Uprawnienia budowlane 2013. Ok 800 pytań z kluczem i komentarzem

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 794, 2013 rok,  stan prawny na dzień: 1 lipca 2013 r.

Poradnik zawiera 833 pytania oraz odpowiedzi z komentarzem. Pytania obejmują materiał, którego znajomość jest wymagana na egzaminie pisemnym testowym na uprawnienia budowlane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Polską Izbę Architektów. Komentarze zawierają odniesienia do właściwych przepisów prawnych (artykułów i paragrafów).

Poradnik przeznaczony jest dla przyszłych inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów oraz kierowników budowy lub kierowników robót budowlanych, tzn. osób ubiegających się m.in. o uprawnienia budowlane w specjalnościach:
• architektonicznej
• konstrukcyjno-budowlanej
• drogowej
• mostowej
• kolejowej
• wyburzeniowej
• telekomunikacyjnej
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Spis treści:
Wprowadzenie od Autora
1. Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane
2. Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności
3. Wykaz przepisów, do których opracowane zostały pytania testowe na uprawnienia budowlane przeprowadzane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
4. Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane oraz w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Odpowiedzi
5. Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
6. Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Odpowiedzi