Światło elektryczne w architekturze i urbanistyce

  • 45,00 zł

Oprawa: miękka,  Format:  cm, Stron: 114, 2015 r.

 
Autor przedstawił problemy oświetleniowe w kontekście architektury i urbanistyki oraz elektrotechniki. Omówił korelacje, uwarunkowania i ograniczenia tych dziedzin. Zbadał wpływ światła sztucznego i jego parametrów, takich jak: luminancja, barwa, rozkład przestrzenny strumienia, na ekspozycję w porze nocnej obszarów urbanistycznych, obiektów i detali architektonicznych. Wykazał, że oświetlenie jednego obiektu w przestrzeni miejskiej zmienia percepcję innego i w konsekwencji wymusza inny sposób jego oświetlenia. Połączył teorię pola świetlnego i metody jego obliczeń z wykorzystaniem światła w różnych układach urbanistycznych, przy czym położył nacisk na iluminację wybranych w tych układach obiektów architek-tonicznych.