Tradycje wystawiennicze we Wrocławiu w latach 1918 -1948

  • 80,00 zł
ISBN 9788389262882
Oprawa miękka, Format 21x28 cm, Stron 367, Ilustracje: 282, 2016 r.
 
"Książka stanowi historyczną i analityczną prezentację wystaw przemysłowych organizowanych we Wrocławiu. Temat otwiera wystawa w 1818 roku, zamyka zaś ważna dla polskiej historii miasta Wystawa Ziem Odzyskanych z 1948 roku. Autorka uzupełniła ten przegląd o dane na temat ich rozplanowania oraz zmieniającej się sytuacji urbanistycznej.
 
Jednym z ważnych celów Wystaw było przekonanie publiczności o pożytkach płynących z rozwoju przemysłu oraz edukacja i kształtowanie dobrych gustów za pomocą wzorcowych aranżacji wnętrz, prezentacji funkcjonalnych domów i nowego typu ogrodów.

Temat został przedstawiony na szerokim tle wystaw światowych organizowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych, Doktor Maria Zwierz poddała również analizie techniczny aspekt wystaw i samych pawilonów, łącznie z ich konstrukcją, ponadto zaprezentowała wrocławskie środowisko architektów i budowniczych związanych z wystawami. Tematyka podjęta w książce jest bardzo ważna dla całości obrazu historii kultury Wrocławia, zwłaszcza że autorka zaprezentowała w niej wiele nieznanych materiałów i faktów. Jest pierwszą bardzo aną próbą takiego szerokiego i analitycznego spojrzenia na tę problematykę, dokonaną z wielkim zaangażowaniem autorki. Dodatkowym walorem pracyjestjej strona literacka." prof. dr hab. Janusz L. Dobesz


SPIS TREŚCI:

SŁOWO WSTĘPNE 7
WPROWADZENIE 11

Opis żrodeł iliteratury 21

1. ROWSTAN1E I ROZWÓJ WYSTAW ŚWIATOWYCH I NARODOWYCH ORAZ KONCEPCJE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW WYSTAWOWYCH I ARCHITEKTURY PAWILONÓW 29

2. WROCŁAWSKIE WYSTAWY RZEMIOSŁA I PRZEMYSŁU W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX  WIEKU 43
Wystawy w latach 1818-1830 i Śląskie Towarzystwo Kultury Ojczystej 44
Wystawy w latach 1832-1850 i Wrocławskie Towarzystwo Rzemieśinicze 47
Architektura budynków mieszczacych wystawy rzemiosła i przemysłu w pierwszej połowie XIX wieku 50

3. ARCHITEKTURA I ROZPLANOWANIE TERENÓW WYSTAWOWYCH WE  WROCŁAWIU W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU 53
Ślaska Wystawa Przemysłu w 1852 roku 53
Śląska Wystawa Przemysłu w 1857 roku 63
Śląska Wystawa Przemysłu w 1870 roku 68
Śląska Wystawa Rzemiosła i Przemysłu w 1881 roku 77

4. ARCHITEKTURA I ROZPLANOWANIE TERENÓW WYSTAWOWYCH WE WROCŁAWIU W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU 107
Wystawa Rzemiosła i Rzemiosła Artystycznego w 1904 roku 107
Wystawa Stulecia w 1913 roku  151
Tereny Wystawowe w okresie międzywojennym - wystawa WuWA, Hala Targów i Hala Państw 226
Wystawa Ziem Odzyskanycn w 1948 roku 247

5. CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKICH WYSTAW 301

BIBLIOGRAFIA 327
SPIS ILUSTRACJ 333
SUMMARY 345
ZUSAMMENFASSUNG 351
WROCŁAWSKIE WYSTAWY RZEMIOSŁA I RRZEMYSŁU W LATACH 1818-1948 - RRZEGLĄD 358
INDEKS OSÓB 360