Kategorie

Nasza oferta

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska
Autor: Robert Idem
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
15,70 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24,2 cm, Stron: 108, 2014 r., Książka napisana jest w dwóch językach: polskim i angielskim

Zarówno system architektonicznej edukacji jak i teoria architektury oraz praktyka projektowa w Polsce w znikomym stopniu uwzględniają kwestie społeczne w procesie projektowania. Czytelnik tej pracy znajdzie znajdzie w niej opisane w przystępny sposób podstawy partycypacji społecznej i podejścia zespołowego w projektowaniu, a także społeczno-kulturowe kryteria oceny projektowania zrównowazonego.

"Problematyka pracy jest nad wyraz aktualna. Zarówno system architektonicznej edukacji, jak i teoria architektury oraz praktyka projektowa w Polsce w znikomym stopniu uwzględniają kwestie społeczne w procesie projektowania. Dzieje się tak pomimo rosnącej w całej Europie świadomości wagi kwestii społecznych w kształtowaniu środowiska życia człowieka, skłaniającej do refleksji nad istotą zawodu architekta we współczesnym społeczeństwie obywatelskim. Międzynarodowe instytucje, stowarzyszenia i kongresy architektoniczne oraz środowiska akademickie zgodnie uznają troskę o jakość warunków życia za podstawowe wyzwanie cywilizacyjne, stające dziś przed architekturą. Kończy się czas panowania architekta-twórcy, architekt staje się bardziej doradcą, uważnie wsłuchującym się w potrzeby społeczne, zaś projektowanie jest nie tyle aktem kreacji, ile współuczestnictwa architekta i użytkowników w procesie zrównoważonego projektowania architektonicznego. Czytelnik tej pracy znajdzie w niej opisane w przystępny sposób podstawy partycypacji społecznej i podejścia zespołowego w projektowaniu, a także społeczno-kulturowe kryteria oceny projektowania zrównoważonego. "[z recenzji prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Baranowskiego]

 

Spis treści:

1. Wpowadzenie
2. Kontekst ideowy, społeczny i metodologiczny partcypacji
3. Partycypacja społeczna (uzytkowników) w projektowaniu
3.1. Formy partycypacji. Projektowanie uczestniczące
3.2. Czynniki determinujące udany przebieg partycypacji
3.3. Krytyka partycypacji
4. Podejście zespołowe w projektowaniu 
5. Społeczno - kulturowe kryteria oceny projektowania zrównoważonego
5.1. Kryteria społeczne oceny rozwiązań technicznych
5.2. Kryteria estetyczne
5.3. Kryteria procesualne
6. Zakończenie
Aneks. Próby uspołeczniania procesu projektowania w kształceniu studentów architektury

Bibliografia 

 


List of contents

 

1. Introduction 

2. Ideological, social and methodological context of participation 

 

3. Social participation (of users) in design 

 

3.1. Forms of participation. Participatory design 

 

3.2. Determiners of a successful participation 

 

3.3. Critique of participation 

 

4. Team approach to design 

 

5. Socio-cultural criteria of sustainable design assessment 

 

5.1. Social criteria of assessing technical solution 

 

5.2. Aesthetic criteria 

 

5.3. Processual criteria 

 

6. Conclusion 

 

Appendix. The attempts at socializing the design process while teaching students of architecture 

 

Bibliography