Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Systemy budownictwa wielkopłytowego w Polsce w latach 1970-1985. Przegląd rozwiązań ...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Autor: praca zbiorowa
Dostępność:
Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 241 + płyta CD,  2010 r., liczne rysunki  barwne i czarno-białe

Budynki wielkopłytowe, wznoszone w latach 1970-85 wg różnych systemów i ich odmian, będą wymagały napraw w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa, usuwania wad technologicznych przez termorenowację oraz przebudowy w ramach rewitalizacji.

Dokumentacja konstrukcyjna tych budynków w większości przypadków uległa zniszczeniu lub rozproszeniu, co utrnia działania remontowe oraz rewaloryzacyjne, tym bardziej, że osoby uczestniczące w realizacjach tych obiektów wycofały się już z działalności zawodowej.

Celem niniejszej pracy jest dostarczenie koniecznej informacji dla inwestorów, projektantów, wykonawców i rzeczoznawców budowlanych o systemach budownictwa wielkopłytowego realizowanego w okresie największego ich rozpowszechnienia w Polsce. Informacje zawarte w książce powinny ułatwić podejmowanie działań remontowych i innych działań naprawczych wynikłych z potrzeb eksploatacyjnych zasobów mieszkaniowych w przypadkach, w których niedostępna jest dokumentacja budynku.

Autorom pracy chodziło o okumentowanie problematyki budownictwa wielkopłytowego i utrwalenie dokonań technicznych, rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych w zrealizowanych obiektach w omawianym okresie.

Spis treści:
CZĘŚĆ I
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I BAZY PRODUKCYJNEJ ELEMENTÓW WIELKOPŁYTOWYCH 
1. Wstęp 
2. Zagadnienia ogólne budownictwa mieszkaniowego z elementów wielkopłytowych i baza produkcyjna
1.1. Technologie budownictwa wielkopłytowego
2.2. Typizacja systemów budownictwa wielkopłytowego 
2.3. Rozwiązania ścian zewnętrznych 
2.3.1. Struktura ścian 
2.3.2. Połączenia ścian zewnętrznych trójwarstwowych 
2.3.3. Modernizacja ścian zewnętrznych 
2.4. Montaż konstrukcji budynków wielkopłytowych 
2.5. Baza produkcyjna elementów wielopłytowych w latach 1970-1985 
2.5.1. Wytwórnie elementów wielkopłytowych 
2.5.2. Lokalizacja wytwórni w regionach kraju 
2.6. Charakterystyka budownictwa mieszkaniowego wielkopłytowego w gospodarce uspołecznionej w latach 1970-1985 

3. System budownictwa mieszkaniowego OWT 
3.1. Wiadomości ogólne 
3.2. Rozwiązania architektoniczne 
3.3. Charakterystyka konstrukcyjno-technologiczna systemu 
3.4. Montaż konstrukcji budynków 
3.5. Produkcja prefabrykatów 

4. System budownictwa wielkopłytowego WUF-T 
4.1. Wiadomości ogólne 
4.2. Rozwiązania architektoniczne 
4.3. Charakterystyka konstrukcyjno-technologiczna systemu 
4.4. Montaż konstrukcji budynków 
4.5. Produkcja prefabrykatów 

5. System budownictwa wielkopłytowego W-70 
5.1. Wiadomości ogólne 
5.2. Rozwiązania architektoniczne 
5.3. Charakterystyka konstrukcyjno-technologiczna systemu W-70 
5.4. Montaż konstrukcji budynków 
5.5. Produkcja prefabrykatów 

6. System budownictwa wielkopłytowego Wk-70 
6.1. Wiadomości ogólne 
6.2. Rozwiązania architektoniczne 
6.3. Charakterystyka konstrukcyjno-technologiczna wersji Wk-70
6.4. Montaż konstrukcji budynków 
6.5. Produkcja prefabrykatów 

7. System budownictwa mieszkaniowego W-70/PRAS-BET 
7.1. Wiadomości ogólne 
7.2. Rozwiązania architektoniczne 
7.3. Charakterystyka konstrukcyjno-technologiczna systemu 
7.4. Montaż konstrukcji budynków 
7.5. Produkcja elementów prasowanych 

8. System Szczeciński "S-Sz" budownictwa mieszkaniowego 
8.1. Wiadomości ogólne 
8.2. Rozwiązania architektoniczne 
8.3. Charakterystyka konstrukcyjno-technologiczna systemu 
8.4. Montaż konstrukcji budynków 
8.5. Produkcja elementów 

9. System budownictwa Wrocławska Wielka Płyta (WWP) 
9.1. Wiadomości ogólne 
9.2. Rozwiązania architektoniczne 
9.3. Charakterystyka konstrukcyjno-technologiczna systemu 
9.4. Montaż konstrukcji budynków 
9.5. Produkcja elementów 

10. Systemy wielkopłytowe NRD w wersji T/FT/MG dla budownictwa mieszkaniowego na terenie Śląska 
10.1. Wiadomości ogólne 
10.2. Rozwiązania architektoniczne 
10.3. Charakterystyka konstrukcyjno-technologiczna systemu 
10.4. Montaż konstrukcji budynków 
10.5. Produkcja elementów 

Literatura do części I 

CZĘŚĆ II
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE TRÓJWARSTWOWE W SYSTEMACH BUDOWNICTWA WIELKOPŁYTOWEGO. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE I SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ WARSTW BETONOWYCH 

1. Ogólna charakterystyka ścian zewnętrznych 

1.1. Wprowadzenie
1.2. Charakterystyka warstw ścian wielkopłytowych 
1.3. Warstwy betonowe ścian zewnętrznych 
1.3.1. Warstwa nośna 
1.3.2. Warstwa fakturowa 
1.4. Warstwa izolacji termicznej 
1.4.1. Wymagania techniczne wynikające z obowiązujących przepisów w latach 1964-1991 
1.4.2. Wymagane parametry techniczne 

2. Wymagania konstrukcyjne ścian warstwowych 
2.1. Nośne płyty betonowe ścian warstwowych 
2.2. Nośne płyty żelbetowe ścian warstwowych 
2.3. Warstwa fakturowa 
2.4. Połączenia konstrukcyjne warstw w ścianach zewnętrznych 
2.4.1. Złącza konstrukcyjne 
2.4.2. Pionowe połączenia warstw nośnych 
2.4.3. Poziome połączenia warstw nośnych 
2.4.3.1. Wieńce monolityczne 
2.4.3.2. Wieńce ukryte 
2.4.3.3. Oparcie płyt ściennych 
2.4.4. Połączenia między warstwą nośną a warstwą fakturową 
2.4.5. Zabezpieczenie wieszaków przed korozją 
2.4.6. Typizacja wieszaków 
2.4.7. Zasady rozmieszczania wieszaków 
2.4.8. Szpilki 
2.5. Szczelność złączy ścian trójwarstwowych 
2.5.1. Złącza wypełnione 
2.5.2. Złącza niewypełnione 
2.6. Zasady obliczania połączeń między warstwami fakturową i nośną 
2.7. Badania połączeń między warstwami ścian betonowych 
2.7.1. Badania rozwiązań typowych
2.7.2. Badania zakotwienia wieszaków 
2.8. Wymagania wykonawcze dla ścian wielkopłytowych 
2.8.1. Wymagania ogólne 
2.8.2 Kotwienie wieszaków w warstwie fakturowej 
2.8.3. Kotwienie wieszaków w warstwie konstrukcyjnej 
2.8.4. Tolerancje wykonania prefabrykatów 

3. Charakterystyka techniczna ścian zewnętrznych w poszczególnych systemach wielkopłytowych 
3.1. System budownictwa mieszkaniowego OWT
3.1.1. Charakterystyka ogólna i podział ścian 
3.1.2. Konstrukcja elementów [44] 
3.1.3. Współczynnik przewodnictwa ciepła "k" 
3.1.4. Złącza między elementami ścian zewnętrznych 
3.1.5. Wymagania przy wykonaniu złączy 
3.2. System budownictwa wielkopłytowego WUF-T 
3.2.1. Charakterystyka ogólna i podział ścian 
3.2.2. Konstrukcja elementu ściany typ Z [44] 
3.2.3. Współczynnik przewodnictwa ciepła 
3.2.4. Złącza między elementami ścian zewnętrznych 
3.2.5. Wymagania przy wykonaniu złączy 
3.3. System budownictwa wielkopłytowego W-70 
3.3.1. Charakterystyka ogólna i podział ścian 
3.3.2. Konstrukcja elementów ścian zewnętrznych 
3.3.3. Współczynnik przewodnictwa ciepła 
3.3.4. Złącza między elementami ścian zewnętrznych 
3.3.5. Wymagania przy wykonaniu złączy 
3.4. System budownictwa wielkopłytowego w wersji Wk-70 
3.4.1. Charakterystyka ogólna i podział ścian 
3.4.2. Konstrukcja elementów 
3.4.3. Współczynnik przewodnictwa ciepła 
3.4.4. Złącza między elementami ścian zewnętrznych 
3.4.5. Wymagania przy wykonaniu złączy 
3.5. System budownictwa mieszkaniowego w wersji W-70/PRAS-BET 
3.5.1. Charakterystyka ogólna i podział ścian 
3.5.2. Konstrukcja elementów ścian zewnętrznych 
3.5.3. Współczynnik przewodnictwa ciepła 
3.5.4. Złącza między elementami ścian zewnętrznych 
3.5.5. Wymagania przy wykonywaniu złączy 
3.6. System Szczeciński "S-Sz" budownictwa mieszkaniowego 
3.6.1. Charakterystyka ogólna i podział ścian zewnętrznych 
3.6.2. Konstrukcja elementów ścian trójwarstwowych 
3.6.3. Współczynnik przewodnictwa ciepła 
3.6.4. Złącza między elementami ścian zewnętrznych warstwowych 
3.6.5. Wymagania przy wykonaniu złączy 
3.7. System budownictwa Wrocławska Wielka Płyta (WWP) 
3.7.1. Charakterystyka ogólna i podział ścian 
3.7.2. Konstrukcja elementów 
3.7.3. Współczynnik przewodnictwa ciepła 
3.7.4. Złącza między elementami ścian zewnętrznych 
3.7.5. Wymagania przy wykonywaniu złączy 
3.8. Systemy wielkopłytowe NRD w wersji T/FT/MG 
3.8.1. Charakterystyka ogólna i podział ścian 
3.8.2. Konstrukcja elementów 
3.8.3. Współczynnik przewodnictwa ciepła 
3.8.4 Wymagania przy wykonaniu złączy 
3.8.5. Złącza między elementami ścian zewnętrznych 

Literatura do części II 

CZĘŚĆ III
WADY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WIELKOPŁYTOWYCH I SPOSOBY ICH USUWANIA 

1. Wprowadzenie 

2. Wady techniczne i technologiczne ścian oraz przyczyny ich występowania 
2.1. Czynniki oddziaływujące na stan ścian zewnętrznych 
2.2. Temperatura i skurcz warstwy fakturowej 
2.3. Parcie wiatru 
2.4. Korozja 
2.5. Czynniki produkcyjne 
2.6. Izolacja termiczna w produkcji i montażu ścian 
2.7. Mostki termiczne wokół wieszaków 
2.8. Nieprawidłowości dotyczące wieszaków 
2.9. Nieprawidłowości dotyczące szpilek 
2.10. Złącza zewnętrzne ścian warstwowych 

3. Nieprawidłowości w eksploatowanych budynkach wielkopłytowych 
3.1. Zagadnienie jakości technicznej w budownictwie wielkopłytowym
3.2. Usterki i uszkodzenia w budynkach wielkopłytowych w zależności od czasu ich eksploatacji 
3.3. Klasyfikacja uszkodzeń w budynkach wielkopłytowych. 
3.4. Wady i ocena jakości ścian zewnętrznych wielkopłytowych zrealizowanych w latach 1970-1985 w świetle przepisów 
3.5. Klasyfikacja umowna izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych wielkopłytowych w istniejących budynkach 

4. Wady technologiczne i konstrukcyjne ścian zewnętrznych wielkopłytowych obserwowane w latach 1970-1985 
4.1. Przecieki i przemarzania ścian zewnętrznych 
4.2. Niezawodność konstrukcyjna budynków wielkopłytowych 
4.3. Trwałość połączeń pomiędzy warstwami betonowymi ścian zewnętrznych wielkopłytowych 

5. Wzmacnianie połączeń konstrukcyjnych ścian zewnętrznych wielkopłytowych w latach 1970-1985 

6. Zabezpieczenie ścian zewnętrznych budynków wielkopłytowych przed przeciekaniem i przemarzaniem w latach 1970-1985 

6.1. Uwagi ogólne 
6.2. Usuwanie przecieków przez złącza 
6.3. Uszczelniania spękanych powierzchni elewacji 
6.4. Zabezpieczenie przed przemarzaniem ścian zewnętrznych na całej powierzchni elewacji 

7. Remont i usuwanie wad technologicznych budynków wielkopłytowych po 1990 r. 
7.1. Program remontów budynków wielkopłytowych 
7.2. Ocena i badania ścian zewnętrznych trójwarstwowych betonowych 
7.3. Zalecenia do wzmocnienia konstrukcji ścian warstwowych i ocieplenia elewacji budynków wielkopłytowych 
7.4. Ocieplanie ścian zewnętrznych 

Literatura do części III