Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny

 • 130,00 zł

ISBN: 978-83-951776-8-2

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 578, 2021 r. Stan prawny 27.09.2021 r.

Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych dla architektów, inżynierów i techników, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W książce przedstawiono:

 • Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • Problem zakresu uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;
 • Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych,
 • Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych,
 • Zagadnienia praktyki zawodowej,
 • Opis czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach,
 • Podstawowe informacje o działalności Izb Samorządu Zawodowego (IARP oraz PIIB) w zakresie nadawania uprawnień budowlanych,
 • Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych,
 • Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane,
 • Zagadnienie uzyskiwania specjalizacji techniczno-budowlanych.

Około 2000 przykładowych pytań egzaminacyjnych testowych (na egzamin pisemny i ustny) z zakresu:

 • przepisów ustawy – Prawo budowlane,
 • przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
 • przepisów innych aktów prawnych wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane,
 • przepisów (ustaw i aktów wykonawczych do ww. ustaw) związanych z budownictwem.

Spis treści:

Wprowadzenie

rozdział 1.

Podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych.

rozdział 2.

Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane.

rozdział 3.

Specjalizacje techniczno-budowlane.

rozdział 4.

Przykładowe pytania egzaminacyjne (testowe) - 1588.

rozdział 5.

Przykładowe pytania egzaminacyjne na egzamin ustny z odpowiedziami - 365.