Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Testy na uprawnienia budowlane 1. Specjalność architektoniczna

Autor: Baryłka Adam
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
57,15 zł

ISBN 978-83-942194-8-2

Oprawa miękka, Format 17x24 cm, Stron 330, 2016 r.

Najnowsza seria kierowana jest do szerokiego grona odbiorców , którzy planują podjąć wysiłek zdobycia uprawnień bowlanych, aby stać się członkami zbiorowości specjalistów inżynierów bownictwa – wykonujących samodzielne funkcje techniczne w poszczególnych specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-bowlanej.

Wszystkie pozycje zawierają zagadnienia z zakresu wiedzy techniczno-prawnej, do znajomości, których są zobowiązane osoby zamierzające podjąć próbę zdania egzaminu pisemnego na uprawnienie bowlane.

Pytania testowe skonstruowano w konwencji trzech odpowiedzi, wśród których występuje tylko jedna właściwa odpowiedź. Poprawne odpowiedzi, dla każdego testu, wyróżniono w tabelach na końcu książki. Czytelnik może samodzielnie rozwiązywać załączone testy, dokonywać punktowej ich oceny oraz sprawdzać, czy mieści się ona w wymaganych granicach do zaliczenia testu. Zamieszczone pytania obejmują wybrane pytania publikowane na stronach internetowych PIIB, IARP oraz uzupełnione o pytania własne.

Spis treści

WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ 1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
1. Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w bownictwie
2. Regulacje dotyczące uprawnień bowlanych w przepisach ustawy – Prawo bowlane
3. Regulacje dotyczące uprawnień bowlanych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bownictwie
4. Rodzaje i zakres uprawnień bowlanych
4.1. Rodzaje uprawnień bowlanych
4.2. Zakres uprawnień bowlanych
5. Czynności, do których uprawniają uprawnienia bowlane w określonych specjalnościach
5.1. Uwagi ogólne
52. Specjalność architektoniczna
5.3. Specjalność konstrukcyjno-bowlana
5.4. Specjalność inżynieryjna mostowa
5.5. Specjalność inżynieryjna drogowa
5.6. Specjalność inżynieryjna kolejowa
5.7. Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna
5.8. Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa
5.9. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
5.10. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
5.11. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
5.12. Uprawnienia do sporządzania projektów zagospodarowania terenu lub działki
5.13. Informacje Prezesa Krajowej Rady IARP

ROZDZIAŁ 2. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
1. Podstawowe informacje o działalności IARP oraz PIIB w zakresie nadawania uprawnień bowlanych
1.1. Właściwość Izb Samorządu Zawodowego architektów oraz inżynierów bownictwa w zakresie nadawania uprawnień bowlanych
1.2. Działalność IARP na rzecz osób starających się o uzyskanie uprawnień bowlanych
1.3. Działalność PIIB na rzecz osób starających się o uzyskanie uprawnień bowlanych
2. Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień bowlanych
2.1. Wniosek o nadanie uprawnień bowlanych
2.2. Procedura postępowania w sprawie nadania uprawnień bowlanych przez Okręgowe Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Okręgowe Izby Inżynierów Bownictwa
2.3. Postępowanie odwoławcze
3. Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia bowlane
3.1. Informacje wprowadzające
3.2. Ważne informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia bowlane
3.3. Szczegółowe zasady dotyczące egzaminów na uprawnienia bowlane wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bownictwie

ROZDZIAŁ 3. TESTY NA UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I WYKONAWCZE BEZ OGRANICZEŃ
Test 1. Uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń
Test 2. Uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń
Test 3. Uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń
Test 4. Uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń
Test 5. Uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń
Test 6. Uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń

ROZDZIAŁ 4. TESTY NA UPRAWNIENIA PROJEKTOWE BEZ OGRANICZNEŃ
Test 1. Uprawnienia projektowe bez ograniczeń
Test 2. Uprawnienia projektowe bez ograniczeń
Test 3. Uprawnienia projektowe bez ograniczeń
Test 4. Uprawnienia projektowe bez ograniczeń
Test 5. Uprawnienia projektowe bez ograniczeń
Test 6. Uprawnienia projektowe bez ograniczeń

ROZDZIAŁ 5. TESTY NA UPRAWNIENIA PROJEKTOWE W OGRANICZONYM ZAKRESIE
Test 1. Uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie
Test 2. Uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie
Test 3. Uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie
Test 4. Uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie
Test 5. Uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie
Test 6. Uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie

ROZDZIAŁ 6. TESTY NA UPRAWNIENIA WYKONAWCZE BEZ OGRANICZEŃ
Test 1. Uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń
Test 2. Uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń
Test 3. Uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń
Test 4. Uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń
Test 5. Uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń
Test 6. Uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń

ROZDZIAŁ 7. TESTY NA UPRAWNIENIA WYKONAWCZE W OGRANICZONYM ZAKRESIE
Test 1. Uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie
Test 2. Uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie
Test 3. Uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie
Test 4. Uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie
Test 5. Uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie
Test 6. Uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie

ODPOWIEDZI
Testy na uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń
Testy na uprawnienia projektowe bez ograniczeń
Testy na uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie
Testy na uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń
Testy na uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie

LITERATURA