Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Trwałość obiektów mostowych

Wydawnictwo: DWE
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
63,00 zł

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 512, 2012 r.

Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 22-23 listopada 2012, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Spis treści:
Słowo wstępne
Mosty wczoraj i dziś i jutro  - Józef Głąb
Trwałość pozornie niewymierzalna. Przemyślenia osobiste - Cezary M.Bednarski
Wartości pozatechniczne obiektów mostowych - Leszek Bych
Stan techniczny obiektów mostowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Justyna Bukało, adam Kaszyński
Rezultaty przeglądów  mostów w ciągu dróg niższych kategorii - Jerzy Onysyk, Przemysław Prabucki, Wojciech Barcik
Propozycja zmian w zarządzaniu infrastrukturą mostową - Jan Bliszczuk, Jerzy Onysyk, Krzysztof sadowski, Robert Toczkiewicz, Edward zabawa
Trwałość obiektów jako kryterium w zarządzaniu infrastrukturą mostową - Jan Bień
Zasady oceny efektywności ekonomicznej przebudowy i remontów obiektów mostowych - teoria i praktyka - Paulina Rnicka-Kępa, Wojciech Radomski
Skuteczność obciążeń projektowych starych mostów kolejowych - Czesław Machelski
Ocena nośności mostów w okresie ich eksploatacji - Dawid Wiśniewski, Michał Majka, Jan Bień
Monitorowanie konstrukcji obiektów mostowych - rozwój systemów i spożytkowanie wyników pomiarów - Maciej Hildebrand
Design, maintenance, rehabilitation and managment of long span bridges - Jens Sandager, david Mackenzi, dawid Wiśniewski
Analiza trwałości drogowego obiektu mostowego w związku ze wzrostem intensywności ruchu - Iwona Jankowiak, Arkadiusz Madaj
Problemy trwałości nawierzchni mostowych z warstwą ochronną z asfaltu lanego - Lesław Bichajło, Krzyształ Kołodziej, Tomasz Siwowski
Praktyczna analiza trwałości konstrukcji z gruntu zbrojnego Freyssiol - Arkadiusz Franków, Marcin Chek
Materiały kompozytowe w wiadukcie żelbetowym po 12 latach eksploatacji - Janusz Hołowaty
Trwałośc betonu w konstrukcjach mostowych - Zbigniew Giergiczny, Wojciech Świerczyński, Sambath Heng
Badania zmęczeniowe i kinetyka rozwoju pęknięć w XIX-wiecznych stalach zgrzewnych w warunkach cyklicznego obciążania - Grzegorz Lesiuk, Józef rabiega, Mieczysłąw Szata
Rezerwy trwałości zmęzceniowej w konstrukcjach mostów stalowych - Adam Wysokowski
Ocena trwałości zmęczeniowej mostu kratownicowego przez Wisłę w Sandomierzu - Tomasz Siwowski, Maciej Kulpa, Andzrej Zimerowicz
Trwałośc systemów sprężania - Jan Piekarski
Identyfikacja parametrów dynamicznych want Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu - Krzysztof Żółtowski, Michał Drawc
Metoda klasyfikacji kładek dla pieszych ze względu na podatność dynamiczną - Paweł Hawryszków
Aspekty trwałości na etapie projektu i realizacji przebudowy mostów młyńskich na Odrze we Wrocławiu - Edmund Bka, Maciej Kożuch, Wojciech Lorenc, Józej Rabiega, dariusz Śmiertka
Uszkodzenia pasów korozyjne i ich naprawa w blachownicowym moście kolejowym - Janusz Hołowaty
Możliwości powtórnego wykorzystania belek stalowych ze zdemontowanego mostu w świetle badań - Bernard Wichtowski, Janusz Hołowaty
40 lat doświadczeń z wielkimi mostami na całym świecie - Holger Svensson
Zintegrowane mosty łukowe - Jiri Strasky, Tomasz Romportl, Petr Kocourek, Adam Zma
Drogowe, betonowe, mosty podwieszone - polskie realizacje - Jan Bliszczuk, Wojciech Barcik, Jerzy Onysyk
Rosyjski rekord rozpiętości przęsła mostu podwieszonego - Jan Bliszczuk, Robert Toczkiewicz
Kilka uwag o projektowaniu betonowych mostów z betonu sprężonego - Jan Bliszczuk
Wzbzone siły wewnętrzne. Skutki uproszczonego modelowania zakrzywionej estakady sprężonej - Krzysztof Żółtowski, Tomasz Romaszkiewicz
Twałość konstrukcji wstęgowej z betonu spręzonego w świetle próbnych badań kładki pieszo - jezdnej w m. Lubień - Marek Salamak, Bogusław Markocki
Kształtowanie stalowych konstrukcji mostowych z uwagi na odporność korozyjną - Jerzy Bąk, Michał Najberg
VFT-RAIL: A durable bridge construction methot with composite dowels saiving costs by renewingbridges - Gunter Seidl, Wojciech Lorenc
Niekonwencjonalne metody zespolenia stal-beton w świetle badań eksperymentalnych - Marcin Abramski
Prefabrykowane betonowe konstrukcje wsółpracujące z gruntem - Andzrej Kulawik
Sposoby poprawy trwałości obiektów z blach falistych po okresie 15 letnich doświadczeń - Piotr Tomala, Paweł Panek, Maciej Nowak
Trwałość przepustów komunikacyjnych dla różnych rozwiązań materiałowych - Adam Wysokowski, Jerzy Howis
Współczesny most pontonowy - Marcin Wrzesiński, Zbigniew Kamyk, Jerzy kaleta, Ewa Juskowiak
Wrocławskie Dni Mostowe 2011 - Aktualne realizacje mowsowe. Sprawozdanie i  wnioski - Jan Bliszczuk
Sprawozdanie techniczne z 18 Kongresu IABSE w Seulu - Paweł Hawryszków, Jerzy Onysyk, Robert Toczkiewicz
Osaka Institute of Technology - japoński partner Politechniki Wrocławskiej - Tomasz Kamiński
O mrozoodporności betonów mostowych - Kazimerz Flaga