Technologia robót budowlanych. Ćwiczenia projektowe

  • 32,00 zł
Oprawa: miękka, Format: 16 x 23 cm, Stron: 205, 2007 r., liczne rysunki czarno-białe

 
Skrypt jest dostosowany do aktualnie obowiązujących programów nauczania na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i przeznaczony dla stentów realizujących ćwiczenia projektowe z przedmiotu Technologia i Organizacja Robót Budowlanych.

 

W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na podstawowe czynności projektowania oraz sposób właściwej prezentacji graficznej (wizualizacji) przyjętych rozwiązań. Skrypt uzupełniono aktualnymi danymi, dotyczącymi stosowanych obecnie materiałów budowlanych, a także wybranych maszyn i urządzeń.

 

Spis treści:

Przedmowa

1. Wprowadzenie do zagadnienia technologii robót budowlanych
1.1. Specyfika projektowania technologii robót budowlanych
1.2. Analiza efektywności przyjętych rozwiązań
1.3. Formy projektu technologii robót budowlanych
Literatura

2. Projektowanie robót transportowych
2.1. Zadania transportu budowlanego
2.2. Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji robót transportowych
Literatura

3. Roboty ziemne
3.1. Zadania projektowe w robotach ziemnych
3.2. Ustalenie wielkości zadań przy robotach ziemnych
3.2.1. Określenie ilości zdejmowanej ziemi roślinnej
3.2.2. Określenie ilości ziemi w nasypach i wykopach przy niwelacji terenu
3.2.3. Obliczanie objętości wykopu szerokoprzestrzennego pod obiekt (ze wzoru Simpsona)
3.2.4. Obliczanie objętości ziemi niezbędnej do obsypania fundamentów
3.2.5. Obliczanie bilansu mas ziemnych
3.3. Koncepcje wykonania robót i schematy rozwiązań zagadnień realizacyjnych przy robotach ziemnych
3.3.1. Zdjęcie ziemi roślinnej
3.3.2. Niwelacja terenu
3.3.3. Wykonywanie wykopów pod obiekty
3.4. Zasady obliczania wydajności eksploatacyjnej poszczególnych maszyn do robót ziemnych
3.5. Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji robót ziemnych
Literatura

4. Roboty betonowe
4.1. Wprowadzenie
4.2. Projektowanie wykonania robót żelbetowych
4.2.1. Projektowanie deskowania
4.2.2. Projektowanie robót zbrojarskich
4.2.3. Projektowanie betonowania konstrukcji
4.3. Materiały
4.3.1. Składniki mieszanki betonowej
4.3.2. Specyfikacja betonu
4.3.3. Zbrojenie
4.3.4. Deskowania
4.3.5. Metody wyznaczania parcia bocznego na deskowanie
4.3.6. Transport i warunki dostawy
4.4. Wymagania dotyczące wykonywania robót betonowych i żelbetowych
4.4.1. Deskowanie
4.4.2. Zbrojenie
4.4.3. Betonowanie
4.4.4. Kontrola, badania oraz odbiór robót betonowych i żelbetowych
4.5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ciesielskich, zbrojarskich i betonowych
Literatura

5. Roboty montażowe
5.1. Wprowadzenie
5.2. Tworzenie koncepcji wykonywania montażu obiektu
5.3. Dobór maszyn i urządzeń do montażu
5.4. Uwagi dotyczące rysunków montażowych
5.5. Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji robót montażowych
Literatura

6. Parametry wybranych maszyn
6.1. Maszyny do transportu poziomego ładunków budowlanych
6.2. Maszyny i urządzenia do robót ziemnych
6.3. Maszyny i urządzenia do realizacji robót betonowych
6.4. Maszyny do transportu pionowego oraz urządzenia i osprzęt pomocniczy
Literatura

Przydatne strony internetowe
Strona tytułowa projektu
Przykłady ćwiczeń projektowych
Regulamin zaliczenia ćwiczeń projektowych