Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Teoria i praktyka iluminacji obiektów

Autor: Krupiński Rafał , Żagan Wojciech
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
58,00 zł

ISBN 978-83-7814-550-9

Oprawa: miękka, Format: 20,5x27 cm, Stron: 254+6, 2016 r.

"Niewiele jest inżynierskich obszarów działalności naukowej i zawodowej, szczególnie w obrębie elektrotechniki, w których efektem są prace, mające wywoływać wrażenia estetyczne. Taką funkcję spełnia iluminacja obiektów - dziedzina wyrosła z techniki świetlnej, a więc z elektrotechniki - w odniesieniu do obiektów budowlanych: zabytków, pomników, spełnia zatem służebną rolę wobec zagadnień leżących w obszarze zainteresowań architektury, historii sztuki, plastyki. Opis iluminacji obiektów stanowi zatem ogromne wyzwanie..."  W monografii omówiono teoretyczne podstawy iluminacji - kryteria wyboru obiektów, metody i zasady oświetlania, przedstawiono koncepcje tworzenia projektów oraz wybrane przykłady realizacji. Opisano używany sprzęt i przebieg procesu wizualizacji komputerowej. Zamieszczono liczne kolorowe ilustracje.

 

Spis treści:

PRZEDMOWA
SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ 

Rozdział 1
PODSTAWY TEORETYCZNE ILUMINACJI OBIEKTÓW
1.1.  Planowanie iluminacji w miastach
1.2.  Kryteria wyboru obiektów iluminacji
1.3.  Cele iluminacji
1.4.  Metody iluminacji
1.5.  Metody tworzenia obrazu iluminowanego obiektu – środki wyrazu używane w iluminacji
1.6.  Tok projektowania
1.7.  Ilościowe zalecenia wymagań oświetleniowych
1.7.1. Zalecane poziomy luminancji 
1.7.2. Użycie światła barwnego w iluminacji
1.8.  Ogól ne za sa dy ilu mi nacji
1.8.1.  Zasada spójności obrazu
1.8.2.  Zasada uporządkowania obrazu iluminowanego obiektu
1.8.3.  Zasada ukrywania widoku opraw oświetleniowych
1.8.4.  Zasada wzmacniania efektu okrągłości obiektu
1.8.5.  Zasada akcentowania krawędzi ścian prostopadłych
1.8.6.  Zasada wzmacniania głębi i wysokości
1.8.7.  Zasada jednokierunkowego oświetlania płaszczyzn
1.9.  Szczegółowe zasady iluminacji
1.9.1.  Iluminacja mostów
1.9.2.  Iluminacja obiektów sakralnych
1.9.3.  Iluminacja zespołów obiektów architektonicznych
1.9.4.  Iluminacja nowoczesnych obiektów budowlanych
1.9.5.  Iluminacja obiektów przemysłowych
1.9.6.  Iluminacja obiektów przyrody
1.9.7.  Iluminacja fasad z kolumnami i podcieniami
1.9.8.  Iluminacja pomników
1.10.  Zagrożenia wynikające z błędnych rozwiązań iluminacji 

Rozdział 2
OMÓWIENIE KONCEPCJI TWORZENIA PROJEKTÓW NA WYBRANYCH PRZYKŁA- DACH ILUMINACJI OBIEKTÓW
2.1.  Dokumentacja projektowa iluminacji
2.2.  Iluminacja Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej
2.2.1.  Położenie gmachu i warunki jego obserwacji
2.2.2.  Charakterystyka architektoniczna Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej
2.2.3.  Koncepcja iluminacji
2.2.4.  Realizacja iluminacji
2.2.5.  Następstwa iluminacji gmachu
2.3.  Iluminacja kościoła pw. Najczystszego Serca Maryi na Placu Szembeka w Warszawie
2.3.1.  Architektura obiektu
2.3.2.  Koncepcja iluminacji
2.3.3.  Projekt iluminacji
2.3.4.  Ocena iluminacji kościoła
2.4.  Iluminacja kościoła garnizonowego pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Olsztynie
2.4.1.  Opis architektury, lokalizacji i warunków obserwacji obiektu
2.4.2.  Koncepcja iluminacji
2.4.3.  Prezentacja obrazu symulacyjnego projektu iluminacji
2.4.4.  Specyfikacja sprzętu iluminacyjnego
2.5.  Iluminacja ratusza w Jaworze
2.5.1.  Opis architektury i warunków obserwacji obiektu
2.5.2.  Koncepcja iluminacji
2.5.3.  Komputerowa symulacja projektu iluminacji
2.6.  Iluminacja kamienicy przy ul. Lubicz/Radziwiłłowskiej w Krakowie
2.6.1. Koncepcja iluminacji kamienicy
2.6.2. Rozmieszczenie linii świetlnych i ocena efektów ilościowych
2.7.  Iluminacja poznańskiego „Okrąglaka”
2.7.1. Opis architektury, położenia i warunków oglądalności
2.7.2. Koncepcja iluminacji
2.8. Iluminacja gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej
2.8.1.  Prezentacja obiektu i warunków jego obserwacji
2.8.2.  Koncepcja iluminacji
2.8.3.  Wizualizacja komputerowa projektu
2.8.4.  Obliczony rozkład luminancji
2.8.5.  Rozmieszczenie sprzętu oświetleniowego
2.8.6.  Zestawienie użytego do iluminacji sprzętu oświetleniowego
2.8.7.  Ilustracja powykonawcza iluminacji gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rozdział 3
SPRZĘT OŚWIETLENIOWY STOSOWANY W ILUMINACJI OBIEKTÓW
3.1. Podstawy geometryczne i fotometryczne konstrukcji iluminacyjnego sprzętu oświetleniowego
3.1.1. Skupianie wiązki świetlnej – reflektory
3.1.2. Rozpraszanie wiązki świetlnej w iluminacji – naświetlacze
3.2. Charakterystyki fotometryczne reflektorów i naświetlaczy iluminacyjnych
3.2.1. Użyteczne parametry reflektorów i naświetlaczy
3.2.2. Szczegółowe dane fotometryczne reflektorów i naświetlaczy
3.3.  Charakterystyczne rozwiązania konstrukcyjne iluminacyjnego sprzętu oświetleniowego
3.3.1.  Reflektory obrotowo-symetryczne
3.3.2.  Reflektory z poprzecznie położonym źródłem światła
3.3.3.  Reflektory z pryzmatycznymi kloszami
3.3.4.  Naświetlacze symetryczne
3.3.5.  Naświetlacze asymetryczne
3.3.6.  Naświetlacze dwustronne
3.3.7.  Naświetlacze liniowe
3.3.8.  Reflektory z regulowaną bryłą fotometryczną
|3.4.  Związek bryły fotometrycznej, wycelowania i pozycji reflektora z kształtem plamy świetlnej
3.4.1.  Plama świetlna pochodząca od obrotowo-symetrycznego reflektora
3.4.2.  Plama świetlna pochodząca od obrotowo-symetrycznego reflektora z pryzmatyczną szybą roz pra sza j ą cą
3.4.3.  Plama świetlna pochodząca od symetrycznego naświetlacza
3.4.4.  Plama świetlna pochodząca od asymetrycznego naświetlacza
3.4.5.  Plama świetlna pochodząca od naświetlacza dwustronnego
3.4.6.  Plama świetlna pochodząca od linii świetlnych
3.5.  Źródła światła używane w iluminacji
3.6. Klasy bezpieczeństwa elektrycznego reflektorów i naświetlaczy, szczelności i wytrzymałości na erzenia
3.6.1.  Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym
3.6.2.  Zabezpieczenie przed przedostawaniem się ciał stałych i wilgoci (klasyfikacja IP)
3.6.3.  Wytrzymałość na erzenia
3.6.4.  Zabezpieczenie przed zapaleniem

Rozdział 4

WIZUALIZACJE KOMPUTEROWE ILUMINACJI OBIEKTÓW
4.1.  Wprowadzenie do problematyki symulacji komputerowej i wizualizacji oświetlenia
4.1.1.  Wizualizacje w przestrzeni dwuwymiarowej (2D)
4.1.2.  Wizualizacje trójwymiarowe (3D)
4.1.3.  Wizualizacje fotorealistyczne
4.2.  Przebieg procesu wizualizacji
4.2.1.  Modelowanie geometrii obiektu iluminacji
4.2.2.  Definiowanie właściwości refleksyjno-transmisyjnych powierzchni
4.2.3.  Tworzenie wirtualnej sceny oświetleniowej
4.2.4.  Obliczenia oświetleniowe – rendering
4.2.5.  Adaptacja renderingu do wieczornej/nocnej fotografii obiektu
4.3.  Algorytmy wizualizacji oświetlenia
4.3.1.  Obliczenie oświetlenia bezpośredniego obiektów w wizualizacji iluminacji
4.3.2.  Algorytm obliczania doświetlającego efektu odbić wielokrotnych (oświetlenie pośrednie)
4.3.3.  Algorytmy obliczeń kolorymetrycznych
4.4.  Dokładność i użyteczność wizualizacji komputerowej oświetlenia

LITERATURA