Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych. Projektowanie, montaż i utrzymanie

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: WKŁ
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 46,20 zł
Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 120, 2011 r., 15 tablic, 99 rysunków

Pierwszy w polskiej literaturze poradnik opisujący projektowanie, montaż i utrzymanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych przeznaczony głównie do mostowych obiektów drogowych. Opisano klasyfikację i rodzaje mostowych urządzeń dylatacyjnych, wyznaczanie przemieszczeń krawędzi szczeliny dylatacyjnej, dobór urządzeń dylatacyjnych i ich badania, wbudowywanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych w obiekty mostowe, wykonywanie izolacji, nawierzchni i odwodnienia w obrębie wnęk dylatacyjnych oraz wymagania dotyczące kontroli jakości. Omówiono także przeglądy i utrzymanie szczelin oraz urządzeń dylatacyjnych, jak również różne rodzaje uszkodzeń przekryć i urządzeń dylatacyjnych oraz przedstawiono przykłady wbudowanych urządzeń dylatacyjnych. Uwzględniono najnowsze rozwiązania techniczne oraz wymagania aktualnych norm europejskich.

Odbiorcy książki: projektanci i wykonawcy obiektów mostowych, pracownicy służb utrzymania i administracji obiektów mostowych, stenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalności mostowej oraz słuchacze stiów podyplomowych o tym kierunku.

Spis treści:
Przedmowa 
1. Wprowadzenie  
1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania 
1.2. Elementy wyposażenia obiektów mostowych 
1.3. Cele i warunki stosowania mostowych urządzeń dylatacyjnych 
1.4. Pojęcia dodatkowe 

2. Klasyfikacja i opis rodzajów mostowych urządzeń dylatacyjnych 
2.1. Kryteria klasyfikacji i rodzaje mostowych urządzeń dylatacyjnych 
2.2. Uciąglenie nawierzchni 
2.3. Przekrycia bitumiczne 
2.4. Blokowe urządzenia dylatacyjne 
2.5. Modułowe urządzenia dylatacyjne 
2.6. Palczaste urządzenia dylatacyjne 

3. Wyznaczanie przemieszczeń krawędzi szczeliny dylatacyjnej
3.1. Uwagi ogólne 
3.2. Podstawowe zasady 
3.2.1. Podstawowe składniki obliczeń 
3.2.2. Obliczanie przemieszczeń wywołanych równomiernymi zmianami 
temperatury 
3.2.3. Obliczanie przemieszczeń wywołanych obrotami przekrojów podporowych 
3.2.4. Obliczanie przemieszczeń wywołanych efektami reologicznymi 
3.3. Wyznaczanie przemieszczeń krawędzi szczelin dylatacyjnych w obiektach położonych w skosie i w łuku 
3.4. Wyznaczanie przemieszczenia krawędzi szczelin dylatacyjnych w nietypowych sytuacjach 
3.5. Wyznaczanie przemieszczeń krawędzi szczeliny dylatacyjnej 
spowodowanych tzw. szkodami górniczymi

4. Dobór urządzeń dylatacyjnych i ich badania 
4.1. Podstawowe kryteria wyboru 
4.2. Procedury badawcze przekryć i urządzeń dylatacyjnych  
4.3. Uwagi końcowe 

5. Wbudowywanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych w obiekty mostowe 
5.1. Ogólne warunki wykonania 
5.2. Wykonywanie uciąglenia nawierzchni 
5.3. Wykonanie bitumicznych przekryć dylatacyjnych 
5.4. Montaż blokowych urządzeń dylatacyjnych 
5.5. Montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych 
5.6. Montaż palczastych urządzeń dylatacyjnych

6. Wykonywanie izolacji, nawierzchni i odwodnienia w obrębie wnęk dylatacyjnych 
6.1. Uwagi wstępne 
6.2. Wykonywanie odwodnienia 
6.3. Wykonywanie izolacji i nawierzchni

7. Wymagania dotyczące kontroli jakości 
7.1. Uwagi wstępne 
7.2. Kontrola jakości urządzenia dylatacyjnego jako wyrobu budowlanego 
7.3. Kontrola jakości wbudowania urządzenia dylatacyjnego w obiekt mostowy 

8. Przeglądy i utrzymanie przekryć i urządzeń dylatacyjnyc
8.1. Podstawowe rodzaje przeglądów obiektów mostowych
8.2. Przeglądy przekryć i urządzeń dylatacyjnych 

9. Uszkodzenia, naprawy oraz wymiana przekryć i urządzeń dylatacyjnych 
9.1. Źródła i rodzaje uszkodzeń 
9.2. Przykłady uszkodzeń 
9.3. Naprawa i wymiana 
10. Przykłady wbudowanych urządzeń dylatacyjnych w Polsce
Bibliografia