Tendencje ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej

  • 26,25 zł

ISBN: 0860-097X

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 206, 2013 r., liczne fotografie i rysunki barwne i cz-b

Temat książki wiąże sie z fascynacją autora skrajną awangardą - w sztukach plastycznych, muzyce, a w architekturze związaną z tematem wątków dekompozycyjnych. Opracowanie dotyczy obszaru architektury z okresu od XX wieku do dziś i tła sztuki z obszaru tendencji ekspresjonistycznej, malarstwa i rzeźby. Praca odnosi się do wybranych dzieł architektury, które mogą uzyskać status przykładu ilustrującego tezę.

Obszar zainteresowań dotyczy współczesności, lecz dla pełnego wyjaśnienia przedstawienia problemu, celowe wydawało się być przedstawienie odniesień do przeszłości, także dla okumentowania ciągłości tendencji ekspresjonistycznej, a odwołania do innych sztuk pojawiają się tam gdzie pomagały uczytelnić narrację. Pisząc o tendencjach ekspresjonistycznych w sztukach plastycznych pominięto odniesienia do fotografii i sztuki użytkowej - plakatu, w swoim czasie rzeczy ważnych, niekiedy najważniejszych na tym polu twórczości; myślimy tu o awangardystach sowieckich z przestrzeni konstruktywizmu.

Praca unika odwołań do zagadnień urbanistycznych czy zespołów architektonicznych, gdzie zjawisko dekompozycji, a więc rodzaj ekspresjonizmu, także się pojawia.


Spis treści:
Wprowadzenie
1. Oprzestrzeni ekspresjonizmu
1.1. Ekspresja i eksresjonizm
1.2. Koncepty ekspresjonistyczne w zapisach przestrzeni architektonicznej
1.3. Architektura obszaru ekspresjonizmu

2. Nurty, wątki i przypaki tendencji ekspresjonistycznych w architekturze
2.1. Nowe formy, albo szczególne przypadki formy ekspresjonistycznej
2.2. Od ekspresjonizmu intencjalnego do metafory
2.3. Ekspresywność sytuacji narożnikowej
2.4. Ekspresjonizm architektury kryształu
2.5. Ekspresjonizm architektury monumentalnej
2.6. Decon, rozbicie formy - dekompozycja
2.7. Dekompozycja ekstremalna albo architektura ekstatyczna
3. Słowa na zakończenie ku wyrazistej ekspresji

Literatura
Spis ilustracji, źródła
Streszczenia