Ustroje powierzchniowe. Podstawy teoretyczne oraz rozwiązania analityczne i numeryczne.

Oprawa: miękka , Format: 17x24 cm, Stron: 434, 2009 rok

Podręcznik jest adresowany do stentów i wykładowców wyższych uczelni technicznych. W ramach przedmiotów mechanika budowli, konstrukcje żelbetowe czy konstrukcje stalowe niezbędne jest omawianie oprócz ustrojów prętowych także ustrojów powierzchniowych. Mechanika dźwigarów powierzchniowych (statyka, dynamika, utrata stateczności) to tematyka, z którą powinni zapoznać się stenci kierunku BUDOWNICTWO na Wydziałach Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska, jak i kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN na Wydziałach Mechanicznych. Podręcznik pozwoli uzupełnić wiadomości z zakresu mechaniki ustrojów powierzchniowych na seminariach przed dyplomowych oraz przy wykonywaniu prac dyplomowych (inżynierskich lub magisterskich). Wybrana tematyka może być podstawą przedmiotów fakultatywnych, szczególnie dla specjalności Teoria konstrukcji inżynierskich (TKI) i Konstrukcje budowlane inżynierskie (KBI) oraz Zastosowanie informatyki w budownictwie (ZIB). Podręcznik może być także pomocny inżynierom-konstruktorom dla uzupełnienia podstawowej wiedzy z mechaniki budowli, a w szczególności dla rozszerzenia wiadomości z mechaniki ustrojów powierzchniowych.

Spis treści:
Przedmowa
Oznaczenia
Rozdział 1. Ogólne wiadomości na temat ustrojów powierzchniowych
Rozdział 2. Równania teorii sprężystości dla zagadnień trójwymiarowych
Rozdział 3. Równania powłok cienkich według teorii trójparametrowej Kirchhoffa-Love'a
Rozdział 4. Opis elementów skończonych do analizy ustrojów powierzchniowych metodą elementów skończonych (MES)
Rozdział 5. Tarcze prostokątne
Rozdział 6. Tarcze kołowe i pierścieniowe
Rozdział 7. Zginanie płyty prostokątne
Rozdział 8. Zginanie cienkich płyt kołowych i pierścieniowych
Rozdział 9. Powłoki w stanie membranowym
Rozdział 10. Powłoki w stanie membranowo-giętym
Rozdział 11. Powłoki mało wyniosłe
Rozdział 12. Obciążenia termiczne w ustrojach powierzchniowych
Rozdział 13. Zginanie płyt z dużymi siłami w płaszczyźnie środkowej
Rozdział 14. Płyty o umiarkowanie dużych ugięciach - teoria Karmana
Rozdział 15. Utrata stateczności prze wyboczenie płyt
Rozdział 16. Utrata stateczności powłok - zarys
Rozdział 17. Drgania własne płyt i powłok
Rozdział 18. Stany graniczne płyt - zarys
Literatura
Skorowidz