bizantyjski

Budownictwo przedkarolińskie

Wprowadzenie

Kościoły merowińskie

Kościoły ostrogockie i wizygockie

Anglosaskie kościoły w Anglii

Monumentalne budowle przedkarolińskie

 

Architektura karolińska

Wprowadzenie

Formy architektoniczne

Główne elementy rozwiązań przestrzennych budowli podłużnych

Klasztor, bazylika

Budowle centralne

Krypta z obejściem i konfesją

Krypta korytarzowa, krypta halowa

Westwerk

Monumentalne budownictwo karolińskie

 

Islam w Hiszpanii

Wprowadzenie

Formy architektoniczne

Wzajemne związki

Styl mozarabski

Styl mudejar

Kordowa

Islam i mudejar w Hiszpanii i Portugalii

 

Romanizm

Wprowadzenie

Formy architektoniczne

Katedry cesarskie

Nadreńskie założenia trójkonchowe

Katedry cesarskie i nadreńskie założenia trój konchowe

Terytoria na wschód od Nadrenii:

Westfalia

Dolna Saksonia

Frankonia, Niemcy Srodkowe

Niemcy Północne

Austria Węgry

Romanizm w Europie Środkowej

Fragment mapy: Westfalia Reforma hirsaugijska

Klasztory reformy hirsaugijskiej

Tereny pomiędzy Renem a Loarą

 

Dolna Nadrenia i rejon nad Mozą

Rejon nad Skaidą

Alzacja

Dorzecze Sekwany

Normandia i Bretania

Rejony typologiczne architektury sakralnej we Francji i Nadrenii

Romanizm między Renem a Bretanią Cluny i Burgundia

Romanizm w Burgundii i na graniczących z nią obszarach

Akwitania

Poitou, Saintonge

Romanizm w Akwitanii

Owernia

Romanizm w Owernii

Prowansja

Romanizm w Alpach Francuskich, Prowansji i na Korsyce

Francja Południowo-Zachodnia

Romanizm we Francji Południowo-Zachodniej

Roussillon i Katalonia

Romanizm w Roussillon i w Katalonii

Hiszpania Północno-Zachodnia

Architektura wizygocka, mozarabska i romańska w Hiszpanii i Portugalii

Normańska architektura w Anglii

Romanizm w Anglii i Irlandii

Północne Włochy

Romanizm w północnych Włoszech

Środkowe Włochy: Protorenesans w Toskanii Abruzja Rzym

Romanizm w środkowych Włoszech

Południowe Włochy: Apulia Sycylia, Kampania Kalabria

Romanizm w południowych Włoszech
Europa Północna i Srodkowa
Norweskie kościoły słupowe i masztowe
Romanizm w Skandynawii
Architektura zakonu cystersów
Polska
Budowle centralne
Kościoły obronne
Architektura okresu przejściowego:

Francja

Włochy

Niemcy

Anglia

 

Gotyk Wprowadzenie

Katedry francuskie i belgijskie

Formy architektoniczne

Gotyk wczesny: Francja Niemcy Hiszpania, Włochy

Gotyk dojrzały: Francja Niemcy Hiszpania, Włochy

Gotyk późny: Francja Niemcy Hiszpania, Włochy

Kościoły halowe późnego gotyku w Niemczech

Architektura ceglana

Kościoły zakonów żebrzących Polska Belgia, Holandia Skandynawia:

Dania, Norwegia Finlandia, Szwecja

Gotyk kataloński

Styl plateresco

Portugalia

Gotyk w Hiszpanii i Portugalii

Gotyk we Włoszech

Europa Srodkowa i Wschodnia Czechy, Polska Węgry, Rumunia

Budowle centralne

Gotyk w Europie Środkowej i Wschodniej

Fragmenty mapy:Westfalskie kościoły halowe Klasztory mołdawskie

 

Gotyk w Anglii Wprowadzenie

Formy architektoniczne

Sredniowieczne katedry w Anglii

Early English

Decorated Style Perpendicular Style

Styl Tudorów

Decorated Style  Perpendicular Style

 

Renesans i manieryzm Wprowadzenie

Formy architektoniczne

Budowle centralne we Włoszech

Budowle podłużne we Włoszech

Fasady Schemat II Gesu

Budowle podłużne w Hiszpanii

Budowle podłużne w Portugalii

Budowle podlużne w Niemczech

 

Budowle podłużne we Francji

Budowle podłużne w Niderlandach R

Renesans w Europie Srodkowej

Renesans we Włoszech

 

Barok Wprowadzenie

Formy architektoniczne

Barok południowoniemiecki

Budowle podłużne:

Schemat II

Rozwój kościoła ścienno-filarowego

Hiszpania Portugalia

Schemat vorarlberski

Kościoły salowe niemieckiego późnego baroku

Rokoko południowoniemieckie

Budowle centralne:

Włochy, Niemcy, Morawy, Szwajcaria

Budowle centralno-podłużne:

Dobudowa bocznych lokalności

Rosnące znaczenie przestrzeni centralnej

Swiątynia podłużna złożona z jednostek centralnych

Centralizacja budowli podłużnych

Integracja przestrzeni

Budowle podłużne z guariniowskimi sklepieniami

Palladianizm i barok w Anglii

 

Klasycyzm, historyzm, eklektyzm Wprowadzenie

Klasycyzm:

Włochy Rosja Polska Francja Anglia Dania Niemcy

Od klasycyzmu do eklektyzmu

Neogotyk

Neoromanizm (Rundbogenstil)

Neorenesans, neobarok

 

Secesja i architektura współczesna Wprowadzenie

Formy architektoniczne

Secesja

Architektura współczesna

 

Klasycyzm i historyzm

Niemcy Rosja

Zamki i pałace w Anglii

Zamki nonnańskie i gotyckie

Styl elżbietański i jakobiński

Palladianizm

Palladianizm niderlandzki w Anglii

Barok

Neopalladianizm epoki georgiańskiej, styl Adamów

Klasycyzm i historyzm

Zamki i palace w Anglii

 

ZAMEK I PAŁAC

Wprowadzenie

Grecja Pałac i warownia:

Kreta

Troja

Warownie mykeńskie

Ateny

 

Rzym Willa i pałac

Castellum

Pałac cesarski

 

Średniowiecze

Cesarski zespół palatiałny

Przedkarolińskie i karolińskie zespoły palatialne

Zamek Formy architektoniczne

Typy zamków

Główne elementy zamku

Schemat średniowiecznego zamku

Osiedla obwałowane, gródki stożkowe, zamki pierścieniowe

Wieża mieszkalno-obronna

Założenia czworoboczne i ośmioboczne

Założenia zamkowe regułarne i nieregularne

Zamek sprzężony z miastem

Zamki zakonów rycerskich

Nieregularne założenia zamkowe i pałacowe

Gotyckie i renesansowe pałace weneckie

 

Renesans Włochy:

Pałace miejskie

Willa i pałac

Francja

Zamki nad Loarą

Hiszpania Niemcy

 

Barok, kłasycyzm, historyzm

Barok włoski

Kłasycyzm francuski:

Ludwik XIII Ludwik XIV Regencja, Ludwik XV (rokoko)

Od Ludwika XV do Ludwika XVI Dyrektoriat Empire

Klasycyzm we Francji

Barok w Niemczech i Austrii

 

Zamki i pałace w Anglii

Zamki normańskie i gotyckie
Styl elzbietański i jakobiński

Palladianizm
Palladianizm niderlandzki w Anglii
Barok
Neopalladianizm epoki georgiańskiej, styl Adamów
Klasycyzm i historyzm
zamki i pałace w Anglii

 

ARCHITEKTURA MIESZCZAŃSKA I KOMUNALNA Wprowadzenie

Postmodernizm

Kultura egejska, grecka, hellenistyczna

Budownictwo mieszkaniowe:

Epoka prehistoryczna Troja.

Tiryns

Miata strefowe

System hippodamejski

Labirynt, megaron

Dom z prostasem

Dom z pastasem

Dom perystylowy

Obszar kultury egejskiej

Budownictwo komunalne:

Agora Buleuterion

Wieża, brama

Biblioteka, zegar wodny

 

Rzym

Dom mieszkalny

Italski dom perystylowy

Dom czynszowy

Budownictwo komunalne:

Fonyfikacje miejskie

Rynek, targ

Bazylika

Forum

 

Budownictwo romańskie i gotyckie

Domy mieszkalne:

Włochy Francja Niemcy j in. kraje Europy Srodkowej

Anglia Belgia, Holandia

Budynki komunalne:

Brama miejska

Ratusz

Domy kupieckie i siedziby cechów

Domy handlowe, hale i in. targowe

Uniwersytety

Szpitale

 

Renesans

Budynki mieszkalne i komunalne:

Włochy

Włoska urbanistyka

Belgia, Holandia

Niemcy j in. kraje Europy Srodkowej

Anglia: styl elżbietański i jakobiński

 

Barok Włochy Francja (klasycyzm)

Rosja

Polska

Holandia

Niemcy

Anglia (palladianizm)

 

Klasycyzm

Budownictwo mieszkaniowe i komunalne

Historyzm, eklektyzm

Budownictwo mieszkaniowe i komunalne 

Od historyzmu do żelaznych konstrukcji szkieletowych

Wiek XIX, domy robotnicze

 

Secesja

Budownictwo mieszkaniowe i komunalne

Cechy secesji

Główne centra secesji

 

Architektura współczesna

Deutscher Werkbund

Frank Lloyd Wright

Ekspresjonizm

Bauhaus

Futuryzm

Konstruktywizm w Rosji

De Stijl

Styl międzynarodowy

Le Corbusier

Pozostała Europa

 

ROZWÓJ MIAST

Obszar kultury egejskiej

Epoka brązu

Greckie miasto w okresie geometrycznym i archaicznym, okręgi kultowe

Grecja klasyczna

Okres późnoklasyczny i hellenistyczny

System hippodamejski

 

Rzym. Od castrum do miasta

 

Początki miast germańskich

Sytuacja po zakończeniu wędrówki ludów

 

Rozwój urbanistyki średniowiecznej

Rozbudowa miast w średniowieczu

Rozplanowanie miasta średniowiecznego

Kolonizacja wschodnia

Włochy

Francja

Miasta-państwa w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych

Włochy

Miasta morskie i morskie potęgi

Miasta Rzeszy

Place miejskie

Miasto idealne: utopia i realizacje

Renesans Barok

Fortyfikacje, twierdze

Elementy i systemy

Fortyfikacje miast

Idealny rozwój miasta

Stan ok. 1250

Stan ok. 1350

Stan ok. 1550

Stan ok. 1750

Odnawianie, rozbudowy i przebudowy miast XVII-XIX w.

 

Reformy socjalne w projektach miast Wprowadzenie

Wczesne projekty

Miasto-ogród, przedmieście-ogród

Osiedla robotnicze

Typologia nowych miast XX w.

 

LEKSYKON ILUSTROWANY

SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY Angielski

Francuski

Niemiecki

Włoski

INDEKS MIEJSCOWOŚCI

INDEKS OSÓB