Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Ustawa krajobrazowa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Autor: pod red. Anna Fogel
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
129,00 zł

Oprawa: twarda,  Format:  cm, Stron: 248, 2016 r.

Komentarz omawia przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobrazowej), której celem jest wprowadzenie mechanizmów umożliwiających powstrzymanie procesu degradacji krajobrazu oraz jego zachowanie.

Regulacja ta dokonuje zmian w dziesięciu obowiązujących ustawach, w tym m.in.:

- w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzając m.in. definicje: reklamy, tablicy reklamowej czy krajobrazu priorytetowego oraz umożliwiając radzie gminy ustalanie warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych; przewidziano także, jako zadanie własne samorządu województwa, dokonywanie tzw. audytu krajobrazowego;
- w ustawie o ochronie przyrody, zmieniając regulacje dotyczące tworzenia i funkcjonowania parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu, dając sejmikom wojewódzkim możliwość wyznaczania tzw. stref ochrony krajobrazu istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych regionu oraz określania wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym;
- w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, umożliwiając radzie gminy wprowadzenie nowej opłaty lokalnej, tj. opłaty reklamowej

Autorzy komentarza zwracają uwagę zarówno na zagadnienia prawne, jak i na architektoniczne oraz geograficzne aspekty ochrony krajobrazu.