Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Beck
 • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
 • 199,00 zł

ISBN 978-83-64795-62-6

Oprawa: miękka, Format: B6, Stron: 649, 2020 r.

Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym, dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) oraz przepisów Prawa zamówień publicznych, zarówno ustawy z 2004 r., jak i uchwalonej w 2019 r., której przepisy weszły w życie 1.1.2021 r.

Drugie wydanie, uwzględnia przepisy przejściowe, które mają zastosowanie do umów zawartych przed wejściem w życie przepisów nowej ustawy - Prawa zamówień publicznych, według których do tego typów umów zastosowanie będą mieć przepisy dotychczasowe. Z przyjętego przez ustawodawcę rozwiązania wynika, że realnie będziemy mieli do czynienia przez kilka lat ze stosowaniem obu reżimów prawnych. Dlatego też publikacja przedstawia równolegle problematykę umów o roboty budowlane w kontekście przepisów prawa zamówień publicznych ‒ uwzględniając zarówno ustawę z 2004 r., jak i z 2019 r.

Publikacja składa się z II części.

W części I został zawarty praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych, w którym omówiono, m.in.:

 • podstawowe pojęcia regulacji prawnych dotyczące umów o roboty budowlane (m.in. pojęcie inwestora/zamawiającego, wykonawcy, robót budowlanych, obiektu budowlanego),
 • problemy praktyczne wszystkich uczestników procesu budowlanego pojawiające się od momentu ustalenia treści umowy, aż do dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi,
 • różnice rozwiązań prawnych stosowanych przy wykonaniu zamówienia publicznego na roboty budowlane.

W części II opracowania zamieszczono wzory dokumentów stosowanych w toku prowadzenia procesu budowlanego, m.in.:

 • wzór pełnomocnictwa do podpisania umowy,
 • wzór wezwania do zmiany sposobu wykonywania umowy,
 • protokół końcowego odbioru robót,
 • wzór powiadomienia o wadzie,
 • wzór gwarancji.

Publikacja ma na celu ułatwienie zawierania umów o roboty budowlane o treści uwzględniającej rzeczywiste potrzeby uczestników procesu budowlanego, uwzględniając nowelizację przepisów. Celem autorów komentarza było także omówienie problemów praktycznych, z jakimi borykają się strony umów o roboty budowlane, na tle stosowania pozakodeksowych klauzul umownych wykształconych w praktyce obrotu budowlanego.

Książka przeznaczona jest dla praktyków stosujących na co dzień przepisy dotyczące robót budowlanych zarówno w przypadku umów zawieranych poza zamówieniami publicznymi, jak i w trybie zamówień publicznych. Skierowana jest także do inwestorów/zamawiających, jak i wykonawców/podwykonawców, i do ich profesjonalnych pełnomocników (m.in.: radców prawnych, adwokatów).