Trwałość mostów drogowych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: WKŁ
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 49,60 zł
ISBN: 978-83-206-1578-4,
Okładka: twarda, Format: B5, Stron: 108, 2005 r., rysunki: 68, tabele: 21
 
Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich utrzymanie, krzywe degradacji i kategorie trwałości mostów oraz ich wpływ na trwałość obiektów mostowych, opisano także książki obiektów mostowych zawierające informacje zbierane przez jednostki administracyjne drogownictwa. Książka zawiera wskazówki dotyczące zagadnień związanych z szacowaniem trwałości, zebrane na podstawie doświadczeń autorów, a przedstawione Czytelnikom w zwartej i czytelnej formie.

Odbiorcy: inżynierowie projektanci oraz pracownicy służb odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów mostowych, jak również pracownicy naukowi i stenci wydziałów wyższych uczelni technicznych o kierunkach drogownictwo i mostownictwo.

Spis treści:
Wykaz oznaczeń  
Przedmowa  
1. Wstęp 
2. Trwałość mostu. Pojęcia 
2.1. Trwałość mostu. Struktura trwałości  
2.2. Miara stanu technicznego mostu. System punktowy  
2.3. Związki istniejące między miarą stanu technicznego oraz funkcją gęstości czasu poprawnej pracy mostu  (t)   
2.4. Funkcja intensywności uszkodzeń λ(t) i jej związek z miarą stanu technicznego 
2.5. Rodzaje trwałości mostu  
2.6. Podstawowy charakter funkcji uszkodzeń dla obiektu  mostowego  
2.7. Funkcja uszkodzeń obiektu mostowego monotonicznie  rosnąca
3. Propozycja uwzględniania trwałości mostu w podziale nakładów na utrzymanie mostu  
3.1. Propozycja ogólnego wzoru rozdziału budżetu na poszczególne  jednostki regionalne. Współczynnik rodzaju mostów n   
3.2. Trwałości podstawowe Di 
4. Krzywe degradacji. Kategorie trwałości mostów 
4.1. Opis degradacji mostów. Aktualny stan wiedzy  
4.2. Próba opisu modelu degradacji mostów drogowych  w Polsce na bazie wybranej grupy mostów  
4.3. Krzywe degradacji  
4.3.1. Rozważania ogólne 
4.3.2. Przypadek k=l  
4.3.3. Przypadek k≠l  
4.4. Kategorie cech mostów 
4.4.1. Kategorie jako współrzędne przestrzeni obiektów  mostowych  
4.4.2. Kategoria ustrojowa (K-1) 
4.4.3. Kategoria konstrukcyjna (K-2)  
4.4.4. Kategoria eksploatacyjna (K-3)
4.4.5. Kategoria środowiskowo-utrzymaniowa (K-4) 
4.4.6. Kategoria wiekowa (K-5) 
5. Wpływ kategorii cech mostu na jego trwałość
 
5.1. Wpływ kategorii (K-1) na trwałość obiektu mostowego 
5.1.1. Klasa (K-1) jako oś współrzędnych przestrzeni obiektów  mostowych 
5.1.2. Struktura ruchu S i rozpiętość przęsła l jako parametry  klasy (K-1) 
5.1.3. Zmiany trwałości obiektu mostowego w zależności  od wartości współczynnika λ1(l) 
5.2. Wpływ kategorii konstrukcyjnej (K-2) na trwałość obiektu mostowego  
5.2.1. Klasa (K-2) jako oś wsp e;łrzędnych obiektów  mostowych 
5.2.2. Wpływ rodzaju materiału na trwałość obiektu mostowego 
5.2.3. Wpływ stosunku obciążenia ruchomego (p) do obciążenia  stałego (g) 
5.2.4. Wpływ wytrzymałości zmęczeniowej 
5.3. Wpływ kategorii eksploatacyjnej (K-3) na trwałość obiektu mostowego  
5.3.1. Klasa (K-3) jako oś współrzędnych przestrzeni obiektów  mostowych 
5.3.2. Podział objętości obciążenia według klasy drogi 
5.3.3. Liczbowe ujęcie wpływu objętości obciążenia na trwałość obiektu mostowego 
5.4. Wpływ kategorii środowiskowo-utrzymaniowej (K-4) na trwałość obiektu mostowego 
5.4.1. Klasa (K-4) jako współrzędna przestrzeni obiektów  mostowych 
5.4.2. Wpływ środowiska na trwałość obiektów mostowych 
5.4.3. Wpływ utrzymania i stanu technicznego obiektu  mostowego na jego trwałość  

5.5. Wpływ kategorii wiekowej (K-5) na trwałość obiektu  mostowego  
5.6. Normowanie przestrzeni obiektów mostowych 
5.7. Przykłady obliczenia trwałości mostów 
6. Książki obiektów mostowych. Informacje zbierane  przez jednostki
administracyjne drogownictwa 
Podsumowanie 
Literatura