Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Urbanistyka w systemie planowania przestrzennego

Autor: Praca zbiorowa
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Stron:138,  Format: 17x24 cm, 2000 r., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

W pracy przedstawiono główne zadania europejskiej urbanistyki, a także omówiono jej pozycję w systemie planowania przestrzennego. Opisano metody działania urbanistyki i narzędzia jakimi dysponuje. Podano przykłady zagospodarowania terenów dróg i ulic. Modele planowania przestrzennego omówiono na trzech płaszczyznach: Unii Europejskiej, Niemiec jako przykładu kraju federacyjnego i Polski.


Spis treści:
EUROPEJSKA POLITYKA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
Ogólna charakterystyka
Planowanie i zarządzanie przestrzenią w Unii Europejskiej
Europejskie miasta i regiony
Urbanistyka i architektura i pola ich działania w Europie
Schemat opracowania planów urbanistycznych - przebieg i zawartość poszczególnych faz planowania gmin i miast

UNIA EUROPEJSKA - REGIONY KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ W NIEMCZECH
System planowania w Niemczech
Niemieckie planowanie urbanistyczne
Niemiecki model ksztahowania przestrzeni
Plany szczegółowe w Niemczech
Plany kształtowania obszarów zurbanizowanych
Najważniejsze elementy przepisów ksztahowania przestrzeni zurbanizowanej           
Planowanie przestrzeni ruchu i komunikacji
Podstawowe rodzaje planów formalnych i nieformalnych
Urbanistyczne plany ramowe (1:2500 lub 1:2000)
Scenariusze     
Warsztaty przyszłości (Zunftswerkstatt) - dni planowania  
Systematyka zleceń publicznych na przykładzie niemieckim
Przepisy i rozporządzenia 
Dzieło wolnych zawodów a roboty budowlane, czyli wykonawstwo
Planowanie przestrzenne   
Projektowanie architektoniczne obiektu i kontekstu przestrzennego
Konkursy architektoniczno-urbanistyczne

SYSTEM PLANOWANIA W POLSCE
Wybór ważniejszych akt prawnych dotyczących planowania przestrzennego
Ochrona interesu publicznego w gospodarce przestrzennej
Płaszczyzny planowania     
Planowanie w praktyce       
Przepisy    
Procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego        
Podział kompetencji w zakresie gospodarki przestrzennej stopnia podstawowego       
Ochrona interesów - interpretacja prawa
Postępowanie administracyjne w przypadku ochrony interesów osóbtrzecich         
Zasady organizacji konkursów przez SARP

BIBLIOGRAFIA      
ZAŁĄCZNIK