Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Twórcy i dzieła Warszawskiej Szkoły Architektury 1915–2015

Autor: Konrad Kucza-Kuczyński
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
59,00 zł

ISBN 978-83-7814-711-4

Oprawa: miękka, Format: 21x25 cm, Stron: 296, 2017 r.

Książka zawiera podsumowanie 100 lat działalności Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Podsumowanie, oparte na bogatych materiałach faktograficznych, jest jednocześnie bardzo osobiste, bo jego autor, od blisko 60 lat związany z Wydziałem, jest jednym z twórców Warszawskiej Szkoły Architektury.
 
Książka o własnej Szkole nie musi być obiektywna. To prawo generacji, która w półwiecze jej istnienia, w czasach również niełatwych, uczyła się jeszcze od mistrzów mądrej architektury międzywojnia. Zapisuje pamięć o nich w słowach wspomnień, ale przede wszystkim poprzez realizowane współcześnie dzieła architektury i urbanistyki tak warszawskiej, jak również w świadectwach Szkoły rozrzuconych po świecie przez jej wychowanków.
 
Rozpoczęte kolejne stulecie życia Szkoły – oby było łatwiejsze dziejowo od poprzedniego – niech będzie również naznaczone promieniowaniem historycznych tablic z czarnego granitu przy wejściu do gmachu przy Koszykowej 55.

 
Spis treści:

CZĘŚĆ I. NARODZINY 1915–1939

Wstęp na 100-lecie.

 1. Szukanie definicji Warszawskiej Szkoły Architektury 

 2. Dotychczasowe opisanie tematu

 3. Źródła tworzenia się Szkoły
  3.1. Powstanie Wydziału Architektury
  3.2. Kadra i program w okresie 1915–1921
  3.3. Rozwój Wydziału w okresie 1924–1939 jako kształtowanie się Szkoły 

 4. Twórcy z Warszawskiej Szkoły Architektury 1918–1939 i ich dzieła
  4.1. Typologia nurtów i okresów
  4.2. Dzieła 

 5. Próba zdefiniowania cech Szkoły jako nurtu intelektualnego

Literatura 

CZĘŚĆ II. CZAS PRZETRWANIA 1939–1989

Wstęp – okresy Warszawskiej Szkoły Architektury 1939–2015

 1. Stan żródeł

 2. Okres okupacji 1939–1945 

 3. Typologia okresów po roku 1945
  3.1. Odbudowa 1945–1949
  3.2. Architektura czasu socrealizmu 1949–1956
  3.3. Architektura I fazy „socmodernizmu” 1956–1970
  3.4. Architektura II fazy „socmodernizmu” 1970–1979
  3.5. Architektura czasu „Solidarności” 1980–1989

4. Analiza zbiorcza dzieł 1945–1989
5. Wnioski na zawsze trudną przyszłość
Literatura 

CZĘŚĆ III. KONTYNUACJA 1989–2015

Wstęp – analiza okresu 1989–2015 

 1. Stan zapisów architektury okresu 1990–2015

 2. Wydział Architektury i przemiany programowe 1989–2015

 3. Udział twórców Szkoły w realizacjach warszawskiej architektury 1989–2015 

 4. Przegląd realizacji

 5. Wnioski–ocena kontynuacji Warszawskiej Szkoły Architektury generacji po 1989 roku

Literatura 

CZĘŚĆ IV. SZKOŁA POZA WARSZAWĄ 1989–2015

Wstęp – Warszawska Szkoła Architektury na tle ogólnopolskiego środowiska archi- tektów i urbanistów 1989–2015

 1. Dotychczasowe opracowania tematu 

 2. Działalność twórców z Warszawskiej Szkoły Architektury poza Warszawą 

 3. Działalność międzynarodowa ludzi Warszawskiej Szkoły Architektury i zagraniczna twórczość absolwentów

 4. Pozycja naukowa nauczycieli Warszawskiej Szkoły Architektury na tle ogólnopolskiego środowiska naukowego 

 5. Podsumowanie – ocena stopnia aktywności twórczej, naukowej i pozycji w środowisku krajowym i międzynarodowym 

Literatura
Posłowie

Skorowidz nazwisk
pis ilustracji