Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Ustroje budowlane

Autor: Józef Sieczkowski, Tadeusz Nejman
Dostępność:

Oprawa: miękka, Format: 16x23 cm, Stron: 407, 2002 r., liczne rysunki 

W podręczniku omówiono sposoby kształtowania ustrojów konstrukcyjnych budynków niskich i halowych oraz wielokondygnacyjnych i wysokich, uwzględniając zagadnienia sztywności przestrzennej. Omówiono też poszczególne elementy konstrukcyjne i ich powiązanie z innymi elementami, tworzącymi różne ustroje budowlane.

Spis treści:
1.Krótki rys historyczny rozwoju ustrojów budowlanych
2.Podstawowe materiały budowlane 
2.1. Właściwości techniczne materiałów budowlanych 
2.2. Materiały konstrukcyjne 
2.2.1. Kamienie naturalne 
2.2.2. Betony 
2.2.3. Wyroby ceramiczne 
2.2.4. Drewno 
2.2.5. Wyroby ze stali 
2.3. Materiały izolacyjne 
2.3.1. Materiały izolacyjne wodochronne 
2.3.2. Materiały do izolacji cieplnej i akustycznej 
3. Wymagania stawiane budynkom 
3.1. Wymagania użytkowe 
3.2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii
3.3. Warunki zabezpieczenia przed pożarem 
3.4. Trwałość konstrukcji 
3.5. Wymagania konstrukcyjno-budowlane 
3.6. Obciążenia działające na budynki 
3.7. Sztywność przestrzenna budynku 
3.8. Dylatacje 
4. Posadowienie budynków 
4.1. Rodzaje gruntów budowlanych 
4.1.1. Podział gruntów 
4.1.2. Grunty skaliste 
4.1.3. Grunty nieskaliste mineralne 
4.1.4. Grunty nieskaliste organiczne 
4.1.5. Grunty nasypowe 
4.2. Wytyczanie budynku i wykopy
4.3. Zabezpieczenie ścian wykopów i odwodnienie 
4.3.1. Wykopy szerokoprzestrzenne 
4.3.2. Wykopy wąskoprzestrzenne 
4.3.3. Odwodnienie wykopów
4.4. Fundamenty 
4.4.1. Podział fundamentów 
4.4.2. Głębokość posadowienia
4.4.3. Ławy fundamentowe 
4.4.4. Stopy fundamentowe 
4.4.5. Fundamenty płytowe 
4.4.6. Fundamenty na palach 
4.4.7. Posadowienie na stniach opuszczanych 
4.4.8. Posadowienie na gruncie nachylonym 
4.4.9. Podbudowa i wzmocnienie istniejących fundamentów 
5. Budynki drewniane 
5.1. Podział drewnianych ustrojów budowlanych 
5.2. Konstrukcje ciesielskie 
5.2.1. Ściany wieńcowe 
5.2.2. Budynki płytowe 
5.2.3. Stropy drewniane 
5.2.4. Dachy 
5.2.5. Unowocześnione połączenia w konstrukcjach ciesielskich (dachów) 
5.2.6. Ramy 
5.3. Drewniane konstrukcje inżynierskie 
5.3.1. Rodzaje połączeń 
5.3.2. Wybrane przykłady rozwiązań konstrukcji inżynierskich 
6. Budynki murowane 
6.1. Wiadomości ogólne o budynkach murowanych 
6.2. Zasady wykonywania murów
6.3. Mury z cegły, pustaków i bloczków 
6.3.1. Uwagi ogólne 
6.3.2. Wiązania murów z cegły pełnej 
6.3.3. Wiązania murów z cegły dziurawki 
6.3.4. Wiązania murów z pustaków 
6.3.5. Wiązania murów z betonu komórkowego 
6.3.6. Mury szczelinowe i warstwowe 
6.3.7. Ścianki działowe 
6.3.8. Mury zespolone 
6.4. Mury z kamienia 
6.5. Nadproża 
6.5.1. Otwory w ścianach
6.5.2. Nadproża sklepione 
6.5.3. Nadproża płaskie 
6.6. Gzymsy i cokoły 
6.7. Stropy 
6.7.1. Wymagania ogólne 
6.7.2. Rodzaje stropów 
6.7.3. Stropy belkowe 
6.7.4. Stropy gęstożebrowe 
6.7.5. Stropy żelbetowe płytowo-żebrowe 
6.7.6. Stropy żelbetowe płytowe
6.7.7. Oparcia stropów na ścianach 
6.8. Sklepienia 
6.9. Stropodachy 
6.9.1. Stropodach pełny
6.9.2. Stropodachy wentylowane dwzielne 
6.9.3. Stropodachy wentylowane
7. Budynki halowe
7.1. Rodzaje budynków halowych 
7.2. Hale żelbetowe 
7.2.1. Hale żelbetowe monolityczne 
7.2.2. Hale żelbetowe prefabrykowane 
7.3. Hale metalowe 
7.3.1. Rodzaje konstrukcji hal 
7.3.2. Systemy metalowego budownictwa halowego 
8. Budynki szkieletowe wielokondygnacyjne
8.1. Rodzaje budynków 
8.2. Budynki żelbetowe 
8.2.1. Budynki żelbetowe monolityczne 
8.2.2. Budynki żelbetowe prefabrykowane 
8.2.3. Systemy budownictwa prefabrykowanego 
8.3. Budynki stalowe 
8.4. Ściany zewnętrzne 
9. Budynki wielokondygnacyjne o ustrojach ścianowych 
9.1. Rodzaje konstrukcji 
9.2. Budynki monolityczne 
9.3. Budynki prefabrykowane 
9.3.1. Systemy budownictwa prefabrykowanego 
9.3.2. System wielkoblokowy Ż 
9.3.3. Systemy W-70 i Wk-70 
9.3.4. System szczeciński 
9.3.5. Systemy OW-T/67 i OW-TI75 
9.3.6. Systemy WUF-T, WWP i inne 
9.3.7. Złącza systemu W-70 
9.3.8. Złącza systemu szczecińskiego 
9.3.9. Złącza systemu OW-TI75 
9.4. Bloki dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
1O. Schody, pochylnie i dźwigi
10.1. Schody stałe 
10.2. Schody i pochylnie ruchome 
10.3. Pochylnie stałe 
10.4. Dźwigi 
10.5. Elementy schodów 
10.5.1. Schody drewniane 
10.5.2. Schody żelbetowe 
10.5.3. Schody stalowe 
10.5.4. Elementy wykończenia schodów 
Wykaz ważniejszych norm