Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Presscom
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 128,00 zł 92,00 zł

ISBN:  978-83-65611-02-4

Okładka: twarda, Format: cm, Stron: 257, 2016 r.

Jak zabezpieczyć interesy zamawiającego i wykonawcy w umowie o roboty budowlane? Jakie obowiązki nakłada na nich podpisanie takiej umowy? Kiedy można zmienić umowę lub od niej odstąpić? W jaki sposób rozwiązywać spory i dochodzić należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy? 

Książka odpowiada na najważniejsze pytania zadawane przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie, zawarcie i wykonanie umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Autorzy tłumaczą, jak w tego typu umowach stosować przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych. W przystępny sposób wyjaśniają problematyczne kwestie związane m.in. z odbiorem robót, wynagradzaniem wykonawcy i zatrnianiem podwykonawców.

Czytelnicy dowiedzą się z jakich form zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma prawo skorzystać zamawiający, kiedy wykonawca może zażądać od niego gwarancji zapłaty za roboty budowlane, jak stosować kary umowne i czym różni się gwarancja jakości od rękojmi za wady. Autorzy omawiają również zakres odpowiedzialności osób działających w imieniu inwestora za błędy popełnione podczas zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane oraz informują o nowych przesłankach odstąpienia od niej.

Autorzy:

Andrzej Polaszek – radca prawny, ekspert w zakresie prawa budowlanego. Współpracuje z inwestorami i generalnymi wykonawcami inwestycji. Ma bogate doświadczenie w obsłze projektów finansowanych ze środków unijnych. Pełnił funkcję członka zarządu spółki specjalizującej się w generalnym wykonawstwie obiektów budowlanych.

 

Bartosz Rosada– adwokat, prowadzi skomplikowane procesy w sprawach gospodarczych oraz sprawy o charakterze majątkowym niezwiązane z działalnością biznesową. Ma doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach państwowych.

 

Drugie wydanie uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw.