Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej. Metodyka "krok po kroku" Część 1 Budynek mieszkalny

Wydawnictwo: STO
Autor: Krzysztof Zbijowski
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: broszurowa klejona, Format: 17x24 cm, Stron: 84, 2009 r.

Książka przedstawia propozycję sposobu wykonania koniecznych obliczeń do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w kolejnych krokach. Obliczenia są wykonywane dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wyposażoneg w systemy centralnego ogrzewania jak i przygotowania ciepłej wody w zainstalowanym wymienniku centralnego ogrzewania i wymienniku ciepłej wody. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 201 poz. 1240) w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej określa w załącznikach sposób, w który należy dokonywać obliczeń prowadzących do końcowego wyniku, jakim jest wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej potrzebnej do ogrzania metra kwadratowego budynku w czasie sezonu.

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków nie wymaga użycia wyrafinowanych narzędzi wspomagających wykonywanie obliczeń, niemniej skorzystanie z kalkulatora, nie mówiąc już o komputerze znacznie przyspieszy pracę. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi obliczeniowych łączy się jednak z koniecznością uświadomienia ograniczeń, które one niosą. Wykonując obliczenia ręcznie bądź z pomocą kalkulatora niejako automatycznie przyjmujemy jakiś poziom dokładności, zaokrąglamy liczby do rozsądnej wielkości. Rozporządzenie nie określa poziomu dokładności wykonywania obliczeń, stąd możliwość nawet znacznych różnic w obliczeniach bo zaokrąglenia "kumulują się". Wykorzystując komputer, a dokładniej oprogramowanie, jakim jest arkusz kalkulacyjny możemy problem zaokrągleń pominąć. Arkusz liczy z pełną dokładnością i przechowuje w pamięci dokładne obliczenia, natomiast do wyświetlania zawartości komórek jest wykorzystywana procedura zaokrągleń. Takie różnice skutkują w przypadku wykonywanych obliczeń dość dużą rozbieżnością pomiędzy tym, co jest wyliczone ręcznie i zaokrąglone, a tym co liczy komputer bez zaokrągleń.

Autorzy rozporządzenia nie zajęli stanowiska, z jaką dokładnością należy poszczególne parametry obliczać, stąd użyte narzędzia mogą powodować różnice w uzyskiwanych wynikach. Uważa się generalnie, że stosując arkusz kalkulacyjny nie należy zadawać żadnych zaokrągleń niech "komputer liczy" z taką dokładnością, jak tylko potrafi. Nie trzeba mieć daru przewidywania, żeby uznać, że do wykonywania obliczeń "w życiu" używane będą komputery.

Propozycja metodyki obliczeń zawarta w książce ma na celu ułatwienie nauki wykonania świadectwa i jest prowadzona w taki sposób, żeby ułatwić obliczenia na kalkulatorze. Do tego celu proponowane jest konsolidowanie danych w tabelach zwanych w książce Arkuszami. Stosowanie nazwy "arkusz" zawsze odnosi się do tabeli, w której wykonywane są obliczenia, bądź zbierane dane o obiekcie. Nazwa ta jest wprowadzona celowo ze względu na fakt, że tabele te można wykorzystać w projektowaniu własnych kart w arkuszach kalkulacyjnych, ale także powodem jest zarezerwowanie nazwy "tabela" dla prezentowania danych w rozporządzeniu. Używamy więc pojęcia Tabela, które właśnie odnosi się do tabel zamieszczonych w rozporządzeniu zawierających średnie i szacunkowe wielkości współczynników, wskaźników itp. Tak więc jeżeli podajemy, że jakaś wielkość została wyliczona "w arkuszu 5" to znaczy, że należy jej szukać w tabelce nazwanej "arkusz 5"  na stronach niniejszej książki. Numer arkusza jest zawsze po prawej stronie nad górną krawędzią tabeli. Jeżeli w książce znajduje się informacja, że daną należy znaleźć w tabeli 5 - to znaczy, że trzeba sięgnąć do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 6 listopada 2008?r. (Dz. U. Nr 201 poz. 1240) w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ichcharakterystyki energetycznej i zastosować odpowiednią daną z tabeli 5 Sprawności wytwarzania ciepła (dla ogrzewania) w źródłach H,g.

Zaproponowane w książce arkusze mogą również służyć jako projekty kart w komputerowych arkuszach kalkulacyjnych. Wydaje się, że wprowadzenie formuł nie będzie stanowić problemu. Należy jednak pamiętać, że
ze względu na niejednoznaczność niektórych części metodologii, zawartość tej książki jest jedynie propozycją do samodzielnego przeanalizowania i ma służyć pomocą do własnego opracowania sposobu sporządzenia świadectwa
charakterystyki energetycznej.

Spis treści:
Wprowadzenie
Dane niezbędne do sporządzenia świadectwa
K – 1 Zebranie danych 
K – 2 Dane pomiarowe budynku
K – 3  Określenie strumienia powietrza wentylacyjnego 
K – 4  Określenie liczby mieszkańców 
K – 5  Konsolidacja zebranych danych w arkuszu 
K – 6  Dane meteorologiczne 

Straty
K – 7  Obliczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody 
K – 8  Obliczanie współczynnika U dla przegród zewnętrznych 
K – 9  Obliczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody 
K – 10  Obliczenie współczynnika strat ciepła przez przenikanie
K – 11  Obliczenie współczynnika strat dla ścian i stropów 
K – 12  Obliczenie współczynnika strat przez okna i drzwi 

Mostki cieplne
K – 13  Dane do obliczenia mostków cieplnych 
K – 14  Obliczenie strat przez liniowe mostki cieplne 
K – 15  Suma strat przez przenikanie 
K – 16  Współczynnik strat ciepła na wentylację i infiltrację 
K –17  Wentylacja 
K – 18  Infiltracja 
K – 19  Współczynnik strat ciepła na wentylację 
 
Roczne zapotrzebudowania ciepła użytkowego
K – 20  Zebranie danych i obliczenie zapotrzebudowania na ciepło 
  dla potrzeb ogrzewania i wentylacji 
K – 21  Miesięczne straty ciepła przez przenikanie 
  i wentylację budynku 

Zyski ciepła
K – 22  Zyski ciepła od słońca 
K – 23  Ustalenie współczynników i zebranie danych 
K – 24  Zyski ciepła wewnętrzne 
K – 25  Obliczenie Q int 
K – 26  Zyski od przewodów wewnątrz osłony izolacyjnej budynku 
K – 27  Zestawienie danych o przewodach 
K – 28  Obliczenie zysków od przewodów 
K – 29  Zestawienie wyników i obliczenie zysków ciepła dla budynku 
K – 30  Współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła η H,gn
K – 31  Obliczenie pojemności cieplnej 
K – 32  Wyznaczenie stałej czasowej 
K – 33  Wyznaczenie parametru numerycznego — a H
K – 34  Współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła 
K – 35  Wyznaczenie rocznego zapotrzebudowania na ciepło użytkowe 

Wyznaczenie średniej sezonowej sprawności systemu grzewczego budynku
K – 36  Dane systemu grzewczego 
K – 37  Wyznaczenie średniej sezonowej sprawności całkowitej 
  systemu grzewczego 
K – 38  Średnia sezonowa sprawność wytworzenia 
K – 39  Średnia sezonowa sprawność akumulacji 
K – 40  Średnia sezonowa sprawność transportu 
K – 41  Wyznaczenie rocznego zapotrzebudowania na energię końcową
  na potrzeby ogrzewania 

Obliczanie rocznego zapotrzebudowania na energię końcową 
na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej
K – 42  Dane sieci ciepłej wody użytkowej 
K – 43  Wyznaczenie rocznego zapotrzebudowania ciepła 
  na wytworzenie CWU 
K – 44  Roczne zapotrzebudowanie ciepła na wytworzenie CWU 
K – 45  Straty ciepła sieci transportu CWU 
K – 46  Straty ciepła zasobnika CWU 
K – 47  Wyliczenie sprawności elementów systemu CWU 
K – 48  Wyliczenie całkowitej sprawności systemu CWU 
K – 49  Wyznaczenie rocznego zapotrzebudowania na energię końcową 
  na potrzeby wytworzenia ciepłej wody użytkowej 

Energia pomocnicza
K – 50  Wyznaczenie długości trwania sezonu grzewczego 
K – 51  Obliczenie dla września 
K – 52  Obliczenie dla wszystkich miesięcy sezonu 
K – 53  Obliczenie zapotrzebudowania na energię pomocniczą    do ogrzewania i wentylacji 
K – 54  Obliczenie zapotrzebudowania na energię pomocniczą  do podgrzewania CWU 
 
Zapotrzebudowanie na energię pierwotną
K – 55  Zapotrzebudowanie na energię pierwotną przez system grzewczy 
K – 56  Zapotrzebudowanie na energię pierwotną przez system podgrzewania ciepłej wody 
K – 57  Wyznaczenie rocznego zapotrzebudowania na energię pierwotną 

Wyznaczanie wskaźników EP i EK
Zebranie wyników
Wyznaczenie wartości referencyjnych
Świadectwo charakterystyki energetycznej
Wykaz wzorów obliczeniowych
Obliczanie strat ciepła przez grunt
Tabele z załącznika nr 5 z Rozporządzenia
Wzory arkuszy