Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Neriton
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa:  , Format:  B5, Stron: 414+150 ilustracji czarno-białych, 2005 r.

Autor analizuje m.in. funkcję społeczną i symbolikę badanych elementów przestrzennych, dzięki czemu przyczynia się do poszerzenia naszej wiedzy na temat roli wnętrza kościoła parafialnego w życiu gotyckiego miasta. Praca włącza się w dyskusję nad społecznymi, pozareligijnymi funkcjami kościoła średniowiecznego, a tym samym nad relacjami duchownych i świeckich w kontekście reprezentacji władzy. Bogaty materiał został uporządkowany typologicznie, a następnie chronologicznie, dołączono również wyniki poszukiwań przekazów ikonograficznych.

Spis treści:

 

Wstęp
Rozdział l. Wprowadzenie
1.1 Definicja

1.2 Systematyka
 

Rozdział 2. Układy Emporowe w Kościołach Państwa Krzyżackiego

2.1 Empory wschodnie

2.2 Empory ponad przedsionkami kościołów

2.3 Empory zachodnie

2.3.1 Empory w wieżach i masywach dwuwieżowych 

2.3.2 Empory w kaplicach wczesnych zamków konwentualnych 

2.3.3 Empory w kościołach klasztorów żeńskich

2.4 Empory podłużne

2.4.1 Empory strychowe 

2.4.2 Empora nawy północnej dawnego kościoła franciszkanów w Toruniu

2.4.3 Empora kaplicy zamkowej w Braniewie 
 

Rozdział 3. Empory Wschodnie - Analiza i Interpretacje

3.1 Najstarsze empory wschodnie i ich upowszechnienie w państwie zakonu krzyżackiego

3.2 Geneza empor wschodnich - uwarunkowania funkcjonalne  

3.3 Funkcje empor wschodnich w państwie zakonu krzyżackiego  

3.3.1 Empory jako wywyższone kaplice  

3.3.2 Empory jako chóry muzyczne i œpiewacze

3.3.3 Empory wschodnie - interpretacja patronacko - władcza
 

Rozdział 4. Empory ponad przedsionkami kościołów - Analiza i interpretacje

4.1 Upowszechnienie empor nadkruchtowych w państwie krzyżackim

4.2. Geneza formalna   krucht emporowych - uwarunkowania funkcjonalne

4.3 Funkcje empor nadkruchtowyh w państwie zakonu krzyżackiego

4.3.1 Wywyższone kaplice

4.3.2 Funkcje muzyczne i apotropaiczne  

4.3.3 Aspekty reprezentacji w architekturze empor nadkruchtowych  
 

Rozdział 5. Empory zachodnie

5.1 Geneza empor w wieżach zachodnich  

5.2 Geneza ernpory w masywach dwuwieżowych  

5.3 Geneza empor w kościołach konwentów żeńskich  

5.4 Funkcje empor zachodnich - interpretacje  

5.4.1 Funkcje empor zachodnich w kościołach miast pruskich  

5.4.2 Empory w kościołach zakonów żeńskich w Prusach  

5.4.3 Empory kaplic zamkowych w Malborku i Lochstedt
 

Rozdział 6. Empory podłużne

6.1 Rodzaje empor podłużnych w architekturze państwa krzyżackiego  

6.2 Geneza pseobazylik z emporami strychowymi

6.3 Domniemane funkcje empor strychowych  

6.4 Empora w kościele mariackim w Toruniu  
6.5 Kaplica zamkowa pw. św. Andrzeja w Braniewie  
 

Rozdział 7. Wywyższenie poprzez Architekturę

7.1 Aspekty władczego wywyższenia w organizacji przestrzennej zamku braniewskiego oraz kurii biskupiej w Dobrym Mieście

7.2 Kościoły wieloemporowe - empory w topografii miejskiej

7.3 Empora jako znak
 

Rozdział 8. Idea wywyższenia
Rozdział 9. Fabryka Kościoła - wpływ patrona na formę świątyni miejskiej 
 

Zakończenie

Bibliografia

Zusammenfassung

Indeks topograficzny

Spis ilustracji