Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej

  • 55,00 zł
ISBN 978-83-235-0449-8
Oprawa: miękka, Format:  17x24 cm, Stron: 444 , 2012 r.
 
Prezentowana książka poświęcona jest budownictwu sakralnemu Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej. Autor omawia kilkaset budowli powstałych w tamtej epoce, współtworzących polski krajobraz kulturowy XX w. Nie ogranicza się tylko do rozważań o budownictwie sakralnym, lecz analizuje również wybrane świeckie budowle monumentalne wznoszone w Dwziestoleciu. Polskie budownictwo ukazane jest na szerokim tle trendów ówczesnej architektury europejskiej i światowej. Istotnym walorem książki jest ponad 300 ilustracji, m.in. obiektów już dzisiaj nieistniejących.

Filip Burno historyk architektury, adiunkt na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się architekturą i urbanistyką XIX i XX w., w szczególności zaś związkami architektury i ideologii, a także zagadnieniami: miasto i pamięć, wytwarzanie miejskiej przestrzeni, architektura i tożsamość etniczna, kultura wizualna i projekty modernizacyjne XX w.
 
Spis treści:

Wykaz skrótów 

Wstęp

R O Z D Z I A Ł  I

Stosunki „państwo – Kościół” i podstawy prawno-ekonomiczne budowy świątyń rzymskokatolickich 

I.1. Znaczenie Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej 

I.2. Finansowanie, zatwierdzanie projektów i budowa kościołów 

 

R O Z D Z I A Ł  I I

Nowe kościoły dla nowego państwa

II.1. Znaki różnicy 

II.2. Symbole i manifestacje „polskości”

II.3. Pomniki i „miejsca znaczące”

II.4. Znaki ideologicznej przestrzeni 

 

R O Z D Z I A Ł  I I I

Architektura sakralna czasów „maszynizmu i żelazobetonu” 

III.1. „Gmachy fabryczne” 

III.2. „Nie budowla to więc, lecz rzeźba...”

III.3. „Architektura kościelna musi mieć wyraz współczesności...” 

III.4. „Chrystocentryczna sztuka przestrzenna w Domu Bożym” 

III.5. „Kościoły epoki żelaza i betonu” 

 

R O Z D Z I A Ł  I V

Żelbetowe świątynie dekady monumentalizmu

IV.1. „Czy nie stać nas na nowy monumentalizm?” 

IV.2. Katedry z żelazobetonu 

IV.3. Klasycyzm redukcyjny

IV.4. Świaątynie „kresów zachodnich”

IV.5. Program kresowy 

IV.6. „Pylonowe” fasady, odwołania do architektury romańskiej 

IV.7. Wyrazić siłę państwa, podkreślic´ znaczenie Kościoła

 

Zakończenie 

Aneksy

Katalog – tekst

Katalog – ilustracje, źródła pochodzenia ilustracji

Bibliografia 

Summary

Indeks nazwisk 

Indeks topograficzno-rzeczowy