Technologiczne i środowiskowe projektowanie architektury biur

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 308, 1997 r., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

"Technologiczne i środowiskowe projektowanie architektury biur" to skrypt dla stentów z przedmiotów: Projektowanie architektoniczne, Teoria i zasada projektowania architektonicznego i Ergonomia. Książka pomocna w projektowaniu architektury biur.

Spis treści:
Słów parę tytułem wprowadzenia

I Kontekst społeczno-gospodarczy obiektów biurowych Miejsce biur w dobie cywilizacji poprzemysłowej
Wielkości charakteryzujące współczesne struktury biurowe

II Problemy lokalizowania struktur biurowych
Relacja bynek biurowy - miasto
Różny stosunek do obecności biur
Dzialania zmierzające do kontrolowania rozwoju biur w miastach Polityka lokalizacji funkcji biurowej w regionie paryskim
Określenie celów polityki względem biur
Działania na szczeblu regionu
Działania na szczeblu miasta
Krytyczna ocena przemian
Zmiana założeń polityki i jej konsekwencje Plan rozbudowy Amsterdamu
La Diłtense - nowe centrum administracyjne Paryża
City Nord w Hamburgu
Park biurowy w Stockley pod Londynem
Przebudowa rejonu byłych doków w Londynie
Próby przenoszenia stanowisk biurowych do domów pracowników
PRO MEMORIAM

III Pomieszczenia pracy ich układ i technologie biurowe w nich realizowane
Historyczne początki
Celkowe układy korytarzowe
Powstanie i rozwój
Renesans konwencjonalnych biur celkowych
Europejskie wnętrza wielkoprzestrzenne
Powstanie i zasady kształtowania
Rozwój układów wielkoprzestrzennych z tzw krajobrazem biurowym
Biura mieszane celkowo-wielkoprzestrzenne
Kontrowersje wokół układów wielko przestrzennych
Nowe rodzaje wnętrz wielkoprzestrzennych
Wnętrza grupowe
Przemiany w strukturze pracy biur
Próby rozwiązań architektonicznych
Powstanie biura grupowego
Zasady kształtowania i warunki pracy
Zmiany w warunkach pracy biur
Powstanie i zasady kształtowania biur mieszanych celkowo-grupowych
Opinie o układach grupowych
Biura typu kombi
Poszukiwania nowych rozwiązań modelowych
Powstanie i zasady kształtowania biura kombi
Rozwój układów typu kombi
Prognostyka rozwojowa
PRO MEMORIAM

IV Problemy automatyzacji pracy biurowej
Rozwój środków pracy biurowej
Wizja niedalekiej przyszłości w technologii pracy biur
Zagrożenia dla zdrowia pracowników i metody przeciwdziałania
Zmiany w organizacji i metodach pracy biur
Wpływ technizacji pracy na kształtowanie budynków biurowych
PRO MEMORIAM

V Wyposażenie meblowe
Historyczne początki
Meble krajobrazu biurowego wnętrz wielkoprzestrzennych
Boksy biurowe
Powstanie i rozwój
Zasady kształtowania i warunki pracy Zalety i wady boksów biurowych
Aktualne tendencje w kształtowaniu wyposażenia meblowego
PRO MEMORIAM

VI Warunki środowiska pracy
Warunki oświetlenia biur
Wprowadzenie fizjologiczne
Tendencje w oświetlaniu stanowisk pracy biurowej
Stosowanie barw we wnętrzach pracy biurowej
Mikroklimat pomieszczeń pracy
Wprowadzenie fizjologiczne
Problemy klimatyzowania i naturalnego wietrzenia biur

VII Technologia pracy biur
Zasady doboru podstawowych typów pomieszczeń pracy
Kryteria technologiczne stosowania poszczególnych modeli
Relacja teorii i praktyki
Projektowanie technologii pracy biur
Biura do wynajęcia
PRO MEMORIAM

VIII Kształtowanie budynków i założeń biurowych
Rozwiązania przestrzenne
Wartości estetyczne i wrażeniowe
Problemy partycypacji użytkowników w kształtowaniu środowiska miejsc pracy biurowej
PRO MEMORIAM o

IX Problemy rozwoju biur w Polsce
PRO MEMORIAM
Wykaz literatury