Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych. Aspekty prawno-ekonomiczne

Wydawnictwo: Dom Publishers
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
85,00 zł
Okładka: miękka, Format: B5, Stron: 213, 2013 r.

Przedmiotem książki jest problematyka ubezpieczeniowa związana z kompensacją tzw. szkód katastroficznych dotykających budynków. Autorzy poszczególnych artykułów analizują problematykę szkód katastroficznych nie tylko na płaszczyźnie prawa odszkodowawczego (cywilnego i ubezpieczeniowego), ale nadto poruszają kwestie związane z pomocą publiczną dla ofiar katastrof, problemy dotykające przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym, postulując różnorodne rozwiązania prawne i zachęty mające służyć upowszechnieniu w naszym kraju społecznego nawyku zawierania ubezpieczeń na wypadek wystąpienia tzw. szkód katastroficznych. 

Spis treści:

Informacje o autorach 

Słowo wstępne 

Eugeniusz Kowalewski
Problematyka prawna ubezpieczeń obowiązkowych w przyszłym
kodeksie ubezpieczeń 

Władysław Wojciech Mogilski
O potrzebie reformy systemu prawnego ubezpieczeń obowiązkowych

Eugeniusz Kowalewski
Władysław Wojciech Mogilski
Model powszechnych ubezpieczeń budynków od ryzyk katastroficznych - dylematy teleologiczne i prawne 

Monika Wałachowska Michał P. Ziemiak
Ubezpieczenie od ryzyk katastroficznych w Polsce i na świecie 

Mirosław Szreder Ewa Wycinka
Ekonomiczne aspekty ubezpieczeń katastrofalnych w Polsce 

Tadeusz Szumlicz
Ubezpieczenie budynków mieszkalnych od skutków ryzyk katastroficznych - aspekt społeczny rozwiązań wariantywnych 

Ewa Bagińska
Odpowiedzialność władzy publicznej za skutki realizacji ryzyk katastroficznych w świetie kodeksu cywilnego 

Dariusz Fuchs
Prawo europejskie wobec problemu pomocy publicznej dla ofiar
katastrof 

Tomasz Kacprzyk Adam Sowik
Problematyka stosunków własnościowych budynków mieszkalnych
w Polsce w świetle identyfikacji zobowiązanego do zawarcia umowy
ubezpieczenia 

Ryszard Zelwiański
O potrzebie rozszerzenia obowiązkowego ubezpieczenia budynków
od ognia i innych zdarzeń losowych - wybrane problemy 

Marcin Orlicki
Zasady projektowanego obowiązkowego ubezpieczenia budynków mieszkalnych od skutków ryzyka katastroficznego - kwestie prawne i techniczno-ubezpieczeniowe 

Agnieszka Pietrzak-Radwan
Definicje ryzyk katastroficznych w prawie ubezpieczeniowym i ogólnych warunkach ubezpieczeń 

Małgorzata Serwach
Ubezpieczenie budynków od skutków ryzyk katastroficznych jako
ubezpieczenie obowiązkowe - aspekty konstytucyjne